Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
954421 81/2024 Dostawa kolumny urologicznej dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie- sprawa nr 81/2024 Zamówienia Publiczne 2024-07-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
955949 85/2024 Świadczenie usług w zakresie transportu pacjentów dializowanych w Stacji Dializ dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie (powtórka) 85/2024 Zamówienia Publiczne 2024-08-06 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
952766 78/2024 Dostawa leków do chemioterapii dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie Zamówienia Publiczne 2024-08-13 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
953547 79/2024 Usługa transportu sanitarnego dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie- sprawa 79/2024 Zamówienia Publiczne 2024-08-19 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
937934 Dostawa wideoendoskopów oraz szafy do przechowywania endoskopów dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie – sprawa 71/2024 Zamówienia Publiczne 2024-07-18 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
941993 72/2024 Dostawa erytropoetyny dla Stacji Dializ Szpitala Powiatowego w Chrzanowie - sprawa 72/2024 Zamówienia Publiczne 2024-07-17 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
941098 75/2024 Dostawa analizatorów dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie (powtórka)- sprawa 75/2024 Zamówienia Publiczne 2024-07-16 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
947838 77/2024 Dostawa sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopii Szpitala Powiatowego – powtórka i nowe pozycje - sprawa 77/2024 Zamówienia Publiczne 2024-07-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
933543 68/2024 Dostawa endoprotez stawu kolanowego i stawu biodrowego – uzupełnienie. Nr sprawy 68/2024 Zamówienia Publiczne 2024-07-03 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
942054 74/2024 Dostawa gazów medycznych dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego - sprawa 74/2024 Zamówienia Publiczne 2024-07-01 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
942214 76/2024 Dostawa odczynników do ZDL Szpitala Powiatowego w Chrzanowie- sprawa 76/2024 Zamówienia Publiczne 2024-06-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
936505 70/2024 Dostawa środków dezynfekcyjnych (skóry i błon śluzowych) dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie Zamówienia Publiczne 2024-06-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
927115 63/2024 Dostawa endoprotez stawu biodrowego i kolanowego oraz innych materiałów medycznych do zabiegów ortopedycznych - sprawa 63/2024 Zamówienia Publiczne 2024-06-20 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
930807 49/2024 Świadczenie usługi Security Operation Center (SOC) dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie- sprawa 49/2024 Zamówienia Publiczne 2024-06-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings