Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
683010 139/2022 Dostawa sprzętu jednorazowego dla Oddziału Pulmonologii – nr sprawy 139/2022 Zamówienia Publiczne 2022-11-30 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
681586 137/2022 Dostawa cytostatyków dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie - przetarg 137/2022 Zamówienia Publiczne 2022-11-24 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
681597 138/2022 Dostawa leków z programów lekowych dla Oddziału Neurologii Szpitala Powiatowego w Chrzanowie - przetarg 138/2022 Zamówienia Publiczne 2022-11-24 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
689341 147/2022 Dostawa materiałów pomocniczych dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej - sprawa 147/2022 Zamówienia Publiczne 2022-11-24 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
687221 145/2022 Remont pomieszczeń stacji Pogotowia Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie - przetarg 145/2022 Zamówienia Publiczne 2022-11-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
687956 146/2022 Dostawa stymulatorów kardiologicznych (braki) dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie- przetarg 146/2022 Zamówienia Publiczne 2022-11-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
687164 144/2022 Dostawa aparatu do znieczulania dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie - przetarg 144/2022 Zamówienia Publiczne 2022-11-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
686757 142/2022 Dostawa duplikatora, licencji oraz komputera dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie- przetarg 142/2022 Zamówienia Publiczne 2022-11-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
686717 140/2022 Dostawa opatrunków (powtórka) dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie - sprawa 140/2022 Zamówienia Publiczne 2022-11-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
674585 131/2022 Dostawa sprzętu do ablacji wraz z dzierżawą systemu dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie - przetarg 131/2022 Zamówienia Publiczne 2022-11-10 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings