Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Action
218089 Dostawy środków kontrastowych, postępowanie nr LAS-86-PN/35-2019 Zamówienia Publiczne 2019-05-23 10:00:00 Go to
220631 zakup wyposażenia do realizacji projektu „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku”, postępowanie nr TAM-319-PN/54-2019 Zamówienia Publiczne 2019-06-03 10:00:00 Go to
222663 Dostawy narzędzi chirurgicznych wraz z użyczeniem generatora i depozytem, postępowanie:LAS-142-PN/48-2019 Zamówienia Publiczne 2019-06-14 10:00:00 Go to
223073 Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych dla Pracowni Hemodynamiki, postępowanie: LAS-150-PN/53-2019 Zamówienia Publiczne 2019-06-18 10:00:00 Go to
224893 Dostawa systemu (zintegrowanej platformy) do badań z zakresu biochemii i immunochemii wraz z dzierżawą analizatorów na okres 4 lat, nr LAS-155-PN/55-2019 Zamówienia Publiczne 2019-06-20 10:00:00 Go to
225055 Dostawa systemu do badań z zakresu immunotransfuzjologii serologicznej metodą żelowej aglutynacji kolumnowej wraz z dzierżawą urządzeń na okres 4 lat, LAS-98-PN/38-2019 Zamówienia Publiczne 2019-06-21 10:00:00 Go to

Ended Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Action
218098 Dostawy immunoglobuliny, postępowanie nr LAS-89-PN/37-2019 Zamówienia Publiczne 2019-05-21 10:00:00 Go to
216075 Dostawy wyrobów medycznych na potrzeby oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii nr LAS-99-PN/44-2019 Zamówienia Publiczne 2019-05-15 10:00:00 Go to
213951 Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w okulistyce, w tym soczewek do fiksacji tęczówkowej, postępowanie nr LAS-58-PN/28-2019 Zamówienia Publiczne 2019-05-15 10:00:00 Go to
212294 Zakup wyposażenia do realizacji projektu „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku” nr TAM-153-PN/32-2019 Zamówienia Publiczne 2019-05-06 10:00:00 Go to
212993 dostawy wyrobów medycznych chirurgicznych, postępowanie LAS-60-PN/33-2019 Zamówienia Publiczne 2019-05-06 10:00:00 Go to
209311 dostawy defibrylatorów i kardiostymulatorów, postępowania: LAS-33-PN/16-2019 Zamówienia Publiczne 2019-04-23 10:00:00 Go to
209705 Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami medycznymi w zakresie kodu 18 01 04 nr TAG-65-PN/27-2019 Zamówienia Publiczne 2019-04-23 10:00:00 Go to
205801 Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych dla Pracowni Hemodynamiki, postępowanie LAS-67-PN/30-2019 Zamówienia Publiczne 2019-04-15 10:00:00 Go to
200997 "Modernizacja źródła ciepła i energii dla obiektów SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku", postępowanie nr TT-81-PN/14-2019 Zamówienia Publiczne 2019-04-05 10:00:00 Go to
201874 Dostawy kardiowerterów - postępowanie: LAS-25-PN/11-2019 Zamówienia Publiczne 2019-03-29 10:00:00 Go to