Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
634090 DW-50-PN/65-2022 Dostawa i wdrożenie elektronicznego przyzywowego systemu kolejkowego i tablic interaktywnych, postępowanie: DW-50-PN/65-2022 Zamówienia Publiczne 2022-08-11 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
635956 DW-52-PN/69-2022 Integracja aparatury medycznej, postępowanie nr DW-52-PN/69-2022 Zamówienia Publiczne 2022-08-16 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
639377 DW-54-PN/75-2022 wykonanie projektu architektury systemu informatycznego Szpitala w połączeniu z platformą eCareMed, dostawę i wdrożenie Bramki Oprogramowania Serwera Komunikacyjnego (BOSK), dostawę oprogramowania wspierającego EDM, dostawę, uruchomienie i integrację z ZSI systemu do ucyfrowienia dokumentacji medycznej, dostawę czytników e-dowodów oraz ich integrację z systemem HIS, postępowanie: DW-54-PN/75-2022 Zamówienia Publiczne 2022-08-16 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
635943 DW-53-PN/68-2022 Dostawa i wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, zamówienie: DW-53-PN/68-2022 Zamówienia Publiczne 2022-08-17 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
649733 DZPZ-471-TP/82-2022 Sukcesywne dostawy materiałów biurowych Zamówienia Publiczne 2022-08-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
642972 LAS-138-PN/72-2022 Dostawy wyrobów medycznych okulistycznych, postępowanie nr: LAS-138-PN/72-2022 Zamówienia Publiczne 2022-08-25 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
646086 LAS-130-PN/73-2022 Dostawy materiałów szewnych i hemostatycznych, postępowanie nr: LAS-130-PN/73-2022 Zamówienia Publiczne 2022-08-31 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
647511 LAS-148-PN/77-2022 Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii, postępowanie nr: LAS-148-PN/77-2022 Zamówienia Publiczne 2022-09-07 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
648633 LAS-151-PN/79-2022 Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii, postępowanie: LAS-151-PN/79-2022 Zamówienia Publiczne 2022-09-08 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
636247 LAS-70-PN/43-2022 Dostawy wyrobów medycznych na potrzeby Centralnej Sterylizatorni, postępowanie nr LAS-70-PN/43-2022 Zamówienia Publiczne 2022-08-10 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
645547 LAS-145-TP/78-2022 Dostawy środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych Zamówienia Publiczne 2022-08-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
641694 TT-283-TP/76-2022 Termomodernizacja obiektów SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku – roboty instalacyjne Zamówienia Publiczne 2022-08-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
634206 TAM-438-PN/59-2022 Zakup instrumentarium chirurgicznego okulistycznego dla Sali Zabiegowej Okulistyki, zamówienie nr TAM-438-PN/59-2022 Zamówienia Publiczne 2022-08-03 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
641375 LAS-126/128-PN/71-2022 Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii, postępowanie LAS-126/128-PN/71-2022 Zamówienia Publiczne 2022-08-01 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
631053 LAS-100-PN/54-2022 Dostawy rękawic, postępowanie: LAS-100-PN/54-2022 Zamówienia Publiczne 2022-07-28 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
635121 TT-270-TP/67-2022 Wymiana instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, wentylacji wraz z robotami towarzyszącymi Pawilonu Łóżkowego Nr 5 - SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku – ETAP 3 Zamówienia Publiczne 2022-07-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
639342 TAG-205-TP/56-2022 dostawę ambulansu transportowego 9 osobowego z możliwością przewozu osoby niepełnosprawnej oraz osoby w pozycji leżącej w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Blisko WAS! Podniesienie jakości i dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup ambulansu dla potrzeb pacjentów SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku”, postępowanie: TAG-205-TP/56-2022 Zamówienia Publiczne 2022-07-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
635901 DZPZ-397-TP/70-2022 Dostawy świetlówek, żarówek i baterii Zamówienia Publiczne 2022-07-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
628334 LAS-91-PN/51-2022 Dostawy produktów farmaceutycznych, zamówienie nr: LAS-91-PN/51-2022 Zamówienia Publiczne 2022-07-20 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings