Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Action
No proceedings

Ended Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Action
234902 dostawy wyrobów medycznych endoskopowych, postępowanie: LAS-170-PN/62-2019 Zamówienia Publiczne 2019-07-23 10:00:00 Go to
234269 Dostawy wyrobów medycznych chirurgicznych, postępowanie nr LAS-161-PN/58-2019 Zamówienia Publiczne 2019-07-22 10:00:00 Go to
233216 Dostawy wyrobów medycznych, postępowanie LAS-180-PN/63-2019 Zamówienia Publiczne 2019-07-19 10:00:00 Go to
230001 Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii, postępowanie nr: LAS-160-PN/59-2019 Zamówienia Publiczne 2019-07-08 10:00:00 Go to
229583 Dostawy odczynników i wyrobów medycznych wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych na okres 3 lat, postępowanie nr LAS-111-PN/40-2019 Zamówienia Publiczne 2019-07-04 10:00:00 Go to
224893 Dostawa systemu (zintegrowanej platformy) do badań z zakresu biochemii i immunochemii wraz z dzierżawą analizatorów na okres 4 lat, nr LAS-155-PN/55-2019 Zamówienia Publiczne 2019-06-28 10:00:00 Go to
225055 Dostawa systemu do badań z zakresu immunotransfuzjologii serologicznej metodą żelowej aglutynacji kolumnowej wraz z dzierżawą urządzeń na okres 4 lat, LAS-98-PN/38-2019 Zamówienia Publiczne 2019-06-21 10:00:00 Go to
223073 Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych dla Pracowni Hemodynamiki, postępowanie: LAS-150-PN/53-2019 Zamówienia Publiczne 2019-06-18 10:00:00 Go to
222663 Dostawy narzędzi chirurgicznych wraz z użyczeniem generatora i depozytem, postępowanie:LAS-142-PN/48-2019 Zamówienia Publiczne 2019-06-14 10:00:00 Go to
220631 zakup wyposażenia do realizacji projektu „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku”, postępowanie nr TAM-319-PN/54-2019 Zamówienia Publiczne 2019-06-03 10:00:00 Go to