Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
813752 ZP/3/20/2023 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Szemud od 1 stycznia 2024 do 30 czerwca 2025 (18 m-cy) Marcin Machaliński 2023-10-06 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
739171 ZP/3/2/2023 Rozbudowa układu ulicznego w Szemudzie Marcin Machaliński 2023-10-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
817673 ZP/3/22/2023 Utwardzenie płytami jomb nawierzchni ul. Grzybowej w Szemudzie Marcin Machaliński 2023-09-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
819175 ZP/3/24/2023 Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego (GBA) uterenowionego z napędem 4x4 Marcin Machaliński 2023-09-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
817904 ZP/3/23/2023 ,,Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia oraz pomocy naukowych i dydaktycznych w ramach projektu „Dostępna Szkoła (....) – 3 post.“ Marcin Machaliński 2023-09-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
810062 ZP/3/19/2023 Modernizacja ul. Sportowej w Szemudzie Marcin Machaliński 2023-09-11 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
813056 ZP/3/21/2023 Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia oraz pomocy naukowych i dydaktycznych w ramach projektu „Dostępna Szkoła (....) – 2 post. Marcin Machaliński 2023-09-11 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
808464 ZP/3/18/2023 Remont nawierzchni ul. Gryfa Pomorskiego w Warznie Marcin Machaliński 2023-09-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
802092 ZP/3/17/2023 Remont (termomodernizacja) budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebnie oraz budowa budynku garażowego przy remizie strażackiej OSP w Łebnie na działce nr 235/6, obręb Łebno, gmina Szemud Marcin Machaliński 2023-08-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
801552 ZP/3/16/2023 „Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia oraz pomocy naukowych i dydaktycznych w ramach projektu „Dostępna Szkoła (....)“ Marcin Machaliński 2023-08-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
790453 ZP/3/15/2023 Budowa sygnalizacji świetlnej w miejscowościach Bojano i Karczemki Marcin Machaliński 2023-07-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
786004 ZP/3/14/2023 Utwardzenie nawierzchni ul. Jeziornej w Dobrzewinie na wysokości od ul. Widokowej do ul. Spacerowej Marcin Machaliński 2023-07-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings