Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
852876 OR-IN.271.39.2023 Remont drogi wraz z przebudową sieci teletechnicznej w drodze 031009C w Sulnówku Joanna Sieradzka 2023-12-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
838839 OR-IN.271.26.2023 Budowa budynku szatni i budynku socjalnego w zabudowie kontenerowej na terenie klubu sportowego WDA Świecie Joanna Sieradzka 2023-11-30 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
835735 OR-IN.271.36.2023 Budowa chodnika przy ul. Paderewskiego od Al. Jana Pawła II do parkingu w Świeciu Joanna Sieradzka 2023-11-06 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
828303 OR-IN.271.32.2023 Budowa drogi gminnej w Dworzysku, gmina Świecie Joanna Sieradzka 2023-10-25 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
821471 OR-IN.271.33.2023 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku po dawnym OPS wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wyszyńskiego w Świeciu Joanna Sieradzka 2023-10-13 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
818563 OR-IN.271.31.2023 Remont drogi gminnej nr 031376 C – ul. Paderewskiego wraz z budową chodnika przy ul. Paderewskiego od Al. Jana Pawła II do parkingu w Świeciu Joanna Sieradzka 2023-09-29 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
740710 OR-ROŚiGK.271.03.2023 Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sulnówku o kwaterę nr IV. Karolina Kruczkowska 2023-09-29 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
811683 OR-IN.271.28.2023 Budowa ulicy Ślusarskiego – II etap Joanna Sieradzka 2023-09-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
809470 OR-ROSiGK.271.29.2023 Modernizacja przejść dla pieszych oraz utworzenie miasteczek rowerowych - II postępowanie Joanna Sieradzka 2023-09-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
806860 OR-ROSiGK.271.25.2023 Ułożenie nawierzchni bitumicznej na części ulic Wyspiańskiego i Witkiewicza w Świeciu Joanna Sieradzka 2023-09-01 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
793746 OR-ROSiGK.271.21.2023 Zorganizowanie i obsługa Strefy Płatnego Parkowania w Świeciu Joanna Sieradzka 2023-08-21 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
830998 OR-IN.271.34.2023 Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o sanitariaty i magazyn sprzętu pływającego – II postępowanie Karolina Kruczkowska 2023-11-16 13:36:34 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
800907 OR-IN.271.11.2023 Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o sanitariaty i magazyn sprzętu pływającego – I postępowanie Karolina Kruczkowska 2023-09-18 10:41:43 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
790796 OR-IN.271.10.2023 Budowa garażu dla OSP Przechowo – V postępowanie Karolina Kruczkowska 2023-07-28 13:36:41 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
803017 OR-IN.271.27.2023 Budowa garażu dla OSP Przechowo – VI postępowanie Karolina Kruczkowska 2023-10-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to