Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
913195 IF.271.3.4.2024 „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla obiektów posiadających mikroinstalacje na terenie Miasta i Gminy Świątniki Górne”. AGNIESZKA ROMOWICZ - TYRKA 2024-04-23 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
897855 IF.271.3.2.2024 Remont drogi gminnej nr G 601338K (ul. Polańska) w km od 0+013,50 do 0+174,00 w miejscowości Ochojno, gmina Świątniki Górne AGNIESZKA ROMOWICZ - TYRKA 2024-03-21 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
800992 IF.271.2.5.2023 „Rozbiórka uszkodzonego przepustu i budowa nowego przepustu w ciągu drogi gminnej nr 601362K ul. Podlesie w m. Rzeszotary”. AGNIESZKA ROMOWICZ - TYRKA 2023-08-18 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
799332 RL.042.8.1.2023 "Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Ochojnie w Gminie Świątniki Górne" – II postępowanie AGNIESZKA ROMOWICZ - TYRKA 2023-08-11 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
796639 IF.271.2.4.2023 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/2024 z podziałem na 3 zadania AGNIESZKA ROMOWICZ - TYRKA 2023-08-07 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
785899 RL.042.8.1.2023 „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Ochojnie w Gminie Świątniki Górne” AGNIESZKA ROMOWICZ - TYRKA 2023-07-12 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
780330 IF.271.2.3.2023 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów i urządzeń Gminy Świątniki Górne. AGNIESZKA ROMOWICZ - TYRKA 2023-06-26 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
761786 RL.042.3.1.2023 „Budowa elementów małej architektury - PLAC ZABAW – na działce nr 160, 161 w miejscowości Świątniki Górne”- III postępowanie AGNIESZKA ROMOWICZ - TYRKA 2023-05-15 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
734571 RL.042.3.1.2023 „Budowa elementów małej architektury - PLAC ZABAW – na działce nr 160,161 w miejscowości Świątniki Górne”. AGNIESZKA ROMOWICZ - TYRKA 2023-03-16 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
729576 IF.271.2.1.2023 „Nadzór inwestorski nad budową żłobka i przedszkola w Świątnikach Górnych”- II postępowanie AGNIESZKA ROMOWICZ - TYRKA 2023-03-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
752261 RL.042.3.1.2023 „Budowa elementów małej architektury - PLAC ZABAW – na działce nr 160, 161 w miejscowości Świątniki Górne”- II postępowanie AGNIESZKA ROMOWICZ - TYRKA 2023-04-26 08:38:23 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to