Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
659519 DFP.271.107.2022.ADB Rozbudowa aparatu GE Revolution HD - urządzenie do laserowej nawigacji zabiegów małoinwazyjnych (biopsji) (DFP.271.107.2022.ADB) ​Anna Burszczan 2022-10-04 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
659581 DFP.271.119.2022.BM Zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną. Beata Musiał 2022-10-04 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
658472 DFP.271.114.2022.BM Dostawa materiałów ortopedycznych. Beata Musiał 2022-10-05 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
658621 DFP.271.110.2022.AMW (DFP.271.110.2022.AMW) Dostawa Mammografu spektralnego wraz z wyposażeniem, instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu. Anna Matys-Węglowska 2022-10-06 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
660214 DFP.271.112.2022.AMW (DFP.271.112.2022.AMW) Dostawa Tomografu Komputerowego wraz z instalacją, uruchomieniem, szkoleniem personelu i niezbędnymi pracami adaptacyjnymi. Anna Matys-Węglowska 2022-10-07 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
647716 DFP.271.85.2022.LS Świadczenie kompleksowych usług w zakresie: mycia, dezynfekcji, sterylizacji sprzętu i narzędzi medycznych w pomieszczeniach i na sprzęcie Zamawiającego w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Jakubowskiego 2, a także sterylizacji tlenkiem etylenu, która wykonywana będzie w pomieszczeniach i na sprzęcie Wykonawcy (DFP.271.85.2022.LS) Łukasz Sendo 2022-10-07 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
657016 DFP.271.94.2022.AB DFP.271.94.2022.AB - Świadczenie usługi polegającej na udostępnieniu aplikacji dedykowanej do zdalnej opieki nad pacjentami geriatrycznymi oraz zapewnienie asysty technicznej Anna Bęben 2022-10-10 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
659556 DFP.271.117.2022.DB Dostawa odzieży ochronnej i obuwia (DFP.271.117.2022.DB) Dorota Bochenek 2022-10-11 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
653917 DFP.271.78.2022.KK Dostawa i relokacja wyposażenia dla Centrum Badań Mózgu Uniwersytetu Jagiellońskiego i pracowni MR Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie wraz z przystosowaniem pomieszczeń, instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu (DFP.271.78.2022.KK) Katarzyna Kowalczyk 2022-10-12 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
640172 DFP.271.92.2022.KK Dostawa materiałów okulistycznych i anestezjologicznych (DFP.271.92.2022.KK) Katarzyna Kowalczyk 2022-10-12 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
663975 DFP.271.125.2022.AMW (DFP.271.125.2022.AMW) Dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Anna Matys-Węglowska 2022-09-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
653489 DFP.271.113.2022.LS Dostawa materiałów dezynfekcyjnych oraz maszyn szorująco-zbierających dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (DFP.271.113.2022.LS) Łukasz Sendo 2022-09-23 12:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
648599 DFP.271.101.2022.KK (DFP.271.101.2022.KK) Dostawa różnych materiałów ginekologicznych. Katarzyna Kowalczyk 2022-09-20 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
646531 DFP.271.99.2022.AB Dostawa przyłóżkowych i stacjonarnych aparatów RTG przeznaczonych dla Szpitala Uniwersyteckiego wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu (DFP.271.99.2022.AB) Anna Bęben 2022-09-19 12:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
650189 DFP.271.104.2022.DB (DFP.271.104.2022.DB) Dostawa izotopowych materiałów dla Oddziału Klinicznego Okulistyki i Onkologii Okulistycznej. Dorota Bochenek 2022-09-19 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
640289 DFP.271.83.2022.AB DFP.271.83.2022.AB - Dostawa echokardiografów przeznaczonych dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) w celu rozbudowy istniejącego systemu badań echokardiograficznych wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu Anna Bęben 2022-09-16 12:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
660495 DFP.271.120.2022.BM Asysta techniczna urządzeń zabezpieczających sieć posiadanych przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie. Beata Musiał 2022-09-15 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
658442 DFP.271.111.2022.DB (DFP.271.111.2022.DB) Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Dorota Bochenek 2022-09-14 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
625605 DFP.271.70.2022.AB DFP.271.70.2022.AB - Zaprojektowanie i wybudowanie budynku biurowego uzupełniającego Nową Siedzibę Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu Anna Bęben 2022-09-02 12:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
641281 DFP.271.93.2022.AMW (DFP.271.93.2022.AMW) Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, dietetycznych środków specjalnego przeznaczenia medycznego, suplementów diety do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Anna Matys-Węglowska 2022-08-31 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
598178 DFP.271.40.2022.KK Dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (DFP.271.40.2022.KK) Katarzyna Kowalczyk 2022-05-05 08:19:00 UE - Zamówienie z wolnej ręki Supply Go to