Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
820253 2023/BZP 00402596/01 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych w specjalności drogowej (Nr wew. RIIR-Z.271.18.2023) Angelika Talpa 2023-09-27 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
810056 GO-DM.7013.1.13.2023 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pod nazwą Remont mostu w miejscowości Tujsk Agnieszka Skrzypczak 2023-09-01 14:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
802038 2023/BZP00339486/01 Modernizacja korytarzy w Szkole Podstawowej w Stegnie (Nr wew. postępowania 02/08/2023) Angelika Talpa 2023-08-18 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
802003 2023/BZP00339319/01 Utwardzenie placu przy Publicznym Przedszkolu w Stegnie (Nr wew. postępowania 01/08/2023) Angelika Talpa 2023-08-18 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
803287 GO-DM.7013.1.13.2023 Remont mostu w miejsowości Tujsk Agnieszka Skrzypczak 2023-08-16 15:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
803313 GO-K.7031.1.2.2023 Wykonanie usług w zakresie odśnieżania i zgarniania błota pośniegowego oraz likwidowania śliskości na drogach, placach i chodnikach zarządzanych przez Wójta Gminy Stegna w sezonie zimowym 2023/2024 Marcin Swajda 2023-08-16 10:04:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
791410 2023/S 130-413625 Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 3 746 798,00 PLN (Nr wew. IGPN-I.271.14.2023) Angelika Talpa 2023-08-16 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
803695 GO-DM.7013.1.15.2023 Remont odcinka drogi gminnej działka nr 364 w miejscowości Jantar. Agnieszka Skrzypczak 2023-08-11 15:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Construction work Go to
800822 GO-DM.7013.1.10.2023 Remont drogi gminnej ul. Wierzbowej w miejscowości Drewnica. Agnieszka Skrzypczak 2023-08-04 13:30:00 Szacowanie wartości zamówienia Construction work Go to
800284 GO-DM.7013.1.14.2023 Remont drogi gminnej ul. Topolowej w miejscowości Junoszyno. Agnieszka Skrzypczak 2023-08-03 15:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
475594 GO-DM.7013.3.15.2021 Przebudowa ul. Długiej w Mikoszewie Agnieszka Skrzypczak 2021-06-25 07:57:23 Zapytanie ofertowe Supply Go to
468721 GO-DM.7223.1.4.2021 Dostawa znaków drogowych. Agnieszka Skrzypczak 2021-06-10 12:41:03 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
468692 GO-DM.7223.1.4.2021 Dostawa znaków drogowych. Agnieszka Skrzypczak 2021-06-10 08:57:56 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
563231 GO-DM.7013.1.1.2022 Przebudowa odcinka drogi gminnej działka nr 97 w miejscowości Stegienka. Agnieszka Skrzypczak 2022-01-24 07:19:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
450685 2021/BZP00040494/01 Adaptacja i przystosowanie budynku nr 34 w Tujsku. Nr wew.postępowania (IGPN-I.271.1.2021). Angelika Talpa 2021-05-19 08:31:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
440226 2021/BZP00023647/01 Przebudowa budynku przy ul. Lipowej 6 w Drewnicy wraz ze zmianą sposobu użytkowania, zagospodarowania terenu i montażem elementów małej architektury. Nr wew. postępowania (IGPN-I.271.1.2021) Angelika Talpa 2021-04-27 07:26:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to