Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
666382 ORG-IN.271.1.2022 DIAGNOZY CYBERBEZPIECZEŃSTWA w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina Stegna” realizowanego w ramach Programu Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Adam Ruciński 2022-10-04 08:39:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
664073 GO-DM.7013.1.12.2022 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pod nazwą Przebudowa drogi gminnej ul.Okólnej i Sportowej w miejscowości Stegna Agnieszka Skrzypczak 2022-09-21 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
650928 2022/BZP00302230/01 Budowa parkingu w miejscowości Jantar (Nr wew. IGPN-I.271.23.2022) Angelika Talpa 2022-08-26 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
650350 2022/BZP00299633/01 Przebudowa drogi gminnej ul. Okólnej i Sportowej w miejscowości Stegna (Nr wew. IGPN-I.271.22.2022) Angelika Talpa 2022-08-25 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
640319 Dz.U.2022/S135-384721 Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 7 217 415,00 PLN Angelika Talpa 2022-08-19 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
651222 GO-DM.7013.1.2.2022 Przebudowa drogi gminnej ul. Konwaliowej w miejscowości Stegna Agnieszka Skrzypczak 2022-08-17 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
651202 GO-DM.7013.1.3.2022 Przebudowa pdcinka drogi gminnej ul. Ogrodowej w miejscowości Stegna Agnieszka Skrzypczak 2022-08-17 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
647168 GO-DM.7013.1.1.2022 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pod nazwą Przebudowa odcinka drogi gminnej dzaiłka nr 97 w miejscowości Stegienka Agnieszka Skrzypczak 2022-08-09 09:10:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
647156 GO-DM.7013.1.6.2022 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pod nazwą Przebudowa odcinka drogi gminnej dzaiłka nr 130 i 150 w miejscowości Bronowo Agnieszka Skrzypczak 2022-08-09 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
639314 2022/BZP00253263/01 Przebudowa odcinka drogi gminnej dz. nr 97 w miejscowości Stegienka (Nr wew. IGPN-I.271.21.2022) Angelika Talpa 2022-07-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
640397 2022/BZP00257275/01 Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do jednostek oświatowych na terenie Gminy Stegna w roku szkolnym 2022/2023, w dni nauki szkolnej (Nr wew. IGPN-I.271.20.2022) Angelika Talpa 2022-07-26 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
475594 GO-DM.7013.3.15.2021 Przebudowa ul. Długiej w Mikoszewie Agnieszka Skrzypczak 2021-06-25 07:57:23 Zapytanie ofertowe Supply Go to
468721 GO-DM.7223.1.4.2021 Dostawa znaków drogowych. Agnieszka Skrzypczak 2021-06-10 12:41:03 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
468692 GO-DM.7223.1.4.2021 Dostawa znaków drogowych. Agnieszka Skrzypczak 2021-06-10 08:57:56 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
563231 GO-DM.7013.1.1.2022 Przebudowa odcinka drogi gminnej działka nr 97 w miejscowości Stegienka. Agnieszka Skrzypczak 2022-01-24 07:19:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
450685 2021/BZP00040494/01 Adaptacja i przystosowanie budynku nr 34 w Tujsku. Nr wew.postępowania (IGPN-I.271.1.2021). Angelika Talpa 2021-05-19 08:31:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
440226 2021/BZP00023647/01 Przebudowa budynku przy ul. Lipowej 6 w Drewnicy wraz ze zmianą sposobu użytkowania, zagospodarowania terenu i montażem elementów małej architektury. Nr wew. postępowania (IGPN-I.271.1.2021) Angelika Talpa 2021-04-27 07:26:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to