Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
522825 GO-FS.7321.1.104.2021 „DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM ZESTAWU ZABAWOWEGO DLA SOŁECTWA NOWOTNA” Marta Kozłowska 2021-10-22 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
517223 GO-DM.7234.3.1.2020 Przebudowa drogi gminnej działka nr 548 w miejscowości Jantar. Agnieszka Skrzypczak 2021-10-07 14:50:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
516419 GO-DM.7013.3.11.2021 Przebudowa drogi gminnej działka nr 246 w miejsowości Rybina. Agnieszka Skrzypczak 2021-10-06 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
513376 2021/BZP00193226/01 Dostawa nowych płyt drogowych pełnych, płyt typu JOMB/IOMB/JUMBO, kostki brukowej do sołectw na terenie Gminy Stegna Angelika Talpa 2021-10-06 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
514324 GO-DM.7013.3.2.2021 Modernizacja drogi gminnej działka nr 100/3 w miejscowości Tujsk. Agnieszka Skrzypczak 2021-09-30 16:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Construction work Go to
513451 GO-DM.7013.3.11.2021 Przebudowa drogi gminnej działka nr 246 w miejsowości Rybina. Agnieszka Skrzypczak 2021-09-28 15:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
509685 GO-DM.7013.3.11.2021 Przebudowa drogi gminnej działka nr 246 w miejsowości Rybina. Agnieszka Skrzypczak 2021-09-20 13:10:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
509540 GO-DM.7013.3.2.2021 Przebudowa drogi gminnej działka nr 100/3 w miejscowości Tujsk. Agnieszka Skrzypczak 2021-09-20 11:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Construction work Go to
508126 GO-DM.7234.4.2.2021 Remont drogi gminnej działka nr 5 w miejscowości Chorążówka. Agnieszka Skrzypczak 2021-09-17 10:19:00 Szacowanie wartości zamówienia Construction work Go to
506854 GO-DM.7013.3.1.2021, GO-GM.7013.3.5.2021, GO-DM.7013.3.7.2021, GO-DM.7013.3.14.2021, Dostawa płyt drogowych pełnych i płyt IOMB do wyznaczonych sołectw na terenie Gminy Stegna Agnieszka Skrzypczak 2021-09-15 15:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
505980 GO-DM.7013.3.18.2021 Wiata przystankowa. Agnieszka Skrzypczak 2021-09-15 11:41:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
475594 GO-DM.7013.3.15.2021 Przebudowa ul. Długiej w Mikoszewie Agnieszka Skrzypczak 2021-06-25 07:57:23 Zapytanie ofertowe Supply Go to
468721 GO-DM.7223.1.4.2021 Dostawa znaków drogowych. Agnieszka Skrzypczak 2021-06-10 12:41:03 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
468692 GO-DM.7223.1.4.2021 Dostawa znaków drogowych. Agnieszka Skrzypczak 2021-06-10 08:57:56 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
450685 2021/BZP00040494/01 Adaptacja i przystosowanie budynku nr 34 w Tujsku. Nr wew.postępowania (IGPN-I.271.1.2021). Angelika Talpa 2021-05-19 08:31:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
440226 2021/BZP00023647/01 Przebudowa budynku przy ul. Lipowej 6 w Drewnicy wraz ze zmianą sposobu użytkowania, zagospodarowania terenu i montażem elementów małej architektury. Nr wew. postępowania (IGPN-I.271.1.2021) Angelika Talpa 2021-04-27 07:26:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to