Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
450685 2021/BZP00040494/01 Adaptacja i przystosowanie budynku nr 34 w Tujsku. Nr wew.postępowania (IGPN-I.271.1.2021). Angelika Talpa 2021-05-11 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
450776 2021/BZP00040642 Przebudowa budynku przy ul. Lipowej 6 w Drewnicy wraz ze zmianą sposobu użytkowania, zagospodarowaniem terenu i montażem elementów małej architektury.Nr wew. postępowania (IGPN-I.271.1.2021) Angelika Talpa 2021-05-11 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
448047 PTS.7021.2.2021 Wykonanie własnego ujęcia wody na potrzeby nawodnienia boiska piłkarskiego w miejscowości Przemysław wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji, uzyskaniem stosownych pozwoleń oraz doprowadzeniem wody do istniejącego sytemu nawadniającego. Rafał Tokarski 2021-05-11 09:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
452908 GO-DM.7013.3.10.2021 Remont drogi gminnej działka nr 39 w miejscowości Głobica. Agnieszka Skrzypczak 2021-05-07 09:38:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
453032 GO-DM.7230.3.8.2021 Remont drogi gminnej ul. Dębowej w miejscowości Junoszyno. Agnieszka Skrzypczak 2021-05-05 12:15:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
452977 GO-DM.7013.3.11.2021 Remont drogi gminnej działka nr 246 w miejscowości Rybina Agnieszka Skrzypczak 2021-05-05 10:28:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
446720 GO-DM.7226.1.2.2021 Pomiar natężenia ruchu na przejazdach kolejowych. Agnieszka Skrzypczak 2021-04-16 12:56:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
444375 Wykonanie własnego ujęcia wody na potrzeby nawodnienia boiska piłkarskiego w miejscowości Przemysław wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji, uzyskaniem stosownych pozwoleń oraz doprowadzeniem wody do istniejącego sytemu nawadniającego. Rafał Tokarski 2021-04-16 09:13:00 Szacowanie wartości zamówienia Construction work Go to
444192 GO-DM.7234.3.1.2020 Remont drogi gminnej dz. nr 548 w miejscowości Jantar. Agnieszka Skrzypczak 2021-04-12 14:53:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
443301 GO-DM.7231.1.1.2021 Dzierżawa 7 szt. parkometrów dla Strefy Płatnego Parkowania Agnieszka Skrzypczak 2021-04-09 07:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
441944 Wykonanie własnego ujęcia wody na potrzeby nawodnienia boiska piłkarskiego w miejscowości Przemysław wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji, uzyskaniem stosownych pozwoleń oraz doprowadzeniem wody do istniejącego sytemu nawadniającego. Rafał Tokarski 2021-04-07 14:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Construction work Go to
439086 Wykonanie własnego ujęcia wody na potrzeby nawodnienia boiska piłkarskiego w miejscowości Przemysław wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji, uzyskaniem stosownych pozwoleń oraz doprowadzeniem wody do istniejącego sytemu nawadniającego. Rafał Tokarski 2021-03-31 14:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Construction work Go to
438783 GO-DM.7013.3.7.2021 Przebudowa drogi gminnej dz. nr 80/5 w miejscowości Żuławki. Agnieszka Skrzypczak 2021-03-26 13:41:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
440226 2021/BZP00023647/01 Przebudowa budynku przy ul. Lipowej 6 w Drewnicy wraz ze zmianą sposobu użytkowania, zagospodarowania terenu i montażem elementów małej architektury. Nr wew. postępowania (IGPN-I.271.1.2021) Angelika Talpa 2021-04-27 07:26:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to