Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
612006 2022/BZP00156053/01 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi rowerowej (IGPN-I.271.14.2022) Angelika Talpa 2022-05-20 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
610230 2022/BZP00150151/01 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR" (IGPN.I.271.12.2022) Angelika Talpa 2022-05-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
608698 GO-FS.7321.1.13.3.2022 Dostawa wraz z montażem karuzeli tarczowej dla Sołectwa Rybina Marta Kozłowska 2022-05-12 10:00:00 Zapytanie o propozycję Supply Go to
602787 2022/BZP00128046/01 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi rowerowej (IGPN-I.271.11.2022) Angelika Talpa 2022-04-29 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
597354 GO-FS.7321.1.58.2022 „DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW DLA SOŁECTWA NOWOTNA” Marta Kozłowska 2022-04-13 09:00:00 Zapytanie o propozycję Supply Go to
594490 GO-DM.7013.1.5.2022 Przebudowa drogi gminnej ul. Heweliusza w Stegnie Agnieszka Skrzypczak 2022-04-06 15:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
589077 2022/BZP00092759/01 Przebudowa drogi gminnej dz. nr 351 w miejscowości Jantar-Leśniczówka (Nr wew.postępowania IGPN-I.271.3.2022) Angelika Talpa 2022-04-06 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
589577 2022/BZP00093917/01 Przebudowa drogi gminnej ul. Zielnej i Zielonej w Stegnie (Nr wew. postępowania IGPN-I.271.4.2022) Angelika Talpa 2022-04-06 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
593377 GO-DM.7234.2.5.2022 Koszenie poboczy dróg gminnych Gminy Stegna. Zadanie nr 1. Agnieszka Skrzypczak 2022-04-05 15:00:00 Zapytanie o informację Service Go to
593395 GO-DM.7234.2.5.2022 Koszenie poboczy dróg gminnych Gminy Stegna. Zadanie nr 2. Agnieszka Skrzypczak 2022-04-05 15:00:00 Zapytanie o informację Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
475594 GO-DM.7013.3.15.2021 Przebudowa ul. Długiej w Mikoszewie Agnieszka Skrzypczak 2021-06-25 07:57:23 Zapytanie ofertowe Supply Go to
468721 GO-DM.7223.1.4.2021 Dostawa znaków drogowych. Agnieszka Skrzypczak 2021-06-10 12:41:03 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
468692 GO-DM.7223.1.4.2021 Dostawa znaków drogowych. Agnieszka Skrzypczak 2021-06-10 08:57:56 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
563231 GO-DM.7013.1.1.2022 Przebudowa odcinka drogi gminnej działka nr 97 w miejscowości Stegienka. Agnieszka Skrzypczak 2022-01-24 07:19:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
450685 2021/BZP00040494/01 Adaptacja i przystosowanie budynku nr 34 w Tujsku. Nr wew.postępowania (IGPN-I.271.1.2021). Angelika Talpa 2021-05-19 08:31:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
440226 2021/BZP00023647/01 Przebudowa budynku przy ul. Lipowej 6 w Drewnicy wraz ze zmianą sposobu użytkowania, zagospodarowania terenu i montażem elementów małej architektury. Nr wew. postępowania (IGPN-I.271.1.2021) Angelika Talpa 2021-04-27 07:26:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to