Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
939969 2024/BZP 00362943 UTWORZENIE 24 MIEJSC OPIEKI DLA DZIECI W WIEKU DO 3 LAT W RAMACH NOWEJ INSTYTUCJI – PUBLICZNY ŻŁOBEK MYSZKI MIKI W DREWNICY (Nr.wewnętrzny RIIR-Z.271.10.2024) Małgorzata Hordyńska 2024-06-27 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
938724 GO-DM.7013.6.1.2024 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych Agnieszka Skrzypczak 2024-06-14 14:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
934587 2024/BZP 00345533/01 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej, wodociągu w drodze gminnej ul. Rybackiej w m. Jantar gm. Stegna wraz z remontem układu drogowego" (Nr wewnętrzny RIIR-Z.271.9.2024) Rafał Krefta 2024-06-10 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
921167 2024/BZP 00303114 Budowa kanalizacji deszczowej, wodociągu w drodze gminnej ul. Rybackiej w miejscowości Jantar gm. Stegna wraz z remontem układu drogowego (Nr. wewnętrzny RIIR-Z.271.8.2024) Rafał Krefta 2024-05-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
929962 GO-DM.7013.4.4.2024 Przebudowa drogi gminnej działka nr 355 ul. Długa w miejscowości Drewnica Agnieszka Skrzypczak 2024-05-24 14:00:00 Zapytanie o propozycję Construction work Go to
928998 GO-DM.7013.6.1.2024 Dokumentacje projektowo - kosztorysowe Agnieszka Skrzypczak 2024-05-22 15:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
927153 GO-DM.7013.4.3.2024 "Przebudowa drogi gminnej działka nr 302/14 w miejscowości Popowo" Agnieszka Skrzypczak 2024-05-20 08:00:00 Zapytanie o propozycję Construction work Go to
919639 2024/BZP 00298343 UTWORZENIE 24 MIEJSC OPIEKI DLA DZIECI W WIEKU DO 3 LAT W RAMACH NOWEJ INSTYTUCJI – PUBLICZNY ŻŁOBEK MYSZKI MIKI W DREWNICY (Nr.wewnętrzny RIIR-Z.271.7.2024) Rafał Krefta 2024-05-09 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
911634 GO-DM.2.1.2024 Dostawa kruszywa kamiennego frakcji 0-31,5 (podbudowy) do miejscowości Stegna Agnieszka Skrzypczak 2024-04-12 14:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
905362 RIIR-Z.271.5.2024 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świerznica, gmina Stegna Małgorzata Hordyńska 2024-03-29 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
907105 GO-DM.7231.1.1.2024 Dzierżawa parkometrów Agnieszka Skrzypczak 2024-03-29 08:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
475594 GO-DM.7013.3.15.2021 Przebudowa ul. Długiej w Mikoszewie Agnieszka Skrzypczak 2021-06-25 07:57:23 Zapytanie ofertowe Supply Go to
468721 GO-DM.7223.1.4.2021 Dostawa znaków drogowych. Agnieszka Skrzypczak 2021-06-10 12:41:03 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
468692 GO-DM.7223.1.4.2021 Dostawa znaków drogowych. Agnieszka Skrzypczak 2021-06-10 08:57:56 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
563231 GO-DM.7013.1.1.2022 Przebudowa odcinka drogi gminnej działka nr 97 w miejscowości Stegienka. Agnieszka Skrzypczak 2022-01-24 07:19:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
450685 2021/BZP00040494/01 Adaptacja i przystosowanie budynku nr 34 w Tujsku. Nr wew.postępowania (IGPN-I.271.1.2021). Angelika Talpa 2021-05-19 08:31:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
440226 2021/BZP00023647/01 Przebudowa budynku przy ul. Lipowej 6 w Drewnicy wraz ze zmianą sposobu użytkowania, zagospodarowania terenu i montażem elementów małej architektury. Nr wew. postępowania (IGPN-I.271.1.2021) Angelika Talpa 2021-04-27 07:26:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to