Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
916311 BZP.271.15.6.2024.II „Zadanie nr 1 „Budowa ulicy Rzeszowskiej w Staszowie,” Zadanie nr 2 „Budowa ulicy Jagiellońskiej w Staszowie” Jakub Walas 2024-05-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
905039 BZP.271.14.4.2024.I Wykonanie robót o podobnym charakterze do zadania pn.: „Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Modernizacja budynku Ratusza” Gmina Staszów 2024-03-27 08:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Construction work Go to
894593 BZP.271.11.5.2024.II „Zadanie nr 1 „Budowa ulicy Rzeszowskiej w Staszowie,” Zadanie nr 2 „Budowa ulicy Jagiellońskiej w Staszowie” Jakub Walas 2024-03-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
894611 BZP.271.12.3.2024.I Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” Gmina Staszów 2024-03-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
895966 BZP.271.13.5.2024.III Budowa ulicy Słonecznej w Staszowie Monika Malinowska 2024-03-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
892221 BZP.271.10.4.2024.III „Renowacja Parku Legionów w Staszowie” - opracowanie dokumentacji PFU. Monika Malinowska 2024-03-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
889461 BZP.271.9.2.2024.I Przebudowa ulicy Żeromskiego w Staszowie Gmina Staszów 2024-03-04 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
882662 BZP.271.4.2.2024.III Budowa placu zabaw przy przedszkolu nr 3 w Staszowie w ramach projektu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Monika Malinowska 2024-02-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
887037 BZP.271.8.3.2024.III „Remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2024 dla miejscowości: Dobra, Kurozwęki, Krzywołęcz, Ponik, Wola Osowa, Wólka Żabna Monika Malinowska 2024-02-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
886922 BZP.271.7.4.2024.II “Remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego” Jakub Walas 2024-02-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
883233 BZP.271.5.1.2024.I Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” Gmina Staszów 2024-02-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
545835 Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta - utwardzenie terenu- chodnik na dz nr ewid. 5853/13, 5853/11, oraz 5853/10 w Staszowie Jakub Kaczmarek 2021-12-07 15:00:05 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
522519 Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta - utwardzenie terenu- chodnik na dz nr ewid. 5802/12 i 5802/14 w Staszowie Jakub Kaczmarek 2021-10-15 14:59:32 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
774414 Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn.: „Staszowski Obszar Gospodarczy w Grzybowie” realizowany w ramach projektu pn.: „Wielofunkcyjny Obszar Aktywności Gospodarczej Staszów” Iwona Góral 2023-06-13 08:43:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
593642 Opracowanie audytów ex-post dla zadań: 1) zad. nr 1 pn.: "Termomodernizacja budynku OSiR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza"; 2) zad. Nr 2 pn.: "Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury"; 3) zad. nr 3 pn.: "Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie". Iwona Góral 2022-04-20 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
569075 "Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego" Alicja Supa 2022-02-22 07:27:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
561692 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla:1) zad. Nr 1 pn.: "Miasteczko ruchu drogowego w Staszowie na dz. nr 5917/13", 2) zad. nr 2 pn.: "Pumptruck - rowerowy plac zabaw w Staszowie na dz. nr 5921/8, 5920/227, 5920/228, 5920/229"; realizowanych w ramach zad. pn.: "Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej na terenie osiedla Wschód". Iwona Góral 2022-02-01 12:40:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
522040 Przygotowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wiśniowej (Powtórzenie) Iwona Góral 2021-11-04 13:51:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
514271 Przygotowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wiśniowej Iwona Góral 2021-10-12 13:44:00 Zapytanie ofertowe Service Go to