Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
410131 AE/ZP-27-90/20 Unowocześnienie i rozbudowa funkcjonalności modułu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej posiadanego i eksploatowanego systemu informatycznego wraz z systemem bazodanowym - AE/ZP-27-90/20 Zamówienia Publiczne 2021-02-12 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
410326 AE/ZP-27-92/20 Dostawa tomografu komputerowego 1 sztuka wraz z adaptacją pomieszczenia oraz klimatyzacji dla potrzeb oferowanego tomografu - AE/ZP-27-92/20 Zamówienia Publiczne 2021-02-11 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
410325 AE/ZP-27-91/20 Dostawa środowiska sprzętowo programowego do wirtualizacji stanowiącego infrastrukturę warstwy lokalnej MSIM wraz z urządzeniami sieciowymi stanowiącymi infrastrukturę obsługi środowiska IT szpitala - AE/ZP-27-91/20 Zamówienia Publiczne 2021-02-04 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
411454 AE/ZP-27-100/20 Wykonanie zadania pn. „Remont i przebudowa istniejącego budynku tzw. Chirurgii w zakresie elewacji i schodów zewnętrznych na części działki Nr 137/3, obręb 164 przy ul. Szpitalnej 13 w Tarnowie dla Specjalistycznego Szpitala im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie” - AE/ZP-27-100/20 Zamówienia Publiczne 2021-01-27 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
409119 AE/ZP-27-89/20 Dostawy artykułów medycznych (m.in. igły, zestawy do kaniulacji, butelki do przechowywania pokarmu, smoczki do butelek, przyrządy do podaży diety, linie infuzyjne) - AE/ZP-27-89/20 Zamówienia Publiczne 2021-01-25 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
406644 AE/ZP-27-83/20 Dostawy leków, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego oraz gazów medycznych - AE/ZP-27-83/20 Zamówienia Publiczne 2021-01-22 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
411935 AE/ZP-27-101/20 Dostawy materiałów do sterylizacji: rękawów, testów, naboi i innych - AE/ZP-27-101/20 Zamówienia Publiczne 2021-01-20 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
411381 AE/ZP-27-99/20 Dostawy: balonów do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, przetworników do linii ciśnień w pompie do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, sprzętu do ciągłego leczenia nerkozastępczego na bazie aparatu MULTIFILTRATE PRO firmy Fresenius Medical Care, osprzęt do spirometru Lungtest 1000 firmy MES, osprzętu do bronchofiberoskopów - AE/ZP-27-99/20 Zamówienia Publiczne 2021-01-19 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
407695 AE/ZP-27-87/20 Dostawy koncentratów do dializ, dializatu bezwapniowego oraz cytrynianu sodu - AE/ZP-27-87/20 Zamówienia Publiczne 2021-01-19 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
411046 AE/ZP-27-98/20 Dostawy: odczynników i materiałów eksploatacyjnych do badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do wykonywania badań immunohematologicznych-AE/ZP-27-98/20 Zamówienia Publiczne 2021-01-18 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings