Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
614403 3/2022 Dostosowanie dziedzinowych Systemów Informatycznych w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie do współpracy z Platformą e-Usług w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy w ramach projektu pn. „Projekt e-Zdrowie w SP ZOZ MSWIA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów" Maciej Hirniak 2022-08-11 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
647664 30/2022 Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń operacyjnych, sprzętu jednorazowego dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (powtórka) Maciej Hirniak 2022-08-17 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
643464 21/2022 Dostawa płynów i sprzętu do terapii nerkozastępczej dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie Kamila Romaniuk 2022-08-22 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
641841 28/2022 Dostawa materiałów jednorazowych do wykonywana procedur neurochirurgicznych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie. Bożena Wołowczyk 2022-08-01 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
634079 22/2022 Dzierżawa zintegrowanego systemu immuno-biochemicznego wraz z dzierżawą analizatora pomocniczego oraz dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie Kamila Romaniuk 2022-07-29 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
633275 18/2022 Dostawa materiałów medycznych do operacji okulistycznych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie Maciej Hirniak 2022-07-26 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
640320 27/2022 Dostawa odczynników do badań hematologicznych w tym materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora podstawowego i analizatora pomocniczego dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie Bożena Wołowczyk 2022-07-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
635698 24/2022 Modernizacja serwerowni SP ZOZ MSWiA w Szczecinie w ramach Projektu e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów Maciej Hirniak 2022-07-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
635694 29/2022 Wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej (ISP) w budynku głównym szpitala - etap V - wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożarowej oraz grawitacyjnego systemu usuwania dymu Bożena Wołowczyk 2022-07-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
632349 26/2022 Dostawa narzędzi, przyrządów do laparoskopii i histeroskopii dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie. Bożena Wołowczyk 2022-07-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
623602 17/2022 Dostawa leków do stosowania w okulistyce dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie Maciej Hirniak 2022-07-04 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
622669 19/2022 Świadczenie usług w zakresie odbioru i utylizacji odpadów dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie Kamila Romaniuk 2022-07-04 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
627372 25/2022 Wykonanie rezerwowego ujęcia wody oraz wymiana zbiorników wodnych w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie Maciej Hirniak 2022-06-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings