Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
858580 28/130000/2023 powórzone usługa serwisowanie kotłowni gazowych i gazowo olejowych znajdujących się w posiadaniu Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku Piotr WOJNAROWSKI 2023-12-15 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
858108 K2/2023 Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu teleradiologii Piotr WOJNAROWSKI 2023-12-16 10:00:00 Konkurs Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
848681 ZP5/2023 „ Doposażenie Oddziału Rehabilitacyjnego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku w urządzenia robotyczne do rehabilitacji pacjenta ” Piotr WOJNAROWSKI 2023-11-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
844359 27/130000/2023 Dostawa probówek do bezpiecznego pobierania krwi metodą aspiracyjno próżniową Piotr WOJNAROWSKI 2023-11-21 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
828007 ZP3/2023 Sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Lesku przez 24 miesiące Piotr WOJNAROWSKI 2023-10-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
851050 28/130000/2023 Usługa serwisowania kotłowni gazowych i gazowo olejowych znajdujących się w posiadaniu Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej Piotr WOJNAROWSKI 2023-12-05 09:07:30 Zapytanie ofertowe Service Go to
837830 25/130000/2023 Serwisowanie kotłowni gazowych i gazowo olejowych znajdujących sie w posiadaniu Samodzielnego Zespołu Opieki zdrowotnej Piotr WOJNAROWSKI 2023-11-07 13:54:17 Zapytanie ofertowe Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
843641 26/130000/ 2023 Dostawa materiałów do procesów sterylizacji Piotr WOJNAROWSKI 2023-12-05 09:09:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
833091 ZP4/2023 Świadczenie usług odbioru , transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych oraz innych odpadów Piotr WOJNAROWSKI 2023-11-06 09:37:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
830332 23/130000/2023 Rozwój systemu poczty elektronicznej wraz z systemem bezpieczeństwa Piotr WOJNAROWSKI 2023-11-06 14:17:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
829724 24/13000/2023 Rozwój systemu zabezpieczenia firewall: UTM i systemu centralnego zbierania i analizy logów Piotr WOJNAROWSKI 2023-11-06 14:14:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
824318 ZP 2/2023 Modernizacja platformy RCIM i rozwoju e – usług w ramach projektu pn. „Rozwój e-usług (PSIM) w obszarze oddziaływania Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku” Piotr WOJNAROWSKI 2023-11-06 14:18:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
817027 22/130000/2023 Albuminy ludzkie Piotr WOJNAROWSKI 2023-10-12 11:28:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
800866 K1/2023 Konkurs na udzielwniw świadczeń zdrowotnych z zakresu teleradiologii Piotr WOJNAROWSKI 2023-10-27 13:03:00 Konkurs Service Go to
799709 21/130000/2023 Albumina ludzka Piotr WOJNAROWSKI 2023-08-28 14:02:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
797407 19/130000/2023 Sukcesywna dostawa artykułow higienicznych Piotr WOJNAROWSKI 2023-10-27 13:02:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
797443 20/130000/2023 Sukcesywna dostawa środków do utrzymania czystośći Piotr WOJNAROWSKI 2023-10-26 10:03:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to