Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
355900 ZZ-ZP-2375-10/20 Dostawa wyrobów medycznych do Apteki Szpitalnej w podziale na zadania Sekcja Zamówień Publicznych 2020-07-15 10:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
292874 ZZ-ZP-2375-30/19 Dostawy produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej w podziale na zadania Sekcja Zamówień Publicznych 2020-01-17 10:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
257354 ZZ-ZP-2375-25/19 Dostawa aparatu RTG z ramieniem C oraz detektorów do aparatu RTG Sekcja Zamówień Publicznych 2019-10-21 10:00:00 - - Go to
257353 ZZ-ZP-2375-23/19 Zakup (dostawa, montaż, uruchomienie) aparatury medycznej ginekologicznej na blok operacyjny dla SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu z podziałem na pakiety Sekcja Zamówień Publicznych 2019-10-18 12:00:00 - - Go to
257125 ZZ-ZP-2375-26/19 Dostawa informatycznego systemu anestezjologicznego do monitorowania przebiegu zabiegu operacyjnego obsługującego elektroniczną dokumentację Sekcja Zamówień Publicznych 2019-10-18 10:30:00 - - Go to
257113 ZZ-ZP-2375-24/19 Dostawa systemu archiwizacji badań PACS, stacji opisowej lekarza oraz robotów do nagrywania badań Sekcja Zamówień Publicznych 2019-10-18 10:30:00 - - Go to
254085 ZZ-ZP-2375-22/19 Dostawa odczynników z dzierżawą analizatorów dla Laboratorium we Wrocławiu i Jeleniej Górze Sekcja Zamówień Publicznych 2019-10-11 10:30:00 - - Go to
246399 ZZ-ZP-2375-19/19 Dostawy wyrobów medycznych do Apteki Szpitalnej w podziale na zadania Sekcja Zamówień Publicznych 2019-09-19 10:30:00 - - Go to
246710 ZZ-ZP-2375-20/19 Zakup (dostawa, montaż, uruchomienie) pierwszego wyposażenia bloku operacyjnego dla SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 32- powtórka część I. Sekcja Zamówień Publicznych 2019-09-17 10:00:00 - - Go to
230425 ZZ-ZP-2375-11/19 Zakup (dostawa, montaż, uruchomienie) pierwszego wyposażenia bloku operacyjnego dla SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 32- część I. Sekcja Zamówień Publicznych 2019-07-18 10:00:00 - - Go to
232637 Zakup (dostawa, montaż, uruchomienie) pierwszego wyposażenia bloku operacyjnego dla SP ZOZ MSWiA weWrocławiu przy ul. Ołbińskiej 32 - część II Sekcja Zamówień Publicznych 2019-07-17 10:00:00 - - Go to