Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
669315 18ZAPspzoz2022 Dostawy sterylnego i niesterylnego sprzętu medycznego Justyna Jarmuł 2022-10-10 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
657702 9SNSMspzoz2022 Dostawy sterylnego i niesterylnego sprzętu medycznego Justyna Jarmuł 2022-09-12 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
655085 17ZAPspzoz2022 Dostawy produktów farmaceutycznych Justyna Jarmuł 2022-08-31 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
654705 16ZAPspzoz2022 Dostawy materiałów czystościowych Justyna Jarmuł 2022-08-31 09:30:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
640428 3PFspzoz2022 Dostawy produktów farmaceutycznych Justyna Jarmuł 2022-08-22 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
623674 6EZspzoz2022 Wdrożenie usług e-zdrowie poprzez rozbudowę systemu informatycznego w SP ZOZ w Mogilnie Justyna Jarmuł 2022-06-24 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
625244 15ZAPspzoz2022 Dostawa materiałów czystościowych Justyna Jarmuł 2022-06-23 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
625086 14ZAPspzoz2022 Dostawa odczynników i serwis do analizatora Eco Twenty i 2 analizatorów Dirui H 500. Justyna Jarmuł 2022-06-22 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
611081 13ZAPspzoz2022 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sieciowej: LAN, Wifi, brzegu sieci, w tym zakup urządzeń aktywnych. Zapytanie realizowane z projektu pn. " Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej -II etap" Justyna Jarmuł 2022-05-19 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
610512 8Espzoz2022 Dostawy sprzętu medycznego do zabiegów endoskopowych Justyna Jarmuł 2022-05-18 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
609576 12ZAPspzoz2022 Dostawa surowic kontrolnych do serologii ABO i Rh oraz szybkie testy diagnostyczne Justyna Jarmuł 2022-05-17 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings