Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
369559 AZ-P.2020.15 Usługa sprzątania, dezynfekcji oraz transportu wewnętrznego dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu Elżbieta Kozioł 2020-09-11 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
353043 546 / AZ / 2020 Dostawa jednorazowych sterylnych fartuchów dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu Elżbieta Kozioł 2020-06-08 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
350268 522/AZ/2020 Dostawa jednorazowych niesterylnych kompletów chirurgicznych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu Elżbieta Kozioł 2020-06-01 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
333685 AZ-P.2020.8 Dostawa i montaż sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 2 zadania częściowe Rafał Nowakowski 2020-05-11 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
318947 AZ-P.2020.4 Dostawa i montaż laparoskopii urologicznej dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu Rafał Nowakowski 2020-04-17 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
315142 AZ-P.2020.3 Dostawa przenośnego aparatu ultrasonograficznego dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu Łukasz Litwinowicz 2020-03-30 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
296365 AZ-P.2019.31 Dostawa i montaż sprzętu medycznego w SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 9 zadań częściowych Łukasz Litwinowicz 2020-01-31 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
282907 AZ-P.2019.28 Dostawa i montaż sprzętu medycznego w SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 6 zadań częściowych Rafał Nowakowski 2020-01-21 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
282897 AZ-P.2019.30 Dostawa i montaż sprzętu medycznego (mostów zasilających sufitowych) w SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu Rafał Nowakowski 2020-01-08 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
264964 Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych z placówek SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu AZ-P.2019.23 Rafał Nowakowski 2019-10-24 09:00:00 - - Go to
256355 Dostawa implantów, endoprotez i zespoleń ortopedycznych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu - AZ-P.2019.20 Elżbieta Kozioł 2019-10-15 09:00:00 - - Go to