Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
956845 23/TP/U/2024 Dostawa i montaż wyposażenia Pracowni TK, Pracowni endoskopowej oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) w ramach realizacji inwestycji pn. Modernizacja i doposażenie SOR w Stargardzie poprzez zakup TK oraz przebudowę Oddziału ratunkowego” – zakup systemu przywoławczego i systemu komunikacji w podziale na 2 pakiety Karolina Idryjan 2024-07-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
950242 5/UE/PN/D/2024 Dostawa oraz montaż sprzętu medycznego do SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 3 pakiety. Karolina Idryjan 2024-08-06 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
941747 4/UE/PN/D/2024 Dostawa produktów farmaceutycznych do Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie w podziale na 18 pakietów Karolina Idryjan 2024-07-15 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
946638 22/TP/D/2024 Dostawa materiałów opatrunkowych na potrzeby bieżącej działalnosci SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 3 pakiety Anita Wiczk 2024-07-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
939721 21/TP/D/2024 Dostawa środków i sprzętu do utrzymania czystości do SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 13 pakietów Karolina Idryjan 2024-06-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
935850 19/TP/D/2024 Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 21 pakietów Anita Wiczk 2024-06-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
937537 20/TP/D/2024 Dostawa preparatów do żywienia pozajelitowego na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie Anita Wiczk 2024-06-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
928503 18/TP/D/2024 Dostawa środków do dezynfekcji i sterylizacji na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 11 pakietów Anita Wiczk 2024-06-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
921313 3/UE/PN/D/2024 Dostawa wraz z dzierżawą zestawu sprzętu medycznego oraz zakup jednorazowego sprzętu do zabiegów zaćmy do SPWZOZ w Stargardzie. Karolina Idryjan 2024-05-27 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
928364 16/TP/D/2024 Dostawa wyposażenia Pracowni TK, Pracowni endoskopowej oraz SOR w ramach realizacji inwestycji pn. "Modernizacja i doposażenie SOR w Stargardzie poprzez zakup TK oraz przebudowę Oddziału ratunkowego” – zakup sprzętu komputerowego w podziale na 6 pakietów. Karolina Idryjan 2024-05-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
925222 17/TP/D/2024 Dostawa wyrobów medycznych do Pracowni Endoskopii na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie Anita Wiczk 2024-05-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
922509 14/TP/U/2024 Doposażenie wentylacji mechanicznej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPW ZOZ w Stargardzie w funkcję chłodzenia poprzez doposażenie go w agregat wody lodowej/pompę ciepłą i usprawnienie funkcjonalności systemu BMS Anita Wiczk 2024-05-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings