Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
814372 1/UE/PN/D/2023 Dostawa produktów farmaceutycznych do Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie w podziale na 10 pakietów Karolina Idryjan 2023-10-10 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
811415 24/TP/D/2023 Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego, butli i osprzętu na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 4 pakiety Karolina Idryjan 2023-09-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
808721 23/TP/D/2023 Dostawa materiałów do Laboratorium Mikrobiologicznego na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 12 pakietów Karolina Idryjan 2023-09-01 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
801920 21/TP/U/2023 Świadczenie usług w zakresie napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu medycznego dla SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 3 pakiety Anita Wiczk 2023-08-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
801383 22/TP/D/2023 Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego dla SPWZOZ w Stargardzie Anita Wiczk 2023-08-11 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
790044 20/TP/D/2023 Dostawa preparatu do dezynfekcji na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie Anita Wiczk 2023-07-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
789940 19/TP/D/2023 Dostawa środków i sprzętu do utrzymania czystości do SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 8 pakietów Anita Wiczk 2023-07-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
782885 16/TP/U/2023 Obsługa informatyczna SPWZOZ w Stargardzie Karolina Idryjan 2023-06-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
777487 17/TP/D/2023 Dostawa preparatu do dezynfekcji na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie Karolina Idryjan 2023-06-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Supply Go to
777230 18/TP/U/2023 Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) wraz z obliczeniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych i instalacyjnych dla docelowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku Ośrodka Rehabilitacji Stacjonarnej, Dziennej i Ambulatoryjnej oraz Opieki Długoterminowej (ZOL) z wyposażeniem i towarzyszącą infrastrukturą techniczną na terenie SPWZOZ w Stargardzie” z uwzględnieniem lokalizacji lądowiska Karolina Idryjan 2023-06-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
765218 15/TP/U/2023 Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów kuchennych ulegających biodegradacji z SPWZOZ w Stargardzie Anita Wiczk 2023-05-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings