Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
615010 17/TP/U/2022 Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów kuchennych ulegających biodegradacji z SPWZOZ w Stargardzie. Karolina Idryjan 2022-05-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
617363 19/TP/RB/2022 Modernizacja tlenowni oraz rozbudowa instalacji tlenu i azotu oraz zakup podnośnika rampowego. Karolina Idryjan 2022-06-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
611610 16/TP/D/2022 Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 33 pakiety. Karolina Idryjan 2022-05-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
600696 14/TP/D/2022 Dostawa drobnego sprzętu medycznego na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 4 pakiety Karolina Idryjan 2022-04-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
600689 15/TP/D/2022 Dostawa środków kontrastujących na potrzeby bieżącej działalnosci SPWZOZ w Stargardzie Anita Wiczk 2022-04-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
597299 13/TP/D/2022 Dostawa środków i sprzętu do utrzymania czystości do SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 11 pakietów Karolina Idryjan 2022-04-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
596269 12/TP/U/2022 Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, opakowaniowych i wytworzonych z SPWZOZ w Stargardzie Karolina Idryjan 2022-04-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
587789 11/TP/D/2022 Dostawa środków dezynfekcyjnych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 3 pakiety Anita Wiczk 2022-03-31 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
576793 1/UE/PN/D/2022 Dostawa produktów farmaceutycznych do Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie w podziale na 9 pakietów Karolina Idryjan 2022-03-30 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
584342 10/TP/D/2022 Dostawa materiałów szewnych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 3 pakiety Anita Wiczk 2022-03-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
584181 9/TP/D/2022 Dostawa preparatów dożywiania dojelitowego i pozajelitowego dla SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 2 pakiety Anita Wiczk 2022-03-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
581223 7/TP/D/2022 Dostawa materiałów do Sterylizatorni SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 6 pakietów Karolina Idryjan 2022-03-11 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings