Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
951606 ZP/220/60/24 ZP/220/60/24 Świadczenie usługi prania dezynfekcyjnego wraz transportem, kompleksowym serwisem oraz wydzierżawienia szaf ubraniowych dla personelu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie na okres 36 miesięcy Przemysław Frączek 2024-07-22 09:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
950281 ZP/220/52/24 Dostawa produktów leczniczych na potrzeby realizacji programów lekowych w USK-2 PUM w Szczecinie Wioletta Sybal 2024-07-22 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
948653 ZP/220/53/24 Dostawa środków do dezynfekcji oraz produktów o działaniu antyseptycznym do pielęgnacji ran Wioletta Sybal 2024-07-25 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
948153 ZP/220/49/24 ZP/220/49/24 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania badań serologicznych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów Przemysław Frączek 2024-07-29 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
954410 ZP/220/61/24 Dostawa płynów dializacyjnych i materiałów do programu domowej dializy otrzewnowej realizowanego przez Klinikę Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych USK-2. Wioletta Sybal 2024-07-29 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
946332 ZP/220/20/24 Dostawa środków kontrastowych i barwników okulistycznych na potrzeby Klinik USK-2. Wioletta Sybal 2024-07-31 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
951492 ZP/220/54/24 ZP/220/54/24 Dostawa czujników do pomiaru ciśnienia metoda krwawą, wyrobów do zabiegów naczyniowych i ginekologicznych Przemysław Frączek 2024-08-05 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
952926 ZP/220/55/24 Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych, dostawa odczynników do oznaczania hemoglobiny glikowanej z dzierżawą analizatora oraz dostawa soli tabletkowej do uzdatniania wody dla USK-2. Anna Skrzypiec 2024-08-14 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
957158 ZP/220/51/24 Usługa serwisowa w zakresie napraw i konserwacji sprzętu rentgenowskiego: angiograf Artris Zee wraz ze stacją z systemem Syngo X-WP, tomograf komputerowy SOMATOM Definition Edge, tomograf komputerowy SOMATOM Edge Plus oraz aparat RTG z ramieniem C Cios Alpha. Eliza Koladyńska - Nowacka 2024-08-19 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
952033 ZP/220/58/24 Dostawa odzieży i bielizny wielorazowej oraz pasów unieruchamiających pacjenta dla USK-2 w Szczecinie Anna Skrzypiec 2024-07-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
950472 ZP/220/59/24 ZP/220/59/24 Świadczenie usług serwisowych instalacji wentylacji i klimatyzacji, wraz z automatyką Przemysław Frączek 2024-07-18 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
950550 ZP/220/56/24 Świadczenie usług hotelarskich w związku z organizowanymi konferencjami naukowo-szkoleniowymi Eliza Koladyńska - Nowacka 2024-07-12 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
944726 ZP/220/50/24 Dostawa, montaż lampy rentgenowskiej, komputera systemowego oraz uruchomienie kardioangiografu Azurion 7 M12 Eliza Koladyńska - Nowacka 2024-07-08 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
935229 ZP/220/46/24 ZP/220/46/24 Dostawa kardiowerterów-defibrylatorów oraz wyrobów medycznych do usuwania elektrod stymulatorowych i defibrylatorowych Przemysław Frączek 2024-07-04 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
933548 ZP/220/44/24 Transport pacjentów dializowanych (w pozycji siedzącej na trasie: miejsce zamieszkania – Ośrodek Dializ USK-2 – miejsce zamieszkania). Anna Skrzypiec 2024-07-02 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
938903 ZP/220/18/24 Dostawa bezwęzłowych urządzeń do kontrolowanego zamykania ran, systemów zamykających do dostępów naczyniowych na potrzeby bloków operacyjnych USK-2 a także sterylnych zestawów dla noworodka oraz roztworów do perfuzji. Wioletta Sybal 2024-06-28 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
935778 ZP/220/47/24 Dostawa filtrów oddechowych oraz zestawów do higieny jamy ustnej dla USK-2. Anna Skrzypiec 2024-06-27 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
927023 ZP/220/41/24 Dostawa pieluchomajtek oraz myjek do mycia pacjentów dla USK-2 w Szczecinie. Anna Skrzypiec 2024-06-26 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
937774 ZP/220/48/24 Dostawa mebli medycznych oraz wyposażenia dla USK-2 Anna Skrzypiec 2024-06-25 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
761470 ZP/220/31/23 Dostawa, montaż i uruchomienie 2 systemów monitorowania pacjentów wraz z integracją z systemem szpitalnym. Eliza Koladyńska - Nowacka 2023-05-17 13:13:30 Przetarg nieograniczony Supply Go to