Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
529515 ZP/220/62/21 Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, mienia, ryzyk komunikacyjnych oraz ryzyk cybernetycznych dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie Eliza Koladyńska - Nowacka 2021-12-03 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
543955 ZP/220/82/21 Dostawa, montaż i uruchomienie 4 sztuk inkubatorów. Eliza Koladyńska - Nowacka 2021-12-07 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
545501 ZP/220/83/21 ZP/220/83/21 Dostawa kubeczków jednorazowych oraz wyrobów medycznych jednorazowego użytku: kateterów do embolektomii, worków urologicznych, resuscytatorów Przemysław Frączek 2021-12-09 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
546227 ZP/220/85/21 Dostawa, montaż i uruchomienie pasteryzatora. Eliza Koladyńska - Nowacka 2021-12-10 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
535456 ZP/220/72/91 ZP/220/72/91 Dostawa rękawic diagnostycznych Przemysław Frączek 2021-12-14 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
535440 ZP/220/64/21 Dostawa środków do dezynfekcji na potrzeby SPSK-2 (64/21) Katarzyna Rogiewicz 2021-12-15 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
542896 ZP/220/69/21 Dostawa implantów jąder, endoprotez piersi oraz kaniul i łat do procedur kardiochirurgicznych. (69 21) Katarzyna Rogiewicz 2021-12-28 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
542779 ZP/220/73/21 Dostawa środków do dezynfekcji aparatów do hemodializy oraz stacji uzdatniania wody na potrzeby Ośrodka Dializ SPSK-2 (73 21) Katarzyna Rogiewicz 2021-12-28 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
544596 ZP/220/80/21 Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z transportem asortymentu. Przemysław Frączek 2021-12-31 09:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
544445 ZP/220/65/21 Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych na potrzeby I Kliniki Okulistyki SPSK-2. Wioletta Sybal 2022-01-03 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
538412 ZP/220/78/21 Dostawa, montaż i uruchomienie zestawu laparoskopowego 3D Eliza Koladyńska - Nowacka 2021-11-26 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
534715 ZP/220/79/21 ZP/220/79/21 Wsparcie pogwarancyjne wraz z nadzorem autorskim dla systemu radiologicznego AlleRad w modułach ExPACS, Chazon(RIS), Exh Dystrybucja Badań, integracja HL7, Robo oraz Przeglądarki Diagnostycznej Exhibeon Przemysław Frączek 2021-11-18 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
522144 ZP/220/53/21 Dostawa wkładów i drenów do strzykawki automatycznej Optivantage DH do badań tomografii komputerowej (53/21) Katarzyna Rogiewicz 2021-11-16 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
531893 ZP/220/77/21 Dostawa i montaż lampy rentgenowskiej do kardioangiografu Allura Xper FD10 Eliza Koladyńska - Nowacka 2021-11-12 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
531882 ZP/220/75/21 Dostawa, montaż i uruchomienie 3 sztuk łóżek szpitalnych porodowych Eliza Koladyńska - Nowacka 2021-11-12 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
531865 ZP/220/74/21 Dostawa, montaż i uruchomienie aparatu do znieczulania ogólnego Eliza Koladyńska - Nowacka 2021-11-12 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
531885 ZP/220/76/21 Dostawa, montaż i uruchomienie stołu operacyjnego Eliza Koladyńska - Nowacka 2021-11-12 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
529534 ZP/220/66/21 Dostawa, montaż i uruchomienie ultrasonografu do badań ginekologicznych. Eliza Koladyńska - Nowacka 2021-11-10 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
529544 ZP/220/67/21 Dostawa, montaż i uruchomienie ultrasonografu do badań noworodków Eliza Koladyńska - Nowacka 2021-11-10 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
529550 ZP/220/68/21 Dostawa, montaż i uruchomienie ultrasonografu do badań położniczych i ginekologicznych Eliza Koladyńska - Nowacka 2021-11-10 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings