Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
410679 ZP/220/96/20 Budowa budynku A2 wraz z łącznikiem oraz wykonaniem zagospodarowania terenu w ramach przebudowy z rozbudową budynku A Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie Eliza Koladyńska - Nowacka 2021-03-25 09:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
409753 ZP/220/55/20 Wdrożenie i integrację e-Usług w ramach realizacji projektu pn. „WPROWADZENIE NOWOCZESNYCH E-USŁUG W PODMIOTACH LECZNICZYCH NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA ZDROWIA”. Eliza Koladyńska - Nowacka 2021-03-31 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
410238 ZP/220/84/20 Dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii na potrzeby SPSK-2. Wioletta Sybal 2021-02-24 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
410794 ZP/220/80/20 Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz implantów przeciwjaskrowych na potrzeby II Kliniki Okulistyki SPSK-2 Wioletta Sybal 2021-02-23 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
410793 ZP/220/85/20 Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych i innych akcesoriów okulistycznych na potrzeby I Kliniki Okulistyki SPSK-2 Wioletta Sybal 2021-02-16 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
410452 ZP/220/94/20 Dostawa jednorazowego sprzętu do systemu chirurgicznego da Vinci Xi dla SPSK-2 Katarzyna Rogiewicz 2021-02-08 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
410052 ZP/220/90/20 ZP/220/90/20 Dostawa masek filtrujących FFP, kombinezonów ochronnych, rękawic oraz obłożeń do angiografii Przemysław Frączek 2021-02-02 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
411674 ZP/220/97/20 Dostawa odczynników do wykonywania badań biochemicznych i immunologicznych wraz z dzierżawą 2 zintegrowanych modułów biochemiczno-immunologicznych i systemu preanalitycznego (sorter próbek) dla SPSK 2 Katarzyna Rogiewicz 2021-02-02 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
410579 ZP/220/93/20 ZP/220/93/20 Dostawa wyrobów medycznych zużywalnych w Pracowni Hemodynamiki Przemysław Frączek 2021-01-28 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
410243 ZP/220/91/20 Dostawa odczynników do diagnostyki HLA kompatybilnych z aparatem Real-Time Quant Studio 6 zakupionych w ramach dotacji przez Ministerstwo Zdrowia na potrzeby Pracowni HLA SPSK-2. Wioletta Sybal 2021-01-28 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
411357 ZP/220/92/20 Dostawa wysoko specjalistycznych materiałów szewnych na potrzeby Klinicznego Centrum Operacji Robotycznych SPSK-2. Wioletta Sybal 2021-01-27 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
410241 ZP/220/89/20 Dostawa odczynników do oznaczania przeciwciał anty-HLA u pacjentów zakwalifikowanych do przeszczepu nerki – program zakontraktowany przez Ministerstwo Zdrowia Wioletta Sybal 2021-01-26 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Mode Proceeding type Action
No proceedings