Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
380143 ZP/220/51/20 Stworzenie oprogramowania komputerowego do obsługi Krajowego Rejestru Operacji Naczyniowych wraz z usługą rocznego serwisu i nadzoru autorskiego. Eliza Koladyńska - Nowacka 2020-10-01 09:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
374244 ZP/220/45/20 Dzierżawa urządzeń do aterektomii i trombektomii oraz dostawę wyrobów do zabiegów radiologicznych Przemysław Frączek 2020-10-06 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
376832 ZP/220/48/20 Dostawa wyrobów medycznych w tym wyrobów stosowanych w okulistyce, opatrunków spec., płynnych koncentratów do terapii nerkozastępczej oraz dietetycznych środków spożywczych spec. przeznaczenia med. Wioletta Sybal 2020-10-08 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
379957 ZP/220/52/20 Dostawa stentgraftów Przemysław Frączek 2020-10-26 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
377005 ZP/220/49/20 Dostawa, montaż i uruchomienie systemu do ilościowego PCR (Real-Time PCR) wraz z osprzętem dla typowania HLA. Eliza Koladyńska - Nowacka 2020-09-21 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
373625 ZP/220/44/20 Dostawa płynów infuzyjnych i produktów leczniczych na potrzeby Klinik SPSK-2 Wioletta Sybal 2020-09-15 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
373574 ZP/220/46/20 Dostawa, montaż i uruchomienie ultrasonografu ginekologicznego. Eliza Koladyńska - Nowacka 2020-09-07 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
372330 ZP/220/43/20 Usługa stałego nadzoru technicznego i utrzymywania w sprawności technicznej aparatury medycznej w okresie pogwarancyjnym Przemysław Frączek 2020-09-04 09:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
363647 ZP/220/32/20 Dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi metodą aspiracyjno-próżniową oraz innych wyrobów laboratoryjnych dla SPSK-2. Katarzyna Rogiewicz 2020-08-27 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
366378 ZP/220/37/20 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla SPSK-2 Katarzyna Rogiewicz 2020-08-13 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
367234 ZP/220/40/20 Dostawa foteli do dializ Przemysław Frączek 2020-08-10 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
367802 ZP/220/41/20 Dostawa i montaż myjni automatycznej, zgrzewarki do rękawów oraz szafki ze zlewem do mycia Przemysław Frączek 2020-08-10 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
360645 ZP/220/31/20 Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie oraz ich pełnoletnich dzieci, współmałżonków i partnerów życiowych Przemysław Frączek 2020-08-07 09:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
366217 ZP/220/36/20 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla SPSK-2 Katarzyna Rogiewicz 2020-08-07 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to