Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
613372 ZP/220/39/22 Dostawa, instalacja i uruchomienie 26 monitorów funkcji życiowych z systemem dokumentowania wraz z integracją z systemem HIS oraz upgrade 3 monitorów posiadanych przez SPSK-2 Eliza Koladyńska - Nowacka 2022-05-27 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
612668 ZP/220/37/22 Administrowanie systemami informatycznymi w tym pakietem oprogramowania InfoMedica/AMMS w SPSK-2 Eliza Koladyńska - Nowacka 2022-05-30 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
607420 ZP/220/25/22 Transport sanitarny pacjentów leżących i siedzących, przewozy krwi i innych materiałów biologicznych oraz przewozy zespołu transplantacyjnego SPSK-2 (25 22) Katarzyna Rogiewicz 2022-06-02 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
607529 ZP/220/33/22 ZP/220/33/22 Dostawa wyrobów jednorazowego użytku z włókniny oraz obłożeń specjalistycznych Przemysław Frączek 2022-06-02 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
607405 ZP/220/24/22 Dostawa strzykawek jednorazowego użytku (24 22). Katarzyna Rogiewicz 2022-06-07 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
610667 ZP/220/31/22 Dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych B.122 oraz B.126 Wioletta Sybal 2022-06-07 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
614669 ZP/220/27/22 Dostawa produktów leczniczych, płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz środków kontrastowych na potrzeby Klinik SPSK-2 PUM. Wioletta Sybal 2022-06-14 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
615832 ZP/220/32/22 Dostawa materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych w tym stosowanych w okulistyce, wyrobów do pielęgnacji ran i ciała pacjenta oraz żeli do dezynfekcji rąk na potrzeby Klinik SPSK-2. Wioletta Sybal 2022-06-21 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
598429 ZP/220/23/22 Dostawa nici chirurgicznych, hemostatyków, klejów tkankowych oraz siatek chirurgicznych na potrzeby bloków operacyjnych SPSK-2 (23 22) Katarzyna Rogiewicz 2022-05-24 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
611326 ZP/220/40/22 ZP/220/40/22 Dostawa, montaż i uruchomienie systemu do elektrofizjologicznej diagnostyki układu wzrokowego Przemysław Frączek 2022-05-19 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
611369 ZP/220/38/22 Dostawa, montaż i uruchomienie lasera okulistycznego. Eliza Koladyńska - Nowacka 2022-05-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
605826 ZP/220/35/22 Naprawa elewacji budynku M Klinicznego Centrum Medyczno– Terapeutycznego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie, w ramach inwestycji wykonania rozbudowy i przebudowy budynku Ośrodka Dializ na terenie SPSK-2, dla potrzeb medycyny transplantacyjnej – Etap II – zastępcze usunięcie wad Eliza Koladyńska - Nowacka 2022-05-12 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
605819 ZP/220/34/22 Naprawa elewacji ściany szczytowej budynku J, mieszczącego Kliniki Okulistyczne Eliza Koladyńska - Nowacka 2022-05-12 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
604047 ZP/220/30/22 Dostawa narzędzi wielorazowych i akcesoriów jednorazowych do wykonywania zabiegów prostatektomii przy użyciu systemu chirurgicznego Intuitive Surgical Inc. IS 4000 da Vinci Xi (30 22) Katarzyna Rogiewicz 2022-05-10 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
594728 ZP/220/19/22 Dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii na potrzeby Klinik SPSK-2. Wioletta Sybal 2022-05-06 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
598354 ZP/220/26/22 Dostawa stentgraftów naczyniowych. Eliza Koladyńska - Nowacka 2022-05-05 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
598312 ZP/220/17/22 Dostawa stentgraftów naczyniowych w ramach projektu badawczego dotyczącego niekomercyjnego badania klinicznego: „Ocena bezpieczeństwa i efektywności klinicznej stentgraftów aortalnych modelowanych przy użyciu innowacyjnej technologii drukowania modeli w formacie 3D- wieloośrodkowe badanie randomizowane”. Eliza Koladyńska - Nowacka 2022-05-05 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
596254 ZP/220/28/22 Dostawa odczynników, kalibratorów i kontroli oraz materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora (28 22). Katarzyna Rogiewicz 2022-04-13 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings