Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
594908 OZP.272.9.2022 „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Olkuszu wraz z dostosowaniem do wymogów p.poż. oraz potrzeb osób niepełnosprawnych”. Paweł Kwaśniewski 2022-04-19 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
597325 OZP.272.6.2022 Digitalizacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowiących operaty techniczne. Paweł Kwaśniewski 2022-04-15 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
590998 OZP.272.7.2022 „Modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1088K w miejscowości Wiśliczka” Paweł Kwaśniewski 2022-04-08 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
591564 OZP.272.8.2022 „Zakup wraz z dostawą emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K1-70 do bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu olkuskiego w 2022 roku.” Paweł Kwaśniewski 2022-04-04 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
584933 OZP.272.5.2022 „Zakup wraz z dostawą emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K1-70 do bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu olkuskiego w 2022 roku.” Paweł Kwaśniewski 2022-03-21 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
578368 OZP.272.4.2022 „Remont drogi powiatowej 1155K na odcinku I - w km od 0+000 do km 4+450, na odcinku II - w km od 6+633 do km 7+728, w miejscowościach Tarnawa i Imbramowice, Powiat Olkuski.” Paweł Kwaśniewski 2022-03-18 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
575048 OZP.272.3.2022 „Przebudowa drogi powiatowej 1074K w km od 0+000 do km 2+552 w miejscowości Żurada, Powiat Olkuski.” Paweł Kwaśniewski 2022-03-10 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
574463 OZP.272.2.2022 „Zakup wraz z dostawą emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K1-70 do bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu olkuskiego w 2022 roku.” Paweł Kwaśniewski 2022-02-25 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
570239 OZP.272.1.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa nawierzchni jezdni w ciągu dróg powiatowych nr 1095K i nr 1126K na terenie Gminy Wolbrom”. Paweł Kwaśniewski 2022-02-15 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
555529 OZP.272.49.2021 Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szkolnego przy ZS Nr 1 w Olkuszu. Paweł Kwaśniewski 2022-01-31 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings