Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
819743 WWA.272.1.13.2023 Zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią Wydział Architektury i Budownictwa 2023-10-04 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
823605 SRZ.7135.5.2023 Usuwanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg na terenie powiatu nakielskiego i prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w 2024 roku, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym oraz ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 2023-10-10 08:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
822641 SRZ.7135.4.2023 Usuwanie pojazdów z dróg na terenie powiatu nakielskiego (z wyjątkiem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne) oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym w 2024 roku, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.) Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 2023-10-10 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
820772 Koncepcja zagospodarowania terenu na działce w bezpośrednim położeniu przy Przystani Powiatu Nakielskiego jako terenu ogólnodostępnego z elementami małej architektury wraz z wizualizacją oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w ramach inwestycji pn. Park nad Notecią – nasadzenia przy Przystani Powiatu Nakielskiego w Nakle nad Notecią Wydział Rozwoju 2023-09-28 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
815892 WWA.272.1.11.2023 Zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji technicznej budowy hali sportowej z zapleczem w ramach programu „Olimpia-program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-leciepierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” na terenie Zespołu Szkół im. Wł. Łokietka w Lubaszczu Wydział Architektury i Budownictwa 2023-09-20 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
818928 SWR.272.52.2023 Kalendarze ścienne Wydział Rozwoju 2023-09-18 13:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
816336 Wykonanie i dostawa softshelli wraz z ologowaniem Referat Turystyki i Sportu 2023-09-15 08:25:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
814566 SWR.272.52.2023 Szacowanie ceny - kalendarze ścienne Wydział Rozwoju 2023-09-11 08:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
812303 WWA.272.1.12.2023 Serwis kotłowni gazowych wraz instalacją gazową w budynkach Powiatu Nakielskiego Wydział Architektury i Budownictwa 2023-09-08 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
812066 ODI.272.12.2023 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią w ramach projektu Cyfrowy Powiat. Dział Informatyczny 2023-09-05 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
807695 ODI.272.11.2023 Przeprowadzenie szkoleń pracowników Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią w ramach projektu Cyfrowy Powiat. Dział Informatyczny 2023-08-24 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
794852 OWO.272.9.2023 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią Wydział Organizacji, Zamówień Publicznych i Kontroli 2023-08-07 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
790374 WWA.272.1.8.2023 Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ZSS przy ul. J. Kochanowskiego 1 w Szubinie Wydział Architektury i Budownictwa 2023-07-28 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings