Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
491439 2/2021/DTT/BZP Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Skłodowskiej-Curie w Sosnowcu Beata Płachta-Durzyńska 2021-08-18 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
446690 1/2021/DTT/BZP Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji administracyjnych o pozwoleniu na budowę i na wycinkę drzew oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla: Zadania 1 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią ścieków oraz sieci wodociągowej w rejonie ulic: Aleksandra Fredry, Nowej, Anki Kowalskiej i Władysława Broniewskiego w Sosnowcu”; Zadania 2 – „Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ulic: Aleksandra Fredry i Nowej w Sosnowcu” Beata Płachta-Durzyńska 2021-04-29 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
404246 2/2020/TO/PZP/S Sukcesywne zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 05, pochodzących z oczyszczalni ścieków należących do Sosnowieckich Wodociągów S.A., poprzez ich transport i odzysk (z podziałem 7 na części) Beata Płachta-Durzyńska 2021-01-12 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
327177 1/2020/TO/PZP/S Sukcesywne zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 05, pochodzących z oczyszczalni ścieków należących do Sosnowieckich Wodociągów S.A., poprzez ich transport i odzysk (z podziałem na części) Beata Płachta-Durzyńska 2020-04-17 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings