Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
893424 SE2.271.1.3.2024.TG "Przebudowa drogi gminnej - ul. Topolowej w Goręczynie" Teresa Gliwa 2024-03-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
882512 SE2.271.1.2.2024.TG "Remont budynku dawnej szkoły w Starkowej Hucie" Teresa Gliwa 2024-02-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
877137 W3.271.1.03.2024.JB "Remont budynku gospodarczego w Piotrowie" Justyna Brylowska 2024-02-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
873378 W3.271.1.02.2024.JB "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Piotrowie" Justyna Brylowska 2024-02-01 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
875247 SE2.271.1.1.2024.TG "Budowa windy zewnętrznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Somoninie" Teresa Gliwa 2024-01-31 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
870864 W3.271.2.01.2024.JB „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Somonino w roku 2024” Justyna Brylowska 2024-01-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
869301 W3.271.1.21.2023.TG "Przebudowa drogi gminnej nr 168026G w Ramlejach" Teresa Gliwa 2024-01-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
864849 W3.271.2.20.2023.JB „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Somonino w roku 2024” Justyna Brylowska 2023-12-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
859101 W3.271.3.18.2023.TG „Dostawa oleju opałowego do obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Somonino w sezonie grzewczym 2024” Teresa Gliwa 2023-12-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
853536 W3.271.3.17.2023.JB Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Somonino oraz jednostek organizacyjnych Gminy Somonino w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Justyna Brylowska 2023-12-04 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
842983 W3.271.1.15.2023.JB "Budowa przejść dla pieszych, chodników i kanału technologicznego poprzez przebudowę ulicy św. Floriana i ul. Leśnej w Hopowie" Justyna Brylowska 2023-11-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
830521 W3.271.2.11.2023.JB "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 950 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu" Justyna Brylowska 2023-10-17 14:21:40 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to