Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
610924 W3.271.1.13.2022.EM „Budowa otwartej strefy aktywności w Hopowie” Emilia Maćkowska 2022-05-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
614063 W3.271.1.16.2022.EM ,,Remont nawierzchni tłuczniowo-żwirowych odcinków dróg gminnych poprzez ułożenie masy asfaltowej” Emilia Maćkowska 2022-06-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
616071 W3.271.1.15.2022.JB "Przebudowa drogi gminnej nr 168003G w Trątkownicy oraz drogi gminnej nr 168004G w kierunku Kamiennego Wesela" Justyna Brylowska 2022-06-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
608799 W3.271.1.14.2022.JB " Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w miejscowości Wyczechowo i Rąty” Justyna Brylowska 2022-05-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
605663 W3.271.3.12.2022.EM „ Zakup i dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem biurowym” Emilia Maćkowska 2022-05-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
600516 W3.271.1.09.2022.JB 'Budowa placu postojowego na zapleczu urzędu gminy wraz z budową ogrodzenia i odwodnienia" Justyna Brylowska 2022-05-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
587864 W3.271.2.07.2022.JB „Rozbudowa i modernizacja systemu wodno – kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino”-Część I i Część II Justyna Brylowska 2022-03-31 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
584532 W3.271.1.06.2022.JB „Rozbudowa i modernizacja systemu wodno – kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino” -Część I - Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Sławkach-Silos Justyna Brylowska 2022-03-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
580839 W3.271.1.05.2022.JB "Budowa budynków świetlic kontenerowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Wyczechowie i w Rątach” Justyna Brylowska 2022-03-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
567516 W3.271.1.03.2022.JB "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przepompownią oraz przyłączem wodociągowym w Starkowej Hucie i Egiertowie” Justyna Brylowska 2022-03-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
567496 W3.271.1.02.2022.JB "Budowa boisk sportowych oraz bieżni przy Szkole Podstawowej w Borczu wraz z niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą" Justyna Brylowska 2022-03-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
569643 W3.271.1.04.2022.JB "Remont dachu Punktu Informacji Turystycznej w Ostrzycach" Justyna Brylowska 2022-02-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
554391 W3.271.3.26.2021.JB „Dostawa oleju opałowego do obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Somonino w sezonie grzewczym 2022” Justyna Brylowska 2021-12-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings