Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
667916 W3.271.2.24.2022.EM „Usługi związane z zimowym utrzymanie dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych – w sezonie 2022/2023 ” Emilia Maćkowska 2022-10-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
669913 W3.271.1.23.2022.JB "Przebudowa budynków użyteczności publicznej w Gminie Somonino" Justyna Brylowska 2022-10-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
652814 W3.271.1.21.2022.EM „Rozbudowa i modernizacja systemu wodno – kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino”-Część IV "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sławki" Emilia Maćkowska 2022-09-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
649503 W3.271.1.18.2022.JB „Rozbudowa i modernizacja systemu wodno – kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino” -Część III - Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Sławkach-Silos Emilia Maćkowska 2022-08-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
644271 W3.271.2.20.2022.EM „Świadczenie usług przewozowych dzieci do szkół podstawowych z terenu Gminy Somonino w okresie od 01.09.2022r. do 23.06.2023r. poprzez zakup dla nich przez Gminę Somonino ulgowych biletów miesięcznych” Emilia Maćkowska 2022-08-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
640610 W3.271.3.19.2022.JB „Zakup artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych w 2022/2023 roku” Emilia Maćkowska 2022-07-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
625801 W3.271.1.17.2022.EM „Modernizacja drogi transportu rolnego w Sławkach” Emilia Maćkowska 2022-06-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
616071 W3.271.1.15.2022.JB "Przebudowa drogi gminnej nr 168003G w Trątkownicy oraz drogi gminnej nr 168004G w kierunku Kamiennego Wesela" Justyna Brylowska 2022-06-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
614063 W3.271.1.16.2022.EM ,,Remont nawierzchni tłuczniowo-żwirowych odcinków dróg gminnych poprzez ułożenie masy asfaltowej” Emilia Maćkowska 2022-06-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
610924 W3.271.1.13.2022.EM „Budowa otwartej strefy aktywności w Hopowie” Emilia Maćkowska 2022-05-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
608799 W3.271.1.14.2022.JB " Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w miejscowości Wyczechowo i Rąty” Justyna Brylowska 2022-05-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
605663 W3.271.3.12.2022.EM „ Zakup i dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem biurowym” Emilia Maćkowska 2022-05-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings