Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
530570 W3.271.1.20.2021.JB Budowa budynków świetlic kontenerowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Wyczechowie i w Rątach Justyna Brylowska 2021-11-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
519295 W3.271.2.17.2021.JB Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Somonino Justyna Brylowska 2021-11-18 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
532879 W3.271.2.23.2021.JB Usługi związane z zimowym utrzymanie dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych – w sezonie 2021/2022 ” Justyna Brylowska 2021-11-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
528461 W3.271.2.21.2021.JB „Świadczenie usług przewozowych dzieci do szkół podstawowych z terenu Gminy Somonino w okresie od 01.01.2022r. do 24.06.2022r. poprzez zakup dla nich przez Gminę Somonino ulgowych biletów miesięcznych” Justyna Brylowska 2021-11-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
524085 W3.271.1.19.2021.JB „Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych nr 168007G ul. Siemiana oraz nr 168009G ul. Witosławy w Somoninie” Justyna Brylowska 2021-11-04 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
511066 W3.271.1.17.2021.JB "Remont budynku Punktu Informacji Turystycznej i muru oporowego w Ostrzycach" Justyna Brylowska 2021-10-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
501705 W3.271.1.16.2021.JB "Remont budynku Punktu Informacji Turystycznej i muru oporowego w Ostrzycach" Justyna Brylowska 2021-09-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
498566 W3.271.1.15.2021.JB „Budowa drogi transportu rolnego w Somoninie wraz z odcinkami dróg gminnych na terenie Gminy Somonino oraz placem przy OSP Goręczyno” Justyna Brylowska 2021-09-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
494909 W3.271.1.14.2021.JB "Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi nr 168020G w Somoninie" Justyna Brylowska 2021-09-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
489380 W3.271.3.13.2021.JB „Zakup artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych w 2021/2022 roku” Justyna Brylowska 2021-08-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings