Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
748371 ZP.7011.1.2023.KA Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa z przebudową pałacu – Szkoły Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie” Angelika Konieczka 2023-04-06 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
743438 ZP.271.3.2023.KA Bieżące utrzymanie dróg w Gminie Śmigiel w okresie 2023-2024 Angelika Konieczka 2023-04-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
747772 ZP.271.4.2023.KA Modernizacja sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Starej Przysiece Drugiej – dokumentacja projektowa Angelika Konieczka 2023-04-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
737503 ZP.271.2.2023.KA Rozbudowa z przebudową pałacu – Szkoły Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie Angelika Konieczka 2023-03-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
723613 ZP.271.1.2023.KA Rozbudowa z przebudową pałacu – Szkoły Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie Angelika Konieczka 2023-03-08 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
692667 ZP.271.12.2022.KA Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego Śmigla w 2023 r. Angelika Konieczka 2023-01-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
686954 ZP.7011.13.2022.MSz Sprzedaż i dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Miejskiego Śmigla w 2023 r. Marta Szulc 2022-12-27 08:30:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
676148 ZP.271.10.2022.KA Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do obiektów Gminy Śmigiel w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Angelika Konieczka 2022-12-13 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
684943 ZP.7011.12.2022.MSz Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Śmigiel w sezonie 2022-2023 Marta Szulc 2022-11-30 08:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
677904 ZP.7011.11.2022.MSz Zakup ciągnika na potrzeby utrzymania ciągów komunikacyjnych wraz z wyposażeniem Marta Szulc 2022-10-18 14:55:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Supply Go to
655632 ZP.271.9.2022.KA Zakup oraz dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektów „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” oraz „Cyfrowa Gmina” Angelika Konieczka 2022-12-16 10:15:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
649649 ZP.271.8.2022.KA Przebudowa drogi gminnej w Starym Białczu - etap II Angelika Konieczka 2022-08-30 09:05:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Construction work Go to
645721 ZP.7011.10.2022.KA Kontynuacja remontu muru otaczającego poewangelicki cmentarz z XIX wieku w Śmiglu Angelika Konieczka 2022-08-18 10:10:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
641461 ZP.271.7.2022.KA Dowożenie uczniów do szkół w Gminie Śmigiel oraz do placówki Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2022/2023 Angelika Konieczka 2022-08-29 09:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to