Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
505875 ZP.271.24.2021.PG Modernizacja drogi gminnej w m. Drzecin Paweł Grudzień 2021-09-27 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
506647 ZP.271.25.2021.PG Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Stare Biskupice i Świecko, Gmina Słubice Paweł Grudzień 2021-09-28 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
507861 ZP.271.26.2021.PG Przebudowa dróg gminnych Paweł Grudzień 2021-09-29 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
508518 ZP.271.27.2021.PG Przebudowa i remont dróg gminnych w Nowych Biskupicach i Słubicach Paweł Grudzień 2021-10-01 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
501934 ZP.271.23.2021.PG Zagospodarowanie parku przy ul. Aleja Niepodległości w Słubicach Paweł Grudzień 2021-09-22 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
503700 ZP.271.22.2021.PG Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z wiatą, trybunami, oświetleniem boiska i terenu oraz niezbędną infrastrukturą w Drzecinie Paweł Grudzień 2021-09-13 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
483026 ZP.271.21.2021.PG Świadczenie usług pocztowych Paweł Grudzień 2021-07-30 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
478310 ZP.271.20.2021.PG Budowa skateparku w Słubicach. Paweł Grudzień 2021-07-16 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
478304 ZP.271.19.2021.PG Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę drogi, dla realizacji zadania pn. „Projekt budowy drogi na działkach nr 511/3 i 74/151 w Słubicach i 290/3 w Świecku” Paweł Grudzień 2021-07-09 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
474165 ZP.271.18.2021.PG Przebudowa oraz remont dróg i terenów gminnych Paweł Grudzień 2021-07-07 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
468540 ZP.271.15.2021.PG Wykonanie prac w zakresie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie miasta Słubice Paweł Grudzień 2021-06-25 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
469851 ZP.271.13.2021.PG Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę drogi, dla realizacji zadania pn. „Projekt budowy drogi na działkach nr 511/3 i 74/151 w Słubicach i 290/3 w Świecku” Paweł Grudzień 2021-06-22 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
467941 ZP.271.16.2021.PG Organizacja dla mieszkańców Gminy Słubice imprez o charakterze sportowym i sportowo-rekreacyjnym w 2021 r. Paweł Grudzień 2021-06-17 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
466060 ZP.271.17.2021.PG Opracowanie koncepcji techniczno – ekonomicznej modernizacji oczyszczalni ścieków TTOC Świecko oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej w południowej części gminy Słubice Paweł Grudzień 2021-06-16 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings