Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
599624 RI.271.7.2022 „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przywitowie”. Alicja Siemiątkowska 2022-04-27 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
586942 RI.271.5.2022 Zakup i dostawa laptopów do nauki zdalnej Alicja Siemiątkowska 2022-03-25 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
547504 RI.271.27.2021 Przebudowa i budowa drogi gminnej nr 120438C ul. Targowa w miejscowości Skrwilno wraz z niezbędną infrastrukturą. Alicja Siemiątkowska 2021-12-21 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
533870 RI.271.23.2021 Zagospodarowanie i wyposażenie terenu istniejącego targowiska gminnego w Skrwilnie. ETAP II - Wykonanie zagospodarowania terenu Gminnego Targowiska w Skrwilnie. Alicja Siemiątkowska 2021-11-24 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
529417 RI.271.20.2021 Zagospodarowanie terenu na cele publiczne w centrum miejscowości Okalewo. Alicja Siemiątkowska 2021-11-15 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
495556 RI.271.15.2021 „Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120438C ul. Targowa w miejscowości Skrwilno wraz z niezbędną infrastrukturą. ETAP I - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz remont sieci wodociągowej.” Alicja Siemiątkowska 2021-08-30 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
460875 RI.271.9.2021 Zagospodarowanie i wyposażenie terenu istniejącego targowiska gminnego w Skrwilnie. ETAP I – Zakup ładowarki kołowej z osprzętem na potrzeby Gminnego Targowiska w Skrwilnie. Alicja Siemiątkowska 2021-05-31 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
451283 RI.271.6.2021 „Budowa drogi gminnej Nr 120414C – Skrwilno – Mościska”. Alicja Siemiątkowska 2021-05-12 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
423648 RI.271.2.2021 „Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji i aktywności na terenie Gminy Skrwilno.” Alicja Siemiątkowska 2021-02-26 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
419268 RI.271.4.2021 Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Gminy Skrwilno. Alicja Siemiątkowska 2021-02-09 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings