Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
893751 IP.IZ.271.3.2024.IBK Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Sidzina - Etap II Sidzina część 3 Iwona BIL-KUBICKA 2024-03-14 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
889737 IP.IZ.271.2.2024 Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 3 000 000,00 zł Bogusław Dziadkiewicz 2024-02-28 15:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
870388 IP.IZ.271.14.2023.IBK Przebudowa i rozbudowa dróg w Skoroszycach – ulice: Słoneczna, Ogrodowa, Działkowa – etap 1, etap 2 Iwona BIL-KUBICKA 2024-02-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
866305 IP.IZ.271.13.2023.IBK „Budowa wiaty spotkań w sołectwie Stary Grodków” Iwona BIL-KUBICKA 2024-01-26 14:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
870397 IP.IZ.271.1.2024.IBK Remont drogi gminnej ul. Szkolnej w m. Chróścina Iwona BIL-KUBICKA 2024-01-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
849805 IP.IZ.271.2.2023.IBK Przebudowa i rozbudowa ul. Krótkiej i ul. Sportowej w Sidzinie Iwona BIL-KUBICKA 2023-12-04 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
824363 IP.IZ.271.9.2023.IBK Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w ramach zadania „Etap II – remont zaplecza sanitarnego” Iwona BIL-KUBICKA 2023-11-02 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
832594 IP.IZ.271.11.2023.IBK Budowa wiaty spotkań w sołectwie Stary Grodków Iwona BIL-KUBICKA 2023-10-30 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
826396 IP.IZ.271.10.2023 Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 1 400 000,00 zł Bogusław Dziadkiewicz 2023-10-12 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
817263 IP.IZ.271.8.2023.IBK Remont drogi w miejscowości Makowice Iwona BIL-KUBICKA 2023-09-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
757716 IP.IZ.271.6.2023.IBK Zakup i dostawa serwera wraz oprogramowaniem, urządzenia zabezpieczającego typu UTM oraz wdrożenie programu w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów. Iwona BIL-KUBICKA 2023-05-09 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings