Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
No proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
410558 BZP.271.14.2020 Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Skoczów z podziałem na 3 części: część 1 - świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, część 2 - świadczenie usług dodatkowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych, część 3 - świadczenie usługi usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania. Patrycja Barszczak 2021-02-01 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
337980 BZP.271.4.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie „Koncepcji ekspozycji Centrum Edukacji Ekologicznej w Skoczowie” oraz kompleksowa realizacja wystawy stałej wraz z przygotowaniem scenariuszy i produkcją treści multimedialnych dla Centrum Edukacji Ekologicznej zlokalizowanego przy ul. Rynek 3 w Skoczowie, w ramach zadania „Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych z kampanią informacyjno-edukacyjną w gminie Skoczów” Patrycja Barszczak 2020-06-05 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
322834 BZP.271.1.2020 Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Skoczów z podziałem na 3 części: część 1 - świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, część 2 - świadczenie usług dodatkowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych, część 3 - świadczenie usługi usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania. Patrycja Barszczak 2020-04-07 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Mode Proceeding type Action
No proceedings