Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
938103 BZP.271.12.2024 Dostawa i montaż mebli biurowych w podziale na 2 części: Część 1 – Fotele biurowe, Część 2 – Meble biurowe Patrycja Barszczak 2024-06-18 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
934246 BZP.271.15.2024 Budowa ścianki wspinaczkowej na terenie rekreacyjnym przy ul. Mocko w Skoczowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. Ks. J. E. Mocko – etap III” Patrycja Barszczak 2024-06-13 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
927532 T1.252.9.2024 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poza aglomeracją: Pogórze zlewnia przepompowni P1V – zadanie K3. Maurycy Pisz 2024-06-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
928248 T1.252.8.2024 Budowa dróg dojazdowych do przepompowni ścieków P8III i P10III w Wiślicy Katarzyna Kucharczyk 2024-06-04 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
924744 BZP.271.14.2024 Przebudowa ulicy bocznej od ul. Góreckiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Górecką do granicy z Pogórzem Katarzyna Doleszczak – Jakubiec 2024-05-24 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
925522 BZP.2718.2024 Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Skoczów Katarzyna Doleszczak – Jakubiec 2024-05-22 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
925236 BZP.271.10.2024 Remont kapitalny i adaptacja zabytkowego budynku byłej szkoły przy ul. Bielskiej 17 w Skoczowie na potrzeby pomocy społecznej, polityki senioralnej” w podziale na 3 części Danuta Hubczyk 2024-05-22 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
921869 BZP.271.13.2024 Przebudowa fragmentu dróg gminnych ul. Wiślańskiej w Skoczowie i ul. Stara Droga w Harbutowicach wraz z budową chodnika, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Wiślańskiej os stacji Crab oraz ul. Stara Droga do granicy działki nr 306/14. Katarzyna Doleszczak – Jakubiec 2024-05-16 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
913055 BZP.271.11.2024 Budowa ścianki wspinaczkowej na terenie rekreacyjnym przy ul. Mocko w Skoczowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. Ks. J. E. Mocko – etap III” Patrycja Barszczak 2024-04-25 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
910658 T1.252.6.2024 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochaby – rejon ul. Cesarskiej, zlewnia przepompowni P11 III - uzupełnienie Katarzyna Kucharczyk 2024-04-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
908540 MZD.341.102.2024 Remonty cząstkowe nawierzchni dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg, z podziałem na 4 zadania Piotr Hanzel 2024-04-15 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
838506 T1.252.10.2023 Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Skoczowie. Maurycy Pisz 2023-10-26 14:40:06 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Service Go to