Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
949347 RI.271.12.2024R ROBOTY BUDOWALNE W ZAKRESIE DOKOŃCZENIA BUDOWY CENTRUM KULTURY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W SKARBIMIERZU- OSIEDLE Katarzyna Jańczak 2024-07-18 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
943284 RI.271.11.2024R PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY UL. POGODNEJ W SKARBIMIERZU Katarzyna Jańczak 2024-07-04 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
929746 RI.271.10.2024R PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY SKARBIMIERZ Katarzyna Jańczak 2024-06-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
919130 RI.271.1.2024.ZP DOSTAWA I MONTAŻ KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH ZLOKALIZOWANYCH W DOMU LUDOWYM W ZIELĘCICACH UL. KLONOWA 7 Katarzyna Jańczak 2024-05-07 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
914211 RI.271.9.2024R BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Dn200 POD BUOWNICTWO MIESZKANIOWE JEDNORODZINNE W M. PĘPICE WRAZ Z SIĘGACZMI DO DZIAŁEK INDYWIDUALNYCH ZLOKALIZOWANA NA DZ. NR 644/1, 698/1, 300/5, 295, 603/2 Katarzyna Jańczak 2024-04-29 09:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
910177 RI.271.8.2024R PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DOMU LUDOWEGO w PĘPICACH Katarzyna Jańczak 2024-04-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
821463 RI.271.15.2023R WYKONANIE ELEWACJI DOMU LUDOWEGO NR 29 W MAŁUJOWICACH Katarzyna Jańczak 2023-10-09 09:06:24 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
810791 RI.271.13.2023R Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków- uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w m. Żłobizna, ul. Jagodowa dz. nr ewid. 46/1, 46/2, 374/2, 1/20. Katarzyna Jańczak 2023-09-06 11:23:36 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to