Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
909897 INO.271.24.2024 „Budowa sieci kanalizacji deszczowej dróg gminnych ul. Jodłowa, ul. Leonów, ul. Świerkowa w msc. Trzcianki, Gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie” Dorota Pyk-Tamborska 2024-04-18 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
912834 INO.271.27.2024.AS Opracowanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej wraz ze wszystkimi składnikami roślinnymi oraz budowlanymi znajdującymi sie na nieruchomości, oznaczonej numerem działki ewidencyjnej 460/21 o pow. 1113 m2, położonej w miejscowości Wola Murowana, w obrębie geodezyjnym Wola Murowana, w gminie Nowiny, stanowiącej teren wydzielony zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami pod poszerzenie drogi publicznej gminnej nr 524 Aleksandra Sokołowska 2024-04-17 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
912359 INO.271.26.2024.AS Opracowanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerami działek ewidencyjnych 348/15 o pow. 36 m2 oraz 348/20 o pow. 33m2, położonej w miejscowości Szewce, w obrębie geodezyjnym Szewce, w gminie Nowiny, stanowiącej teren wydzielony zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami pod poszerzenie drogi publicznej gminnej nr 402 Aleksandra Sokołowska 2024-04-16 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
908065 INO.271.25.2024 Budowa dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w ramach zadania pn.: "Przebudowa dróg gminnych na działkach nr 345/3, 345/27, 345/28, 345/5 w m. Szewce (ul. Żwirowa, ul. Piaskowa)" Dorota Pyk-Tamborska 2024-04-12 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
906178 INO.271.22.2024 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w msc. Szewce, Bolechowice, Wola Murowana, Nowiny, Kowala Gmina Nowiny, woj. świętokrzyskie” Dorota Pyk-Tamborska 2024-04-09 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
902715 INO.271.21.2024 Sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-montażowymi zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 377004T, polegająca na rozbudowie miejsc postojowych przy drodze gminnej nr 377004T w msc. Nowiny”, w zakresie specjalności drogowej oraz w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Katarzyna Ludwicka 2024-03-19 13:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
899804 INO.271.17.2024 Wykonanie przyłącza wody do celów pożarniczych na terenie OSP w msc. Wola Murowana na dz. 432/1 Agnieszka Paszkowska 2024-03-18 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
899711 INO.271.19.2024 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: „Przebudowa dróg gminnych ul. Alabastrowej, ul. Szmaragdowej, ul. Szafirowej w msc. Kowala gm. Nowiny”, „Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych ul. Alabastrowej, ul. Szmaragdowej, ul. Szafirowej w msc. Kowala gm. Nowiny” Katarzyna Ludwicka 2024-03-18 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
898661 INO.271.18.2024 „Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych (Żwirowa, ul. Piaskowa) w m. Szewce, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie” Katarzyna Ludwicka 2024-03-14 11:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
895999 INO.271.15.2024 „Remont dróg wewnętrznych o nawierzchniach tłuczniowych na terenie gminy Nowiny” Katarzyna Ludwicka 2024-03-11 11:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
803886 INO.271.41.2023 Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Kolejowa w msc. Trzcianki , na odcinku od skrzyżowania z ul. Nadbrzeżną w stronę rzeki Bobrza , tj. od numeru 16 do numeru 24 Dorota Pyk-Tamborska 2023-08-22 12:46:59 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
238209 INO.272.7.U.2019/P-KS.IN - usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie, dostawa i montaż 46 instalacji solarnych z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w Gminie Sitkówka-Nowiny i Gminie Piekoszów" w ramach realizacji projektu „Czysta energia z OZE dla mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny i Gminy Piekoszów” w Gminie Piekoszów. Witold Mroczek 2019-07-04 12:53:26 - - Go to
238155 INO.272.7.U.2019/KS.IN - usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie, dostawa i montaż 46 instalacji solarnych z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w Gminie Sitkówka-Nowiny i Gminie Piekoszów" w ramach realizacji projektu „Czysta energia z OZE dla mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny i Gminy Piekoszów” w Gminie Sitkówka -Nowiny. Witold Mroczek 2019-07-04 12:51:33 - - Go to
213789 INO.272.33.19 - Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 477/21 i 477/36 Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie”, Dorota Pyk-Tamborska 2019-04-03 14:47:29 - - Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
563118 KSP.271.02.2022.AS „WYDAWANIE GAZETY LOKALNEJ „GŁOS NOWIN" dla Gminy Nowiny, woj. Świętokrzyskie w 2022 r.” Agnieszka Stępień 2022-01-24 00:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
560340 KSP.271.01.AS.2022 „WYDAWANIE GAZETY LOKALNEJ „GŁOS NOWIN" dla Gminy Nowiny, woj. Świętokrzyskie w 2022 r.” Agnieszka Stępień 2022-01-17 12:46:00 Zapytanie ofertowe Service Go to