Postępowania Aktualne

ID Nazwa Wystawiający Data Zakończenia Akcje
188007 Usuwanie i unieszkodliwienie azbestu z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Sitkówka–Nowiny w 2019 roku Urszula Antoniak 2019-01-25 15:15:00 Przejdź
188516 Dostawa artykułów spożywczych dla Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny Agnieszka Żurawek 2019-01-28 15:00:00 Przejdź
189915 RSO.272.3.U.19 Dostawa materialów biurowych dla Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny Agnieszka Żurawek 2019-01-28 15:15:00 Przejdź

Postępowania Zakończone

ID Nazwa Wystawiający Data Zakończenia Akcje
176268 INO.272.110.18 - Usługa polegającą na prowadzeniu konserwacji dźwigu nr rejestracyjny 3110001089 zlokalizowanego w siedzibie Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny. Dorota Pyk-Tamborska 2018-12-05 10:00:00 Przejdź
176286 Wywóz nieczystości stałych z obiektów komunalnych z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny wraz z unieszkodliwieniem ich w miejscach do tego przeznaczonych, w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. Urszula Antoniak 2018-12-07 12:00:00 Przejdź
178733 INO.272.111.18 - Konserwacja sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny. Dorota Pyk-Tamborska 2018-12-10 10:00:00 Przejdź
178827 RSO.272.25.18- „Zakup i dostawa prasy w formie prenumeraty na 2019 rok” Agnieszka Żurawek 2018-12-10 15:00:00 Przejdź
177631 INO.272.112.18 - „Dostawa Oleju Napędowego Grzewczego wraz z transportem do budynku komunalnego nr 16 w m. Sitkówka, Gmina Sitkówka – Nowiny, województwo świętokrzyskie” Agnieszka Paszkowska 2018-12-12 10:00:00 Przejdź
181655 RSO.272.28.18 - „Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników Urzędu Gminy Sitkówka – Nowiny” Dorota Pyk-Tamborska 2018-12-18 10:00:00 Przejdź
188126 RSO-272.01.2019 - WYDAWANIE GAZETY LOKALNEJ „GŁOS NOWIN" dla Gminy Sitkówka - Nowiny, woj. Świętokrzyskie w 2019 r.” Dorota Pyk-Tamborska 2019-01-16 15:00:00 Przejdź