Postępowania Aktualne

ID Nazwa Wystawiający Data Zakończenia Akcje
207823 INO.272.18.19- „Dostawa znaków i luster drogowych dla Gminy Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie” Dorota Pyk-Tamborska 2019-03-20 10:00:00 Przejdź

Postępowania Zakończone

ID Nazwa Wystawiający Data Zakończenia Akcje
207354 INO.272.10.IN.19 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano - montażowymi zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja placu zabaw w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie”. Agnieszka Paszkowska 2019-03-18 11:00:00 Przejdź
206781 INO.272.8.IN.19 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano - montażowymi zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w m. Słowik, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie” Agnieszka Paszkowska 2019-03-18 10:00:00 Przejdź
193092 Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) - INO.272.7.P.19- Zaprojektowanie, dostawa i montaż 46 instalacji solarnych, 173 mikro-instalacji fotowoltaicznych z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w Gminie Sitkówka-Nowiny i Gminie Piekoszów w ramach realizacji projektu „Czysta energia z OZE dla mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny i Gminy Piekoszów” Dorota Pyk-Tamborska 2019-03-14 10:00:00 Przejdź
203784 INO.272.1.IN.19 - Świadczenie usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zadania pn. : „Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 319/7, 318/5 wraz z budową oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dz. nr ewid. 319/7, 318/5, 318/10, 319/10, 319/11 w obrębie geodezyjnym 0015 Szewce - ul. Kwarcytowa w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny” – etap I w branżach drogowej i instalacji elektrycznych. Dorota Pyk-Tamborska 2019-03-07 10:00:00 Przejdź
203774 INO.272.119.IN.18 - Świadczenie usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zadania pn. : „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr ewid. 343/2, 331/2 - ul. Dolomitowa w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny” w branżach drogowej i instalacji elektrycznych. Dorota Pyk-Tamborska 2019-03-07 10:00:00 Przejdź
198428 INO.272.15.19- Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań pn.: Zadanie nr 1 : • Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 330/11, 330/19 w m. Szewce (ul. Kalcytowa), gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie, • Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 330/11, 330/19 w m. Szewce (ul. Kalcytowa ), gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie, Zadanie nr 2 : • Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 328/2, 329/13 w m. Szewce (ul. Barytowa ), gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie, • Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 328/2, 329/13 w m. Szewce (ul. Barytowa ), gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie, Dorota Pyk-Tamborska 2019-02-21 10:00:00 Przejdź
198418 INO.272.14.19 - Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań pn.: 1. Zadanie nr 1 : • Przebudowa dróg gminnych na działkach nr 345/3, 345/27, 345/28, 345/5 w m. Szewce (ul. Żwirowa, ul. Piaskowa), gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie, • Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych na działkach nr 345/3, 345/27, 345/28, 345/5 w m. Szewce (ul. Żwirowa, ul. Piaskowa), gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie, 2. Zadanie nr 2 : • Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 203/12 w m. Szewce ( ul. Cynkowa), gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie, Dorota Pyk-Tamborska 2019-02-20 10:00:00 Przejdź
198317 INO.272.12.19 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań pn.: 1. Przebudowa dróg gminnych na działkach nr 733/7, 7344, 733/5, 733/11, 732/19, 731/13, 731/127, 730/7, 730/4, 731/6, 732/12, 732/8 w m. Kowala (ul. Kryształowa, ul. Szafirowa, ul. Diamentowa), gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie, 2. Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych na działkach nr 733/7, 7344, 733/5, 733/11, 732/19, 731/13, 731/127, 730/7, 730/4, 731/6, 732/12, 732/8 w m. Kowala (ul. Kryształowa, ul. Szafirowa, ul. Diamentowa), gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie Joanna Chechelska 2019-02-20 10:00:00 Przejdź
197844 RSO.272.4.U.2019 "Dostawa środków czystości do Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny" Agnieszka Żurawek 2019-02-19 14:00:00 Przejdź
194926 RSO.272.4.U.2019 Dostawa środków czystości do Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny Agnieszka Żurawek 2019-02-11 14:00:00 Przejdź