Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
943393 06/2024/ZO Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Tomasz Idziak 2024-06-24 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
926609 05/2024/ZO Wirtualny spacer po mieszkaniach w budynku wielorodzinnym – Gmina Bełchatów Tomasz Idziak 2024-05-15 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
916255 ZP.271.2.2024 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 wraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Gen W. Sikorskiego w Sieradzu Tomasz Idziak 2024-05-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
905140 ZP.132.1.2024 Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Miasto Brzeziny Tomasz Idziak 2024-04-29 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
907540 04/2024/ZO Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa dwóch budynków wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Skierniewicach” Tomasz Idziak 2024-04-02 08:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
903264 03/2024/ZO Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa dwóch budynków wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Skierniewicach” Tomasz Idziak 2024-03-25 08:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
900687 02/2024/ZO Opracowanie analizy ryzyk związanych z klimatem, określenie scenariusza według normy PN-EN 15978 dla inwestycji w Sieradzu Tomasz Idziak 2024-03-15 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
890317 01/2024/ZO Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz parkingiem w Radomsku” Tomasz Idziak 2024-02-26 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
875275 ZP.271.1.2024 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 wraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Gen W. Sikorskiego w Sieradzu Tomasz Idziak 2024-02-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
869075 SIM Łódzkie – Strategia, kierunki rozwoju spółki na najbliższe 10 lat Tomasz Idziak 2024-01-08 10:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings