Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
773164 ZP.271.9.2023.BP Remont dróg gminnych [wewnętrznych] w m. Wawrów (dz.nr ew. 203/21 oraz 203/30) z podziałem na 2 części zamówienia Bogumiła Popkowska 2023-06-13 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
773539 ZP.271.10.2023.BP Remont dróg gminnych [wewnętrznych] w m. Górki (dz.nr ew. 61, 64 oraz 32) z podziałem na 2 części zamówienia Bogumiła Popkowska 2023-06-13 12:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
777014 GZUK.271.4.ZO.2023.JN Dostawa artykułów spożywczych dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Santoku. JACEK NAJDEK 2023-06-13 14:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
772891 ZP.271.8.2023.BP Remont dróg gminnych w m. Czechów (ul.Sosnowa, ul.Lipowa, ul.Kalinowa) z podziałem na 3 części zamówienia Bogumiła Popkowska 2023-06-15 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
775283 ZP.271.12.2023.BP Turystyka szansą rozowju Gminy Santok poprzez przebudowę i rozbudowę terenów rekreacyjnych położonych nad rzeką Wartą w m. Czechów - Etap I Bogumiła Popkowska 2023-06-16 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
773627 ZP.271.11.2023.BP Remont drogi gminnej nr 004610F w m. Janczewo ul.Lipowa (dz. nr ew. 133/1) Bogumiła Popkowska 2023-06-22 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
770309 ZP.271.7.2023.BP ” Rozbudowa budynku oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Santoku – Etap III” Bogumiła Popkowska 2023-06-07 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
757291 RRG.ZO.271.3.2023.JFD Usuwanie, transport i utylizacja azbestu z nieruchomości położonych na terenie Gminy Santok w roku 2023 Joanna Forster-Delikowska 2023-05-04 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
750543 ZP.271.2.2023.BP Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w m. Gralewo, gm. Santok Bogumiła Popkowska 2023-04-20 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
741813 CUW.401.2023.dks Świadczenie usługi dotyczącej organizacji i przeprowadzenia ogniska, warsztatów kulinarnych dla uczniów biorących udział w "Zielonych szkołach", a także wynajęcia domków turystycznych i namiotów w ramach realizacji projektu nr 706/22 p.n. "Zielone szkoły" Dagmara Kowalicka-Szymczak 2023-03-23 12:20:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
741398 CUW.401.2023.dks Świadczenie usługi dotyczącej organizacji wycieczki z przewodnikiem oraz organizacji warsztatów śpiewu i tańca w ramach realizacji projektu nr 706/22 p.n. "Zielone szkoły" Dagmara Kowalicka-Szymczak 2023-03-22 14:07:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
726576 RRG.ZO.271.45.2023.DD Wycinka drzew na działkach komunalnych Dariusz Droździak 2023-02-13 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
721104 ZO.271.4.2023.BP „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym” Bogumiła Popkowska 2023-01-31 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
712993 ZP.271.1.2023.BP ” Opieka nad zwierzętami domowymi pochodzącymi z terenu Gminy Santok w 2023 roku” Bogumiła Popkowska 2023-01-17 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
701693 CUW.4064.2.2022.dks Przewóz uczniów i dzieci niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 Dagmara Kowalicka-Szymczak 2022-12-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
700454 RRG.ZO.271.30.2022.JFD Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Santok w roku 2023 Joanna Forster-Delikowska 2022-12-12 14:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
679359 ZP.271.19.2022.BP ”Remont instalacji c.o wraz z wymianą kotła c.o w budynku Urzędu Gminy w Santoku ” Bogumiła Popkowska 2022-10-27 14:44:46 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
761261 ZP.271.6.2023.BP ” Rozbudowa budynku oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Santoku – Etap III” Bogumiła Popkowska 2023-05-17 08:43:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
751222 ZP.271.5.2023.BP Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Polichnie Bogumiła Popkowska 2023-05-26 11:26:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
751112 ZP.271.4.2023.BP Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wawrowie Bogumiła Popkowska 2023-05-26 11:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
752397 GZUK.271.3.ZO.2023.JN Dostawa artykułów spożywczych dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Santoku. JACEK NAJDEK 2023-04-17 15:38:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
734113 RRG.271.2.2023.EB Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego urządzeń zabawowych na placach zabaw/ wyposażenia siłowni plenerowych , skate parku zlokalizowanych na terenie Gminy Santok, zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 1176-7:2020 i/lub PN-EN 16630:2015-06 kontrola coroczna główna” Elżbieta Bracik 2023-03-16 08:40:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
730568 GZUK.271.2.ZO.2023.JN Dostawa artykułów spożywczych dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Santoku. JACEK NAJDEK 2023-02-27 13:02:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
713407 GZUK.271.1.ZO.2023.JN Dostawa artykułów spożywczych dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Santoku. JACEK NAJDEK 2023-01-13 13:06:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
685460 ZP.271.21.2022.BP ” Rozbudowa budynku oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Santoku – Etap I” Bogumiła Popkowska 2022-12-07 14:03:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
683320 GZUK.271.31.ZO.2022.JN Dostawa artykułów spożywczych dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Santoku. JACEK NAJDEK 2022-11-03 14:26:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
679037 ZP.271.20.2022.BP „Opracowanie dokumentacji projektowej poprzedzonej koncepcją dla zadania pn.”Remont i przebudowa przystani przy rzece Noteć” – ETAP II Bogumiła Popkowska 2022-11-02 11:09:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to