Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
892243 ZP.271.2.2024.BP. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Gralewo (dz. nr 331/35, 815/7, 815/10, 331/6, 334) Bogumiła Popkowska 2024-03-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
883432 RGP.ZO.271.4.2024.DD Wycinka drzew część południowa Dariusz Droździak 2024-02-22 12:02:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
889734 RGP.ZO.271.3.2024.DD Wycinka drzew przy ulicy Jabłoniowej w Janczewie Dariusz Droździak 2024-02-22 12:01:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
883431 RGP.12.2024.DD Wycinka drzew część północna Dariusz Droździak 2024-02-22 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
871895 ZP.271.1.2024.BP. Opieka nad zwierzętami domowymi pochodzącymi z terenu Gminy Santok w 2024 roku Bogumiła Popkowska 2024-01-16 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
868666 ZP.271.51.2023.BP. Pełnienie funkcji operatora infrastruktury w zakresie Utrzymania, organziacji ruchu turystycznego i bieżącej eksploatacji Mariny w Santoku Bogumiła Popkowska 2024-01-04 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
860885 CUW.4064.2.2023.dks Przewóz uczniów i dzieci niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 t.j. od 02.01.2024 do 21.06.2024 Katarzyna Baryła 2023-12-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
865827 RRG.ZO.271.8.2023.SSK Zapewnienie opieki weterynaryjnej w ramach realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Santok w roku 2024. Sylwia Somerska 2023-12-22 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
853475 ZP.271.47.2023.BP. Przebudowa w części drogi powiatowej nr 1405F ul. Długa w m. Janczewo, gmina Santok w formule zaprojektuj i wybuduj Bogumiła Popkowska 2023-12-11 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
857134 RGP.ZO.271.1.2023.JFD Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Santok w roku 2024 Joanna Forster-Delikowska 2023-12-08 13:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
848627 ZP.271.45.2023.BP. Budowa Szkoły Podstawowej w Janczewie - Etap I w formule zaprojektuj i wybuduj Bogumiła Popkowska 2023-12-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
883433 RGP.2.2024.DD Wycinka drzew Janczewo Inwestycja Dariusz Droździak 2024-02-27 10:03:16 Zapytanie ofertowe Service Go to
834921 ZP.271.39.2023.BP. Remont uszkodzonej drogi gminnej nr 004675F (ul.Widokowa) w m. Czechów Bogumiła Popkowska 2023-11-09 11:05:35 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
679359 ZP.271.19.2022.BP ”Remont instalacji c.o wraz z wymianą kotła c.o w budynku Urzędu Gminy w Santoku ” Bogumiła Popkowska 2022-10-27 14:44:46 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
878393 GZUK.271.2.ZO.2024.JN Dostawa znaków drogowych dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Santoku. JACEK NAJDEK 2024-01-31 13:06:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
875551 GZUK.271.2.ZO.2024.ŁB Koszenie traw na terenie Gminy Santok w 2024 r. - Część zamówienia II (Obszary: Stare Polichno, Nowe Polichno, Ludzisławice, Lipki Wielkie, Lipki Małe, Mąkoszyce, Baranowice i Jastrzębnik). Łukasz Bak 2024-01-29 12:38:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
875533 GZUK.271.1.ZO.2024.ŁB Koszenie traw na terenie Gminy Santok w 2024 r. - Część zamówienia I (Obszary: Wawrów, Janczewo, Gralewo, Górki, Płomykowo, Santok i Czechów). Łukasz Bak 2024-01-29 12:35:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
872293 GZUK.271.1.ZO.2024.JN Zakup koszy ulicznych na śmieci DINOVA o pojemności 50 litrów w kolorze pomarańczowym JACEK NAJDEK 2024-01-24 13:20:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
868702 GZUK.271.8.ZO.2023.JN Dostawa artykułów spożywczych dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Santoku. JACEK NAJDEK 2024-01-04 14:19:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
866051 ZP.271.49.2023.BP. ” Nadzór inwestorski nad budową Szkoły Podstawowej w Janczewie – etap I w formule zaprojektuj i wybuduj” Bogumiła Popkowska 2024-01-30 11:32:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
865494 ZP.271.48.2023.BP. Nadzór inwestorski nad rozbudową i przebudową Przedszkola Gminnego w Wawrowie wraz z zagospodarowaniem terenu Bogumiła Popkowska 2024-01-30 11:33:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
836336 GZUK.271.16.ZO.2023.ŁB POGOTOWIE TECHNICZNE SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE SOŁECTW: STARE POLICHNO, NOWE POLICHNO, LUDZISŁAWICE, LIPKI WIELKIE, MĄKOSZYCE I JASTRZĘBNIK W 2024 r. Łukasz Bak 2023-10-31 13:12:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
836523 GZUK.271.7.ZO.2023.JN Dostawa artykułów spożywczych dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Santoku. JACEK NAJDEK 2023-10-30 16:29:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
826717 GZUK.271.15.ZO.2023.ŁB POGOTOWIE TECHNICZNE SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE SOŁECTW: STARE POLICHNO, NOWE POLICHNO, LUDZISŁAWICE, LIPKI WIELKIE, MĄKOSZYCE I JASTRZĘBNIK W 2024 r. Łukasz Bak 2023-10-23 13:09:00 Zapytanie ofertowe Service Go to