Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
429359 RZP.271.1.1.2021.DDR „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Sandomierz oraz organizacja i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” Joanna Pawelczyk 2021-03-10 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
410715 RZP.271.1.12.2020.JPA Dostawa na rzecz Gminy Sandomierz 6 szt., autobusów spalinowych wraz z dodatkowym wyposażeniem, usługami serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego oraz usługą szkolenia z obsługi i naprawy pojazdu w ramach projektu „Transport miejski przyjazny środowisku – zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego” Joanna Pawelczyk 2021-02-22 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
410699 RZP.271.1.11.2020.DDR „Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta Sandomierza etap I i II” realizowanego w ramach naborów nr RPSW.03.04.00-IŻ.00-26-136/17 oraz RPSW.03.04.00-IŻ.00-26-035/18 dla Działania 3.4 Strategia Niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla projektów dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) na energooszczędne. Dorota Drozdowska-Achenbach 2021-02-09 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
399812 RZP.271.1.9.2020.DDR Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Sandomierz oraz organizacja i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Dorota Drozdowska-Achenbach 2020-12-28 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
367722 RZP.271.1.5.2020 DDR „Dostawa energii elektrycznej dla Sandomierskiej Grupy Zakupowej” Joanna Pawelczyk 2020-09-02 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
367712 RZP.271.1.4.2020.JPA „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Sandomierskiej Grupy Zakupowej” Joanna Pawelczyk 2020-09-02 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
304897 „Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta Sandomierza etap I i II” realizowanego w ramach naboru nr RPSW.03.04.00-IŻ.00-26-136/17 dla Działania 3.4 Strategia Niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla projektów dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) na energooszczędne. Magdalena Kaczorowska 2020-03-09 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
240963 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Sandomierza oraz zorganizowanie i obsługa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” Magdalena Kaczorowska 2019-09-06 10:00:00 - - Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings