Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
822955 RZP.271.1.15.2023.MZI Realizacja robót budowlanych pn.: „Remont ulicy Zamkowej w Sandomierzu” . Magdalena Zioło 2023-10-11 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
822970 RZP.271.1.16.2023.MZI Realizacja robót budowlanych pn.: „Remont ulicy Milberta w Sandomierzu". Magdalena Zioło 2023-10-11 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
801040 RZP.271.1.14.2023.MZI Realizacja robót budowlanych pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Sandomierza” w zakresie: 1)Budowy sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Jaśminowej w Sandomierzu, 2)Budowy sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Mściowskiej w Sandomierzu”. Magdalena Zioło 2023-08-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
794272 RZP.271.1.13.2023.WSL Realizacja robót budowlanych pn.” Wymiana poszycia dachowego na hali targowicy miejskiej w Sandomierzu” Magdalena Zioło 2023-08-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
787413 RZP.271.1.11.2023.MZI „Dostawa energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej Gminy Sandomierz” Magdalena Zioło 2023-07-28 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
787463 RZP.271.1.12.2023.WSL „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Grupy Zakupowej Gminy Sandomierz” Magdalena Zioło 2023-07-28 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
763326 RZP.271.1.10.2023.MZI Realizacja w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: „Przebudowa Krytej Pływalni i kompleksowa modernizacja pomieszczeń”. Magdalena Zioło 2023-06-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
760624 RZP.271.1.9.2023.MZI Realizacja robót budowlanych pn. „Przebudowa infrastruktury przystankowej w Sandomierzu” w ramach projektu pn. „Transport miejski przyjazny środowisku – zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego”. Magdalena Zioło 2023-05-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
749210 RZP.271.1.8.2023.WSL Realizacja robót budowlanych pn.: „Remont ulicy II Pułku Piechoty Legionów w Sandomierzu” Wiesław Ślizanowski 2023-04-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
746081 RZP.271.1.7.2023.MZI „Wykonanie remontów cząstkowych w technologii przełożenia zapadniętej nawierzchni wraz z wykonaniem nowej podbudowy chodników/dróg na terenie miasta Sandomierza w 2023 roku”. Magdalena Zioło 2023-04-11 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
745074 RZP.271.1.6.2023.WSL Realizacja robót budowlanych pn. „Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni asfaltowej położonych w granicach administracyjnych miasta Sandomierza w 2023 roku” Wiesław Ślizanowski 2023-04-11 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
744718 RZP.271.1.5.2023.MZI „Remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej na terenie Gminy Sandomierz w 2023 r.” Magdalena Zioło 2023-04-11 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings