Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
No proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
367712 RZP.271.1.4.2020.JPA „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Sandomierskiej Grupy Zakupowej” Joanna Pawelczyk 2020-09-02 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
367722 RZP.271.1.5.2020 DDR „Dostawa energii elektrycznej dla Sandomierskiej Grupy Zakupowej” Joanna Pawelczyk 2020-09-02 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
304897 „Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta Sandomierza etap I i II” realizowanego w ramach naboru nr RPSW.03.04.00-IŻ.00-26-136/17 dla Działania 3.4 Strategia Niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla projektów dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) na energooszczędne. Magdalena Kaczorowska 2020-03-09 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
240963 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Sandomierza oraz zorganizowanie i obsługa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” Magdalena Kaczorowska 2019-09-06 10:00:00 - - Go to