Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
953376 RZP.271.1.15.2024.WSL Opracowanie projektu „Planu ogólnego Miasta Sandomierza” Wiesław Ślizanowski 2024-07-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
940624 RZP.271.1.14.2024.MZI Realizacja w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: „Budowa ul. Zaleśnej - nowej drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych Sandomierza”. Magdalena Zioło 2024-07-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
939605 RZP.271.1.13.2024.WSL Realizacja robót budowlanych i dostawa wyposażenia obiektu (wraz z montażem) w ramach „Utworzenia Dziennego Domu Pobytu Senior +” przy ul. Koseły 3 w Sandomierzu Wiesław Ślizanowski 2024-06-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
937273 RZP.271.1.12.2024.MZI Realizacja robót budowlanych pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Sandomierza”. Magdalena Zioło 2024-06-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
915153 RZP.271.1.11.2024.MZI Realizacja robót budowlanych pn.: „Przebudowa ulicy Słowackiego w Sandomierzu ” Magdalena Zioło 2024-04-30 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
914750 RZP.271.1.10.2024.MZI Realizacja robót budowlanych pn.: „Remont drogi gminnej nr 374131T (ul. Sucharzowska) w Sandomierzu” Magdalena Zioło 2024-04-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
914094 RZP.271.1.9.2024.MZI Realizacja robót budowlanych obejmująca „Remont odcinka nawierzchni betonowej drogi gminnej nr 374051T (ul. Krukowska) w Sandomierzu” Magdalena Zioło 2024-04-29 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
908789 RZP.271.1.8.2024.WSL Realizacja robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie integracyjnego i ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Gołębickiej w Sandomierzu” Wiesław Ślizanowski 2024-04-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
900042 RZP.271.1.7.2024.MZI „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (tzw. decyzji o ZRID) dla zadania pn. „Budowa ulicy Okrzei w Sandomierzu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji”. Magdalena Zioło 2024-04-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
896927 RZP.271.1.6.2024.WSL „Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ul. Żydowskiej - istniejące widoczne fragmenty murów miejskich w Sandomierzu”. Wiesław Ślizanowski 2024-03-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings