Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
320681 SSK/PN/8/D/2 Dostawa sprzętu kwaterunkowego o konstrukcji drewnianej, metalowej, sprzętu tapicerowanego oraz sprzętu polowego Dorota Zdunowska 2020-04-02 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
330822 WIB/P/2/U/3 Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację: ELEMENT I:„Przebudowa systemu zasilania w zakresie kompensacji mocy biernej dla kompleksu wojskowego Inowrocław-Latkowo – zadanie 11778”, „Przebudowa systemu zasilania w zakresie kompensacji mocy biernej dla kompleksu wojskowego Toruń – zadanie 11779”, „Przebudowa systemu zasilania w zakresie kompensacji mocy biernej dla kompleksu wojskowego Więcławice – zadanie 11780” ELEMENT II:„Kompensacja mocy biernej na zasilaniu elektroenergetycznym obiektów z rozdzielni NN z budynku nr 2 dla kompleksu wojskowego Bydgoszcz – zadanie 11817” Marzanna Pączkowska 2020-04-06 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
326364 SSK/PN/2/D/3 Dostawa sprzętu kwaterunkowego o konstrukcji drewnianej, metalowej i sprzętu tapicerowanego na wyposażenie internatów WCKMED w Łodzi Marzanna Pączkowska 2020-04-15 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
325389 WEN/PN/1/R/3 Częściowy remont stolarki okiennej bud. 1 w kompleksie wojskowym przy ul. Warszawskiej 10 na terenie WSzW w Bydgoszczy Dorota Zdunowska 2020-04-20 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
321591 WB/PN/10/U/2 Opracowanie ekspertyzy przeciwpożarowej oraz dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego 11840 pn.: „Dostosowanie budynku Nr 3 do wymagań ochrony przeciwpożarowej w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu” Alicja Kopaczewska 2020-03-23 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
320697 WB/PN/9/U/2 Opracowanie dokumentacji projektowej opracowanej dla zadania inwestycyjnego 11841 pn.: „Dostosowanie budynku Nr 10 do wymagań ochrony przeciwpożarowej w K-2022 w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu” Marta Lewandowska 2020-03-20 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
316458 WB/PN/6/U/2 Opracowanie aktualizacji programu inwestycji oraz dokumentacji projektowej dla zadania 11306 pn.: „Modernizacja systemu ochrony technicznej obiektów Składu Toruń w kompleksie wojskowym w Toruniu” Alicja Kopaczewska 2020-03-10 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
314983 WB/P/2/R/2 Opracowanie dokumentacji projektowej z częścią kosztową, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych („zaprojektuj i wybuduj”) dla zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa i montaż dźwigu towarowego w budynku nr 1, dla potrzeb Archiwum Wojskowego k-2019 Toruń – zadanie 11801” Marzanna Pączkowska 2020-03-10 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Construction work Go to
316989 WB/PN/7/R/2 Prace budowlane na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Gdańskiej 107 w Bydgoszczy Sonia Raatz 2020-03-09 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Construction work Go to
311078 WB/PN/4/U/2 Opracowanie adaptacji dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania 11663 pn.: „Budowa strażnicy wojskowej straży pożarnej dla potrzeb WSP – JW 4392 - kompleks wojskowy w Nowym Glinniku” Marta Lewandowska 2020-03-04 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
314953 SOŚ/P/3/U/2 Przeprowadzenie badania ścieków surowych i oczyszczonych ścieków, badania wód opadowych i roztopowych, badania wody surowej i uzdatnionej ze studni głębinowych, pomiaru statycznego i dynamicznego zwierciadła wody oraz zestawieniu miesięcznych analiz w formie tabelarycznej Marzanna Pączkowska 2020-02-24 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
311696 WNiZW/PN/3/U/2 Prace geodezyjne i kartograficzne dotyczące aktualizacji mapy terenu zamkniętego oraz aktualizacji mapy tematycznej dotyczącej inwentaryzacji placów, jezdni, chodników, obszarów zielonych i ogrodzeń, obejmujących kompleks wojskowy Latkowo; Marta Lewandowska 2020-02-20 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
308499 WB/PN/4/R/1 Dostosowanie pomieszczeń w budynku nr 1 znajdującym się na terenie kompleksu wojskowego Kutno na potrzeby kancelarii kryptograficznej – zadanie 11744 Sonia Raatz 2020-02-19 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Construction work Go to
311684 WNiZW/PN/1/U/2 Prace geodezyjne obejmujące obsługę geodezyjną kompleksów wojskowych położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w zakresie potrzeb RZI w Bydgoszczy oraz obsługi remontów przeprowadzanych przez Wojskowe Oddziały Gospodarcze. Alicja Kopaczewska 2020-02-19 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to