Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
637951 WI/P/1/U/7 Wykonanie okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania systemów: odwadniających, elektrycznych oraz urządzeń technicznych na lotniskach stałego bazowania: INOWROCŁAW /EPIR/, ŁĘCZYCA /EPLY/, TOMASZÓW MAZOWIECKI /EPTM/, ŁASK /EPLK/ z podziałem na poszczególne elementy w zależności od miejscowości: Element I: INOWROCŁAW /EPIR/; Element II: ŁĘCZYCA /EPLY/; Element III: TOMASZÓW MAZOWIECKI /EPTM/; Element IV: ŁASK /EPLK/. Marta Lewandowska 2022-07-22 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
631822 WiSiP/TP1/7/U/6 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa sieci, węzłów, instalacji centralnego ogrzewania w kompleksie 8732 w Łodzi” – zadanie 11865. Marzanna Pączkowska 2022-07-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
606879 WIB/TP1/6/R/4 Realizacja robót budowlanych dla zamierzeń inwestycyjnych pn. „Budowa wiaty samochodowej i modernizacja ogrodzenia w K-1445 dla potrzeb OŻW w Bydgoszczy – Placówki Żandarmerii Wojskowej miejsce dyslokacji Grudziądz” – zadanie 11699 oraz „Przebudowa budynku nr 6 dla potrzeb Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy – placówki Żandarmerii Wojskowej miejsce dyslokacji Grudziądz K-1445” – zadanie 11798. Alicja Kopaczewska 2022-07-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
630651 WIB/TP1/6/R/6 Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku nr 174 – Parkowej Stacji Obsługi (PSO) w kompleksie wojskowym w m. Grupa – zadanie 11803. Marta Lewandowska 2022-07-11 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
623291 WIB/TP1/1/R/6 Przebudowa i rozbudowa budynku nr 222 dla potrzeb biurowych i szkoleniowych w K-1580 w Grupie – zadanie 11823 Marzanna Pączkowska 2022-07-04 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
627075 WIB/TP1/4/R/6 Realizacja robót budowlanych dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa magazynu MPS PWL w K-8685 w Bydgoszczy” – zadanie 11336. Marta Lewandowska 2022-06-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
626896 SSp/TP2/5/D/6 Dostawa mobilnego warsztatu sprzętu ochrony dróg oddechowych Alicja Kopaczewska 2022-06-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
626925 SSp/TP1/3/D/6 Dostawa odzieży specjalnej strażaka Marzanna Pączkowska 2022-06-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
624568 WEN/TP1/2/R/6 Przedmiotem zamówienia jest: Remont budynku magazynowego nr 5 w kompleksie wojskowym Bożenkowo na terenie Składu Materiałowego 1 RBlog Marta Lewandowska 2022-06-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
619835 WEN/TP1/1/U/5 Opracowanie dokumentacji analiz ujęć wód podziemnych znajdujących się na terenach kompleksów wojskowych będących w administrowaniu Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy Sonia Raatz 2022-06-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
353417 WEN/P/7/U/5 Wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, decyzji i pozwoleń wodnoprawnych z podziałem na Elementy, Element I - część jawna, Element II - część zastrzeżona Alicja Kopaczewska 2020-06-03 13:08:38 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
326325 SSK/PN/2/D/3 Dostawa sprzętu kwaterunkowego o konstrukcji drewnianej, metalowej i sprzętu tapicerowanego na wyposażenie internatów WCKMED w Łodzi Marzanna Pączkowska 2020-03-13 11:16:01 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Supply Go to
310960 WB/PN/4/U/2 Opracowanie adaptacji dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania 11663 pn.: „Budowa strażnicy wojskowej straży pożarnej dla potrzeb WSP – JW 4392 - kompleks wojskowy w Nowym Glinniku” Marta Lewandowska 2020-02-06 08:34:12 Przetarg nieograniczony Service Go to