Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
889936 IŚ.7013.2.2024.DC „Przebudowa części pomieszczeń w budynku szkoły w Sichowie Dużym z przeznaczeniem na żłobek” Gmina Rytwiany 2024-03-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
878945 IŚ.7013.1.2024.MK „WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. »Przebudowa dróg gminnych nr: 003206T, 003227T na terenie Gminy Rytwiany«” Gmina Rytwiany 2024-02-08 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
871509 IŚ.7013.1.2024.DC „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. «Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szczeka - etap I»” Gmina Rytwiany 2024-01-24 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
869826 K.271.1.2024.ZB „Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Rytwiany poprzez wymianę wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym wraz z wdrożeniem systemu «e-woda»” Gmina Rytwiany 2024-01-18 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
862877 IŚ.7013.6.2023.MK Świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze uzyteczności publicznej na terenie Gminy Rytwiany w 2024 r. Gmina Rytwiany 2024-01-02 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
864729 IŚ.7013.4.2023.DC „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. «Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rytwianach»” Gmina Rytwiany 2024-01-02 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
850701 IŚ.7031.1.2023.RN Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rytwiany do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Rzędów 40 Gmina Rytwiany 2023-11-30 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
828145 OR.271.3.2023.EM Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Gminy Rytwiany Gmina Rytwiany 2023-10-13 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
800834 IŚ.2512.4.2023.PK „Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Rytwiany i jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.” Dominika Błażejak 2023-08-09 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
792657 OR.4464.19.2023.AA „Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Rytwiany w roku szkolnym 2023/2024 na podstawie imiennych biletów miesięcznych” Gmina Rytwiany 2023-07-27 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
783651 IŚ.7013.3.2023.MK „ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. »PRZEBUDOWA I REMONT DRÓG NA TERENIE GMINY RYTWIANY- ETAP II«” Gmina Rytwiany 2023-07-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings