Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
668405 2022/BZP 00365358/01 Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy DP1381K Tuchów – Zalasowa – Lubcza – Dęborzyn w m. Zalasowa – ETAP II (od km 4+723,50 do km 4+786,25), RI.271.1.11.2022 Anna Mądel 2022-10-13 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
665434 2022/S 184-520231 Odbieranie, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryglice: Część I. Odbieranie, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ryglice oraz Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ryglicach, Część II. Odbieranie, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych z terenu Gminy Ryglice (RI.271.1.10.2022) Anna Mądel 2022-10-28 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
661647 2022/BZP 00342032/01 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2022/2023, Cz. I - X (RI.271.1.9.2022) Anna Mądel 2022-09-20 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
653606 2022/BZP 00312266/01 z Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Ryglice: Część I: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wola Lubecka – nr drogi/dz. ewid. 144/2, 431/5, 431/13, 431/15, 430/2, 700 w km 0+000 – 0+480, Część II: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lubcza – nr drogi/dz. ewid. 539/3, 539/4, 539/5, 539/11, 539/12, 539/13 w km 0+000 – 0+800, Część III: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lubcza – nr drogi/dz. ewid. 1232/3, 1233/8, 1233/10, 1233/12, 1234/2, 1236, 1252/1 w km 0+000 – 0+160 - RI.271.1.8.2022 Anna Mądel 2022-09-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
641256 2022/BZP 00266213/01 Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Ryglice: Część I: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wola Lubecka – nr drogi/dz. ewid. 144/2, 431/5, 431/13, 431/15, 430/2, 700 w km 0+000 – 0+480, Część II: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lubcza – nr drogi/dz. ewid. 539/3, 539/4, 539/5, 539/11, 539/12, 539/13 w km 0+000 – 0+800, Część III: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lubcza – nr drogi/dz. ewid. 1232/3, 1233/8, 1233/10, 1233/12, 1234/2, 1236, 1252/1 w km 0+000 – 0+160 - RI.271.1.7.2022 Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa 2022-08-04 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
638233 2022/BZP 00249689/01 Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Ryglice (Nr postępowania: RI.271.1.6.2022) Anna Mądel 2022-07-22 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
635271 2022/BZP 00239995/01 Budowa przedszkola w Ryglicach (Nr postępowania: RI.271.1.5.2022) Anna Mądel 2022-07-21 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
599761 2022/BZP 00119459/01 „Modernizacja infrastruktury informatycznej – etap 1: Część I: Dostawa sprzętu IT w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” Część II: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” Część III: Dostawa szafy teletechnicznej z wyposażeniem, dostawa gniazd sieciowych i okablowania wraz z montażem okablowania i wyposażenia w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” Część IV: Dostawa i wdrożenie urządzenia firewall klasy UTM w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” Część V: Dostawa oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” Część VI: Dostawa kserokopiarki”(RI.271.1.4.2022) Anna Mądel 2022-04-26 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
594494 2022/BZP 00105970/01 Przebudowa drogi gminnej nr 200289K w km od 0+000 do km 0+635 w miejscowości Lubcza, gmina Ryglice (RI.271.1.3.2022) Anna Mądel 2022-04-25 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
591432 2022/BZP 00098289/01 Kompleksowa modernizacja – przebudowa 21 odcinków dróg gminnych w Gminie Ryglice (RI.271.1.2.2022) Anna Mądel 2022-04-22 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
562381 2022/BZP 00020011/01 Dostawa benzyny bezołowiowej PB95 na potrzeby Gminy Ryglice na rok 2022 (RI.271.1.1.2022) Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa 2022-01-24 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
555351 2021/BZP 00324887/01 Kompleksowa modernizacja – przebudowa 21 odcinków dróg gminnych w Gminie Ryglice (ZP.271.1.17.2021) Anna Mądel 2022-01-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings