Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
466351 2021/BZP 00072202/01 Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Ryglice: Część I: Budowa ścieżek rowerowych przy DP1385K Jasło - Ryglice - Tuchów w miejscowości Kowalowa, gmina Ryglice; Część II: Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1381K Tuchów – Zalasowa - Lubcza – Dęborzyn w miejscowości Lubcza, gmina Ryglice (ZP.271.1.4.2021) Anna Mądel 2021-06-22 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
472895 2021/BZP 00087504/01 Budowa przedszkola wraz z budową ciągów komunikacji pieszej, jezdnej, budowa parkingu oraz placu zabaw dla dzieci na dz. nr 533/2 i 534 w m. Ryglice – Etap I. Stan surowy budynku wraz z instalacjami z wyłączeniem wyposażenia oraz instalacji elektrycznej i klimatyzacyjnej (ZP.271.1.5.2021 ) Anna Mądel 2021-07-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
464972 2021/BZP 00069194/01 Budowa garażu na dwa wozy strażackie wraz z wykonaniem wewnętrznych i zewnętrznych instalacji infrastruktury technicznej na dz. nr 422 w m. Wola Lubecka –Etap I. Stan surowy budynku wraz z instalacjami (ZP.271.1.3.2021) Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa 2021-06-16 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
453995 2021/BZP 00046123/01 Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy DP1381K Tuchów – Zalasowa – Lubcza – Dęborzyn w m. Zalasowa - etap I (ZP.271.1.2.2021) Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa 2021-05-21 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
449574 2021/BZP00038360/01 Budowa garażu na dwa wozy strażackie wraz z wykonaniem wewnętrznych i zewnętrznych instalacji infrastruktury technicznej na dz. nr 422 w m. Wola Lubecka –Etap I. Stan surowy budynku wraz z instalacjami (nr postępowania ZP.271.1.1.2021) Anna Mądel 2021-05-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings