Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
710888 2022/BZP 00526164/01 Modernizacja infrastruktury informatycznej – Etap 2: Część I: Dostawa fabrycznie nowych komputerów typu AiO w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”; Część II: Dostawa fabrycznie nowych laptopów w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”; Część III: Dostawa fabrycznie nowej drukarki kodów kreskowych oraz skanera w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”; Część IV: Dostawa fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych (RI.271.1.19.2022) Anna Mądel 2023-01-16 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
699385 2022/BZP 00473745/01 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i społecznej w Gminie Ryglice (RI.271.1.15.2022) Anna Mądel 2023-01-03 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
705617 2022/BZP 00501189/01 Przewóz dzieci z terenu Gminy Ryglice na zawody sportowe (RI.271.1.18.2022) Anna Mądel 2022-12-27 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
702520 2022/BZP 00484248/01 Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Ryglice na rok 2023 (RI.271.1.17.2022) Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa 2022-12-16 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
701220 2022/BZP 00479521/01 Dostawa benzyny bezołowiowej PB95 na potrzeby Gminy Ryglice na rok 2023 (RI.271.1.16.2022) Anna Mądel 2022-12-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
683713 2022/BZP 00417892/01 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i społecznej w Gminie Ryglice (RI.271.1.13.2022) Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa 2022-11-23 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
686665 2022/BZP 00428889/01 Przewóz dzieci z terenu Gminy Ryglice do szkół i przedszkoli: Część I: Przewóz dzieci z miejscowości Kowalowa do Szkoły Podstawowej w Kowalowej, miejscowości Ryglice do Szkoły Podstawowej w Ryglicach i Publicznego Przedszkola w Ryglicach; Część II: Przewóz dzieci z miejscowości Zalasowa do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zalasowej; Część III: Przewóz dzieci z miejscowości Lubcza do Zespołu Szkół w Lubczy; Część IV: Przewóz dzieci z miejscowości Wola Lubecka do Szkoły Podstawowej w Woli Lubeckiej; Część V: Przewóz dzieci niepełnosprawnych z Bistuszowej, Ryglic, Zalasowej, Woli Lubeckiej i Lubczy do szkół i przedszkoli specjalnych w Tarnowie i Dwudniakach (RI.271.1.14.2022) Anna Mądel 2022-11-17 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
665434 2022/S 184-520231 Odbieranie, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryglice: Część I. Odbieranie, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ryglice oraz Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ryglicach, Część II. Odbieranie, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych z terenu Gminy Ryglice (RI.271.1.10.2022) Anna Mądel 2022-10-28 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
671389 2022/BZP 00376495/01 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2022/2023: Zakup i dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg gminnych w Gminie Ryglice, RI.271.1.12.2022 Anna Mądel 2022-10-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
668405 2022/BZP 00365358/01 Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy DP1381K Tuchów – Zalasowa – Lubcza – Dęborzyn w m. Zalasowa – ETAP II (od km 4+723,50 do km 4+786,25), RI.271.1.11.2022 Anna Mądel 2022-10-13 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings