Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
533998 2021/BZP 00262506/01 Remont drogi gminnej 200263K Czarna Wieś w km 1+750-2+250 w miejscowości Lubcza, gmina Ryglice (ZP.271.1.14.2021) Anna Mądel 2021-11-25 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
535699 2021/BZP 00266866/01 Dostawa benzyny bezołowiowej PB95 na potrzeby Gminy Ryglice (ZP.271.1.15.2021) Anna Mądel 2021-11-23 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
531273 2021/BZP 00255771/01 Adaptacja budynku po Zgromadzeniu Sióstr Zakonnych w miejscowości Lubcza: Część I: Zagospodarowanie terenu; Część II: Roboty budowlane w zakresie remontu budynku; Część III: Dostawa elementów wyposażenia (ZP.271.1.13.2021) Anna Mądel 2021-11-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
521623 2021/BZP 00232592/01 Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1381K Tuchów – Zalasowa - Lubcza – Dęborzyn w miejscowości Lubcza, gmina Ryglice (ZP.271.1.12.2021) Anna Mądel 2021-11-03 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
510880 2021/S 183-476434 Odbieranie, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryglice: Część I. Odbieranie, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ryglice oraz Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ryglicach, Część II. Odbieranie, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych z terenu Gminy Ryglice (ZP.271.1.9.2021) Anna Mądel 2021-10-22 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
517888 2021/BZP 00218459/01 Dostawa oleju napędowego Ekodiesel na potrzeby Gminy Ryglice (ZP.271.1.11.2021) Anna Mądel 2021-10-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
512293 2021/BZP 00190520/01 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2021/2022: Zakup i dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg gminnych w gminie Ryglice (ZP.271.1.10.2021) Anna Mądel 2021-10-01 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
501574 2021/BZP 00163954/01 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2021/2022: Część I: Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Ryglice (cz. północno-wschodnia); Część II: Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Ryglice (cz. południowo-zachodnia); Część III: Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Zalasowa (cz. zachodnia); Część IV: Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Zalasowa (cz. wschodnia); Część V: Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Wola Lubecka; Cześć VI: Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Uniszowa, Bistuszowa; Część VII: Usuwanie oblodzeń na drogach gminnych na terenie Gminy Ryglice; Część VIII: Zakup i dostawa gryzu kruszonego na potrzeby zimowego utrzymania dróg gminnych w Gminie Ryglice; Część IX: Zakup i dostawa piasku na potrzeby zimowego utrzymania dróg gminnych w Gminie Ryglice; Część X: Zakup i dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg gminnych w Gminie Ryglice (ZP.271.1.8.2021) Anna Mądel 2021-09-09 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
487132 2021/BZP 00123711/01 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lubcza nr drogi/dz. ewid. 367/2, 367/3, 1255 - odcinek I w km 0+000-0+450, odcinek II w km 0+000-0+200 (ZP.271.1.7.2021) Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa 2021-08-27 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
485493 2021/BZP 00119772/01 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zalasowa nr drogi/dz. ewid. 2340/6, 2340/9, 2341/6, 2341/4, 2337/2, 2335/3, 2324/10, 2336/1, 2780/1, 2779/1, 2791/5, 2778/4, 2777/6 w km 0+000-0+780 (ZP.271.1.6.2021) Anna Mądel 2021-08-25 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings