Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
825431 2023/BZP 00421018/01 Remont drogi gminnej 200265K na odcinku I - w km od 0+000 do km 0+029, na odcinku II - w km od 0+035 do km 0+835 w miejscowości Lubcza, Gmina Ryglice Anna Mądel 2023-10-18 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
823345 2023/S 188-5288606 Odbieranie, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryglice: Część I. Odbieranie, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ryglice oraz Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ryglicach, Część II. Odbieranie, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych z terenu Gminy Ryglice (RI.271.1.7.2023) Anna Mądel 2023-11-03 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
817343 2023/BZP 00394704/01 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/2024, Cz. I - X (RI.271.1.6.2023) Anna Mądel 2023-09-22 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
811045 2023/BZP 00371765/01 Remont drogi gminnej 200265K na odcinku I - w km od 0+000 do km 0+029,na odcinku II - w km od 0+035 do km 0+835 w miejscowości Lubcza, Gmina Ryglice (RI.271.1.5.2023) Anna Mądel 2023-09-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
778711 2023/S 116-364537 Zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, przypadającą po roku budżetowym w celu obniżenia łącznego kosztu obsługi zobowiązań do kwoty 19 439 864,00 zł (RI.271.1.3.2023) Anna Mądel 2023-08-02 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
789433 2023/BZP 00291253/01 Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Ryglice: Część I: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zalasowa – droga nr 204068K Droga na Papugę – nr dz. ewid. 2696/2, 2697/2, 2770/2, 2771/2, 2772/3, w miejscowości Zalasowa w km 0+000 – 0+320 Część II: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wola Lubecka – droga nr 204042K Droga na Starą Wieś – nr dz. ewid. 423 w miejscowości Wola Lubecka w km 0+000 – 0+300 (RI.271.1.4.2023) Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa 2023-07-25 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
751520 2023/BZP 00169045/01 Modernizacja infrastruktury informatycznej – Etap 3: Część I: Dostawa fabrycznie nowych komputerów typu AiO w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”; Część II: Dostawa fabrycznie nowych laptopów w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” (RI.271.1.2.2023) Anna Mądel 2023-04-18 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
739121 2023/BZP 00132725/01 Przebudowa drogi gminnej nr 204026K (Zalasowa – ul. Kościelna) w km od 0+000 do km 0+795 w miejscowości Zalasowa, Gmina Ryglice (RI.271.1.1.2023) Anna Mądel 2023-03-31 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
710888 2022/BZP 00526164/01 Modernizacja infrastruktury informatycznej – Etap 2: Część I: Dostawa fabrycznie nowych komputerów typu AiO w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”; Część II: Dostawa fabrycznie nowych laptopów w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”; Część III: Dostawa fabrycznie nowej drukarki kodów kreskowych oraz skanera w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”; Część IV: Dostawa fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych (RI.271.1.19.2022) Anna Mądel 2023-01-16 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
699385 2022/BZP 00473745/01 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i społecznej w Gminie Ryglice (RI.271.1.15.2022) Anna Mądel 2023-01-03 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
705617 2022/BZP 00501189/01 Przewóz dzieci z terenu Gminy Ryglice na zawody sportowe (RI.271.1.18.2022) Anna Mądel 2022-12-27 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
702520 2022/BZP 00484248/01 Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Ryglice na rok 2023 (RI.271.1.17.2022) Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa 2022-12-16 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings