Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
501574 2021/BZP 00163954/01 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2021/2022: Część I: Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Ryglice (cz. północno-wschodnia); Część II: Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Ryglice (cz. południowo-zachodnia); Część III: Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Zalasowa (cz. zachodnia); Część IV: Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Zalasowa (cz. wschodnia); Część V: Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Wola Lubecka; Cześć VI: Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Uniszowa, Bistuszowa; Część VII: Usuwanie oblodzeń na drogach gminnych na terenie Gminy Ryglice; Część VIII: Zakup i dostawa gryzu kruszonego na potrzeby zimowego utrzymania dróg gminnych w Gminie Ryglice; Część IX: Zakup i dostawa piasku na potrzeby zimowego utrzymania dróg gminnych w Gminie Ryglice; Część X: Zakup i dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg gminnych w Gminie Ryglice (ZP.271.1.8.2021) Anna Mądel 2021-09-09 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
487132 2021/BZP 00123711/01 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lubcza nr drogi/dz. ewid. 367/2, 367/3, 1255 - odcinek I w km 0+000-0+450, odcinek II w km 0+000-0+200 (ZP.271.1.7.2021) Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa 2021-08-27 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
485493 2021/BZP 00119772/01 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zalasowa nr drogi/dz. ewid. 2340/6, 2340/9, 2341/6, 2341/4, 2337/2, 2335/3, 2324/10, 2336/1, 2780/1, 2779/1, 2791/5, 2778/4, 2777/6 w km 0+000-0+780 (ZP.271.1.6.2021) Anna Mądel 2021-08-25 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
472895 2021/BZP 00087504/01 Budowa przedszkola wraz z budową ciągów komunikacji pieszej, jezdnej, budowa parkingu oraz placu zabaw dla dzieci na dz. nr 533/2 i 534 w m. Ryglice – Etap I. Stan surowy budynku wraz z instalacjami z wyłączeniem wyposażenia oraz instalacji elektrycznej i klimatyzacyjnej (ZP.271.1.5.2021 ) Anna Mądel 2021-07-09 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
466351 2021/BZP 00072202/01 Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Ryglice: Część I: Budowa ścieżek rowerowych przy DP1385K Jasło - Ryglice - Tuchów w miejscowości Kowalowa, gmina Ryglice; Część II: Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1381K Tuchów – Zalasowa - Lubcza – Dęborzyn w miejscowości Lubcza, gmina Ryglice (ZP.271.1.4.2021) Anna Mądel 2021-06-22 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
464972 2021/BZP 00069194/01 Budowa garażu na dwa wozy strażackie wraz z wykonaniem wewnętrznych i zewnętrznych instalacji infrastruktury technicznej na dz. nr 422 w m. Wola Lubecka –Etap I. Stan surowy budynku wraz z instalacjami (ZP.271.1.3.2021) Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa 2021-06-16 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
453995 2021/BZP 00046123/01 Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy DP1381K Tuchów – Zalasowa – Lubcza – Dęborzyn w m. Zalasowa - etap I (ZP.271.1.2.2021) Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa 2021-05-21 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
449574 2021/BZP00038360/01 Budowa garażu na dwa wozy strażackie wraz z wykonaniem wewnętrznych i zewnętrznych instalacji infrastruktury technicznej na dz. nr 422 w m. Wola Lubecka –Etap I. Stan surowy budynku wraz z instalacjami (nr postępowania ZP.271.1.1.2021) Anna Mądel 2021-05-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings