Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
937760 2024/BZP 00356714/01 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lubcza – nr dz. ewid. 157/2 w miejscowości Lubcza w km 0+000 – 0+450 (RI.271.1.7.2024) Anna Mądel 2024-06-25 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
935050 2024/BZP 00348811/01 Dostawa kruszywa łamanego dolomitowego o frakcji 4-31,5mm na potrzeby Gminy Ryglice (RI.271.1.6.2024) Anna Mądel 2024-06-13 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
923466 2024/BZP 00312982/01 Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Ryglice: Etap II. Utworzenie 32 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka pod adresem ul. 11 listopada 8 w miejscowości Ryglice ( RI.271.1.5.2024) Anna Mądel 2024-05-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
919435 2024/BZP 00299366/01 Przebudowa dróg na terenie Gminy Ryglice: Część I: Przebudowa drogi gminnej 200272K w km od 0+000 do km 0+625 w miejscowości Kowalowa, Gmina Ryglice, Część II: Przebudowa drogi gminnej nr 200276K – Ryglice – ul. Łyczków, nr dz. ewid. 529/1, 533/5, 534/1 w km 0+007-0+140 w miejscowości Ryglice, Gmina Ryglice ( RI.271.1.4.2024) Anna Mądel 2024-05-17 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
908632 2024/BZP 00266338/01 Opracowanie siedmiu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych gminy Ryglice (RI.271.1.3.2024) Anna Mądel 2024-04-22 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
899500 2024/BZP 00239534/01 Przebudowa dróg na terenie Gminy Ryglice: Część I: Przebudowa drogi gminnej 200272K w km od 0+000 do km 0+625 w miejscowości Kowalowa, Gmina Ryglice, Część II: Przebudowa drogi gminnej 200234K (ul. Piastowska) w km od 2+100 do km 2+510 w miejscowości Ryglice, Gmina Ryglice (RI.271.1.2.2024) Anna Mądel 2024-04-03 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
882468 2024/BZP 00088100/01 Dostawa kruszywa łamanego dolomitowego o frakcji 4-31,5mm i 31,5-63mm na potrzeby Gminy Ryglice: Część I: Dostawa kruszywa łamanego dolomitowego o frakcji 4-31,5 mm; Część II: Dostawa kruszywa łamanego dolomitowego o frakcji 31,5-63 mm (RI.271.1.1.2024) Anna Mądel 2024-02-12 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
869315 2023/BZP 00580751/01 Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Ryglice: Etap I. Utworzenie 24 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka pod adresem Lubcza 451, 33-162 Lubcza (RI.271.1.19.2023) Anna Mądel 2024-01-30 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
868706 2023/BZP 00576729/01 Kompleksowa modernizacja – przebudowa 22 odcinków dróg gminnych w Gminie Ryglice(RI.271.1.18.2023) Anna Mądel 2024-01-24 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
860803 2023/BZP 00549332/01 Przewóz dzieci z terenu Gminy Ryglice na zawody sportowe (RI.271.1.16.2023) Anna Mądel 2023-12-22 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
863419 2023/BZP 00550089/01 Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Ryglice na rok 2024 (RI.271.1.17.2023) Anna Mądel 2023-12-21 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings