Plan of proceedings for a year 2021

Purchase items Order type Order procedure Order value CPV code Initiation date Social clauses? Additional information Update information Updated date Created date
Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego gminy Rydzyna Service Basic mode - no negotiation 180000 - I quarter Yes - - 2021-04-13 14:04:23 2021-04-13 14:04:23
Usługi porządkowe na terenie Gminy Rydzyna Service Basic mode - no negotiation 250000 - I quarter Yes - - 2021-04-13 14:05:26 2021-04-13 14:05:26
Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna Construction work Basic mode - no negotiation 300000 - II quarter Yes - - 2021-04-13 14:06:17 2021-04-13 14:06:17
Przebudowa dróg gminnych: ul. T. Łopuszańskiego i S. Czarnieckiego w Rydzynie Construction work Basic mode - no negotiation 2800000 - II quarter Yes - - 2021-04-13 14:08:07 2021-04-13 14:08:07
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Construction work Basic mode - no negotiation 1000000 - II quarter Yes - - 2021-04-13 14:08:55 2021-04-13 14:08:55
Przebudowa dróg gminnych ul. Ferrariego i Kilińskiego Construction work Basic mode - no negotiation 500000 - II quarter Yes - - 2021-04-13 14:09:48 2021-04-13 14:09:48
Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego Service EN Wolnej ręki 135000 - IV quarter Yes - - 2021-04-13 14:11:28 2021-04-13 14:11:28