Plan of proceedings for a year 2021

Purchase items Order type Order procedure Order value CPV code Initiation date Social clauses? Additional information Update information Updated date Created date
Transport lotniczy kuraków leśnych Service Basic mode - no negotiation 100000 - II quarter Yes - - 2021-05-11 13:41:41 2021-05-11 13:41:41
Dokarmianie kuraków leśnych w okresie adaptacji Service Basic mode - no negotiation 105000 - II quarter Yes - - 2021-05-11 13:42:11 2021-05-11 13:42:11
Dostawa nadajników telemetrycznych Delivery Basic mode - no negotiation 80000 - II quarter Yes - - 2021-05-11 13:42:34 2021-05-11 13:42:34
Redukcja drapieżników na terenie obwodu łowieckiego Service EN Wolnej ręki 85000 - II quarter Yes - - 2021-05-11 13:43:07 2021-05-11 13:43:07
Zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg w 2021 roku Delivery Basic mode - no negotiation 155000 - II quarter Yes - - 2021-05-11 13:44:31 2021-05-11 13:43:31
Transport specjalistyczny kuraków leśnych Service Basic mode - no negotiation 48000 - III quarter Yes - - 2021-05-11 13:44:43 2021-05-11 13:43:54
Dokarmianie kuraków leśnych w poza okresem adaptacji Service Basic mode - no negotiation 98000 - III quarter Yes - - 2021-05-11 13:44:18 2021-05-11 13:44:18
Dostawa ptaków Delivery Basic mode - no negotiation 100000 - III quarter Yes - - 2021-05-11 13:45:08 2021-05-11 13:45:08
Usługi leśne na 2022 rok Service Basic mode - no negotiation 7000000 - IV quarter Yes - - 2021-05-11 13:45:32 2021-05-11 13:45:32
Dostawa paliwa na rok 2022 Delivery Basic mode - no negotiation 140000 - IV quarter Yes - - 2021-05-11 13:45:53 2021-05-11 13:45:53
Działania środowiskowe na rok 2022 Service Basic mode - no negotiation 188000 - IV quarter Yes - - 2021-05-11 13:46:14 2021-05-11 13:46:14
Monitoring telemetryczny na rok 2022 Service Basic mode - no negotiation 75000 - IV quarter Yes - - 2021-05-11 13:46:32 2021-05-11 13:46:32