Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
912203 PRG.271.6.2024 Remont dróg gminnych Małgorzata Gajda 2024-04-25 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
913667 PRG.271.5.2024 Przebudowa i rozbudowa wydzielonej części Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudnikach pełniącej funkcję żłobka Karolina Majka 2024-04-29 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
908288 PRG.271.4.2024 Rozbudowa z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Rudniki wraz z budową zbiornika wody czystej Małgorzata Gajda 2024-04-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
900588 PRG.271.3.2024 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dalachowie Karolina Majka 2024-04-04 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
899059 PRG.271.2.2024 Rozbudowa z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Rudniki wraz z budową zbiornika wody czystej Małgorzata Gajda 2024-03-27 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
883673 PRG.042.1.2024 Modernizacja infrastruktury kulturalno-sportowo-rekreacyjnej w Bobrowie Adam Wiktor 2024-02-12 09:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
879949 GKR.7021.20.3.2024 „Sukcesywne dostawy materiałów do naprawy pomp i przydomowych przepompowni ścieków PRESKAN/PRESKPLO (wyposażonych w pompy KADOR 5/4) w kanalizacji ciśnieniowej na terenie gminy Rudniki”. Dariusz Garncarek 2024-02-01 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
878213 PRG.042.1.2024 Modernizacja infrastruktury kulturalno-sportowo-rekreacyjnej w Bobrowie Adam Wiktor 2024-01-31 09:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
865231 PRG.271.16.2023 Remont drogi powiatowej nr 1921 O Strojec - Żytniów na terenie Gminy Rudniki Małgorzata Gajda 2024-01-09 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
867972 PRG.271.17.2023 Zakup samochodu do przewozu osób ze szczególnymi potrzebami. (Bezpieczny przewóz osób na rehabilitację w Gminie Rudniki). Karolina Majka 2024-01-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
864118 PRG.271.15.2023 Zakup paliwa dla Gminy Rudniki Karolina Majka 2023-12-21 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
859651 GKR.7013.5.2023 Dokumentacja projektowa na zadanie pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 101042 O Żytniów - Stary Bugaj" Łukasz Wicher 2023-12-15 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings