Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
445801 Or.271.2.2021 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Odcinek-Dalachów Małgorzata Gajda 2021-04-29 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
447552 GKR.7013.1.2021 Budowa kablowej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego wraz z latarniami wolnostojącymi w miejscowości Jaworzno Bankowe Jolanta Kubat 2021-04-28 09:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
442072 Or.271.1.2021 Przebudowa Szkoły Podstawowej w Jaworznie Małgorzata Gajda 2021-04-20 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
441105 PRG.041.2.2021 "Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Mirowszczyźnie" Adam Wiktor 2021-04-16 15:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
442130 GKR.7013.1.2021 Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego wraz z latarniami wolnostojącymi w miejscowości Jaworzno Bankowe. Jolanta Kubat 2021-04-15 09:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Construction work Go to
425595 PRG.041.1.2021 Budowa wiat wystawienniczych przy Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi w Rudnikach. Adam Wiktor 2021-03-18 15:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
430277 Odławianie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Rudniki wraz z zapewnieniem im opieki w schronisku Roksana Zając 2021-03-12 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings