Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
820836 ROŚ.271.10.2023 Przebudowa drogi gminnej nr 199004N – budowa chodnika w miejscowości Księży Lasek Anna SPANIALSKA 2023-10-05 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
814668 ROŚ.271.9.2023 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowo w km 0+000,00 - 0+193,00 Anna SPANIALSKA 2023-09-21 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
812998 ROŚ.271.8.2023 Przebudowa drogi powiatowej nr 1520N w miejscowości Kwiatuszki Wielkie oraz drogi gminnej w miejscowości Wilamowo Anna SPANIALSKA 2023-09-20 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
777638 ROŚ.271.7.2023 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rozogi Marzena Dzierlatka 2023-07-27 15:04:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
777262 ROŚ.271.6.2023 Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej w Rozogach Anna SPANIALSKA 2023-07-26 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to