Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
892011 PF.261.1.1.2024 SR Świadczenie usługi coacha Ewa Zatorska 2024-02-29 13:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
892271 PF.261.1.2.2024 SR Usługa superwizora pracy socjalnej Beata Kret 2024-02-29 13:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
892825 PF.261.1.3.2024 SR Usługa eksperta ds. badań ilościowych Beata Kret 2024-03-01 13:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
892840 PF.261.1.4.2024 SR Usługa eksperta ds. badań jakościowych Ewa Zatorska 2024-03-01 13:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
886615 OZP.261.9.2024.IP Zakup środków czystości (sukcesywna dostawa) dla potrzeb Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie Ilona Pałys 2024-02-15 10:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
782766 PS.261.2.2023.E.K-D Usługa przeprowadzenia szkolenia pn. „Sposoby radzenia sobie z negatywnymi skutkami długoterminowej pracy w obszarze pomocy społecznej” Edyta Kazimierska-Dec 2023-06-27 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
753164 OZP.261.11.2023.PS Zakup (sukcesywna dostawa) artykułów spożywczych dla potrzeb Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Patrycja Stopyra 2023-05-18 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
723976 PF.261.2.2023.LK usługa polegająca na zapewnieniu sali, wyżywienia i noclegu podczas 6-ciu dwudniowych szkoleń z zakresu Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych na terenie miasta Rzeszowa. Ewelina Pikuzińska 2023-02-10 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
723966 PF.261.1.2023.LK Usługa polegająca na zapewnieniu sal i wyżywienia w trakcie szkoleń świadomościowych dla kadry podmiotów uczestniczących w opracowaniu Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych w gminach/powiatach województwa podkarpackiego Ewa Zatorska 2023-02-10 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
710459 PF.261.15.2022.LK Usługa polegająca na zapewnieniu sal i wyżywienia w trakcie szkoleń Beata Kret 2023-01-11 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
710460 PF.261.16.2022.LK Usługa polegająca na zapewnieniu sal, wyżywienia i nocleg. Ewelina Pikuzińska 2023-01-11 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
710137 PF.261.14.2022.LK Świadczenie usługi coacha Ewelina Pikuzińska 2023-01-05 13:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
710090 PF.261.12.2022.LK PF.261.12.2022 Usługa eksperta makroregionalnego dla 5-ciu Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej z zakresu tworzenia Centrów Usług Społecznych (CUS), procesu deinstytucjonalizacji (DI), w tym opracowania i realizacji Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych (LPDI) oraz rozwoju współpracy międzysektorowej Ewelina Pikuzińska 2023-01-05 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
710125 PF.261.10.2022.LK Usługa doradztwa specjalistycznego w zakresie tworzenia Centrów Usług Społecznych (CUS), procesu deinstytucjonalizacji (DI) oraz tworzenia Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych (LPDI). Beata Kret 2023-01-05 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
878287 OZP.261.5.2024.SJ Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) dla będących w trwałym zarządzie: budynku i garaży oraz lokali mieszkalnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie (z podziałem na 5 części) w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. – cześć 5. Anna Szpyrka 2024-01-29 13:40:02 Zapytanie ofertowe Supply Go to
876167 OZP.261.4.2024.AS Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) dla będących w trwałym zarządzie: budynku i garaży oraz lokali mieszkalnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie (z podziałem na 5 części) w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. – cześć 5. Anna Szpyrka 2024-01-23 11:50:53 Zapytanie ofertowe Supply Go to
867974 OZP.261.54.2023.AS Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) dla będących w trwałym zarządzie: budynku i garaży oraz lokali mieszkalnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie (z podziałem na 5 części) w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. – cześć 2. Anna Szpyrka 2023-12-27 10:06:21 Zapytanie ofertowe Supply Go to
867982 OZP.261.55.2023.AS Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) dla będących w trwałym zarządzie: budynku i garaży oraz lokali mieszkalnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie (z podziałem na 5 części) w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. – cześć 3. Anna Szpyrka 2023-12-27 10:06:02 Zapytanie ofertowe Supply Go to
867987 OZP.261.56.2023.AS Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) dla będących w trwałym zarządzie: budynku i garaży oraz lokali mieszkalnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie (z podziałem na 5 części) w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. – cześć 4. Anna Szpyrka 2023-12-27 10:05:16 Zapytanie ofertowe Supply Go to
864831 OZP.261.41.2023.AS Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) dla będących w trwałym zarządzie: budynku i garaży oraz lokali mieszkalnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie (z podziałem na 5 części) w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. – cześć 2. Anna Szpyrka 2023-12-21 12:44:23 Zapytanie ofertowe Supply Go to
864856 OZP.261.42.2023.AS Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) dla będących w trwałym zarządzie: budynku i garaży oraz lokali mieszkalnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie (z podziałem na 5 części) w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. – cześć 3. Anna Szpyrka 2023-12-21 12:49:24 Zapytanie ofertowe Supply Go to
864862 OZP.261.43.2023.AS Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) dla będących w trwałym zarządzie: budynku i garaży oraz lokali mieszkalnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie (z podziałem na 5 części) w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. – cześć 4. Anna Szpyrka 2023-12-21 12:52:11 Zapytanie ofertowe Supply Go to
862754 OZP.261.40.2023.AS Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) dla będących w trwałym zarządzie: budynku i garaży oraz lokali mieszkalnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie (z podziałem na 5 części) w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. – cześć 1. Anna Szpyrka 2023-12-19 11:07:49 Zapytanie ofertowe Supply Go to
862337 OZP.261.45.2023.ŁF DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE Łukasz Ferencz 2023-12-12 06:57:33 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
866543 OZP.261.51.2023.AS Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) dla będących w trwałym zarządzie: budynku i garaży oraz lokali mieszkalnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie (z podziałem na 5 części) w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. – cześć 1. Anna Szpyrka 2023-12-22 10:20:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
833136 OZP.261.26.2023.ŁF WYKONANIE REMONTU WĘZŁA SANITARNEGO WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE Łukasz Ferencz 2023-12-06 09:21:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
810730 OZP.261.23.2023.ŁF Dostawa wyposażenia mieszkań związku z realizacją projektu pn.: „Zakup lokali mieszkalnych, ich wykończenie i wyposażenie, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i korzystania z infrastruktury objętej wsparciem” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XI. REACT-EU, Działanie 11.4 Infrastruktura Pomocy Społecznej - REACT-EU Łukasz Ferencz 2023-11-06 09:22:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
802699 DOSTWA PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA RUCHOMEGO DO LOKALI MIESZKALNYCH Łukasz Ferencz 2023-08-25 09:20:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
772791 OZP.261.17.2023.ŁF TERMOMODERNIZACJI DACHU NA BUDYNKU REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE Łukasz Ferencz 2023-07-10 09:11:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
762169 OZP.261.13.2023.ŁF DOSTAWA SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO WDROŻENIONA (EZD), SERWERA NAS ORAZ DYSKÓW DO SERWERA NAS , SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO ORAZ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO WRAZ Z AKCESORIAMI Łukasz Ferencz 2023-05-22 11:19:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
758027 OZP.261.13.2023.ŁF DOSTAWA SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO WDROŻENIA SYSTEMU DO ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ (EZD), SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, SERWERA NAS ORAZ DYSKÓW DO SERWERA NAS - BACKUP PRZEZNACZONY DO SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ (EZD), URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO ORAZ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO WRAZ Z AKCESORIAMI. Łukasz Ferencz 2023-05-22 09:09:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
749812 OZP.261.8.2023.ŁF TERMOMODERNIZACJA DACHU NA BUDYNKU REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE Łukasz Ferencz 2023-07-12 09:10:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
735136 OZP.261.3.2023.ŁF USŁUGA DORADZTWA Z ZAKRESU PRAWA BUDOWLANEGO NA POTRZEBY REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE. Łukasz Ferencz 2023-04-03 11:58:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
711076 Nr postępowania: PF.261.11.2022.LK USŁUGA POLEGAJĄCA NA ZAPEWNIENIU TRENERÓW Łukasz Ferencz 2023-03-31 08:36:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to