Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
613956 PF.261.15.2022.ES Usługi trenerskie/moderatorskie w formie spotkań online w ramach sieciowania podkarpackiej sieci branżowej obejmującej wszystkie podmioty ekonomii społecznej o działalności gastronomicznej i cateringowej Judyta Lignowska 2022-05-25 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
614329 PF.261.4.2022.ES Dostawa materiałów edukacyjno-dydaktycznych Łukasz Ferencz 2022-05-27 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
616143 PF.261.6.2022.LK Usługa zorganizowania turnusów usprawniających dla mieszkańców Domów Pomocy Społecznej oraz kadry pomocy i integracji społecznej po przebytym COVID-19 Łukasz Ferencz 2022-05-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
617167 PF.261.16.2022.ES Usługi trenerskie/moderatorskie w formie spotkań online w ramach sieciowania podkarpackich podmiotów ekonomii społecznej Judyta Lignowska 2022-06-01 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
615263 PF.261.7.2022.LK Usługa organizacji dwudniowego spotkania informacyjno-edukacyjnego dotyczącego Centrów Usług Społecznych na terenie miasta Rzeszowa, obejmującą zapewnienie sali, wyżywienia, noclegu i trenera Ewelina Pikuzińska 2022-05-25 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
613770 PU.261.2.2022 Świadczenie usługi restauracyjnej wraz z najmem sal w związku z organizacją szkoleń przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie Alina Kręt 2022-05-20 15:30:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
613501 PU.261.1.2022 Usługi szkoleniowe z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie Alina Kręt 2022-05-20 15:30:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
594094 PF.261.13.2022.ES usługi trenerskie/moderatorskie w formie spotkań online w ramach sieciowania podkarpackich podmiotów ekonomii społecznej w związku z realizacją projektu pn."Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022" Judyta Lignowska 2022-04-08 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
593344 PF.261.12.2022.ES Usługi szkoleniowe dla potrzeb Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie Alina Kręt 2022-04-07 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
588070 PF.261.11.2022.ES Usługi trenerskie/moderatorskie w formie spotkań online w ramach sieciowania podkarpackich podmiotów ekonomii społecznej realizowane w ramach projektu "Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022" Judyta Lignowska 2022-03-28 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
583960 PF.261.4.2022.ES Usługa informatyczna - opieka nad stroną www.wspierajiwybieraj.pl wraz z jej promocją w roku 2022 Agnieszka Guzior 2022-03-18 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
580693 PF.261.2.2022.ES Organizacja Kiermaszów Ekonomii Społecznej Agnieszka Guzior 2022-03-10 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
577315 PF.261.8.2022.ES Usługi trenerskie/moderatorskie w formie spotkań online w ramach sieciowania podkarpackich podmiotów ekonomii społecznej obejmujacych spółdzielnie socjalne oraz przedsiebiorstwa społeczne Judyta Lignowska 2022-03-03 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
577390 PF.261.9.2022.ES Usługi trenerskie/moderatorskie w ramach sieciowania podkarpackich podmiotów ekonomii społecznej obejmujacych warsztaty terapii zajęciowej w związku z realizacją projektu pn. "Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022" Judyta Lignowska 2022-03-03 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
436224 PF.261.4.2021.ES PF.261.4.2021.ES Świadczenie usługi przygotowania wyżywienia wraz z dowozem pod adresy wskazane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19. Judyta Lignowska 2021-03-24 13:13:06 Zapytanie ofertowe Service Go to