Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
953843 DZP.26.13.2024 Przeprowadzenie w formie stacjonarnej pięciu 2-dniowych szkoleń z zakresu stosowania metody Dialogu Motywującego w pracy z klientem dla członków GKRPA oraz kuratorów sądowych. Magda Tymoszewicz 2024-07-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
943552 DZP.26.1.7.2024 Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych na potrzeby działań zaplanowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku Emilia Gołaszewska 2024-06-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
938014 DZP.26.7.2024 Przeprowadzenie w formie stacjonarnej pięciu 2-dniowych szkoleń z zakresu stosowania metody Dialogu Motywującego w pracy z klientem dla członków GKRPA oraz kuratorów sądowych. Magda Tymoszewicz 2024-06-18 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
937518 DZP.26.6.2024 „ŚWIADCZENIE USŁUGI OBEJMUJĄCEJ ZAPEWNIENIE SALI, WYŻYWIENIA I NOCLEGU PODCZAS ORGANIZACJI SZEŚCIU 2-DNIOWYCH SZKOLEŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ” Edyta Nieradko 2024-06-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
439120 AF.26.14.2021 Sukcesywna dostawę środków czystości na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku Emilia Gołaszewska 2021-03-24 13:31:08 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
928330 DZP.26.1.1.2024 Świadczenie usługi poligraficznej dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku Emilia Gołaszewska 2024-06-19 15:06:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
915095 DZP.26.2.2024 Usługa przeprowadzenia szkolenia pn.: „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach - kurs podstawowy”. Magda Tymoszewicz 2024-05-18 08:32:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
913182 DZP.26.3.2024 „WSPÓŁPRACA INTERDYSCYPLINARNA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ” – usługa szkoleniowa w formie zdalnej Edyta Nieradko 2024-05-22 15:05:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
891551 PS.26.2.2024 „WSPÓŁPRACA INTERDYSCYPLINARNA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ” – usługa szkoleniowa w formie zdalnej Edyta Nieradko 2024-04-15 11:21:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
858767 DF.26.40.2023 Sprzedaż paliwa na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku Emilia Gołaszewska 2023-12-20 08:56:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
817822 PS.26.7.10.2023 Świadczenie usługi obejmującej zapewnienie sali, wyżywienia i noclegu podczas organizacji trzydniowego Konwentu Dyrektorów ROPS i Dyrektorów Departamentu Zdrowia Emilia Gołaszewska 2023-10-11 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
776438 PS.26.2.1.2023 Organizacja czterech trzydniowych spotkań edukacyjno-szkoleniowych połączonych z wizytami w mieszkaniach wspomaganych na terenie gmin województwa podlaskiego Emilia Gołaszewska 2023-06-29 13:31:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
750428 PS.26.1.7.2023 ORGANIZACJA DWÓCH 2-DNIOWYCH SZKOLEŃ, DOTYCZĄCYCH LOKALNYCH PLANÓW DEINSTYTUCJONALIZACJI USŁUG SPOŁECZNYCH (LPDI) OBEJMUJĄCA ZAPEWNIENIE SALI, WYŻYWIENIA I NOCLEGU Edyta Nieradko 2023-05-09 14:22:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
747427 PS.26.4.2023 ŚWIADCZENIE USŁUGI OBEJMUJĄCEJ ZAPEWNIENIE SALI, WYŻYWIENIA I NOCLEGU PODCZAS ORGANIZACJI SZEŚCIU TRZYDNIOWYCH SZKOLEŃ Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Emilia Gołaszewska 2023-04-20 10:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
692844 DF.26.54.2022 Sprzedaż paliwa na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku Emilia Gołaszewska 2022-12-09 00:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to