Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
668168 2022/BZP/00364161 Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2423 Mrowino- Rokietnica polegająca na budowie ciągiu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą techniczną Halina Wroniecka 2022-10-17 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
654964 2022/S 162-460714 Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Rokietnica w okresie od 01.01.2023r do 30.06.2024r. (ZP.271.11.2022) Halina Wroniecka 2022-09-27 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
659890 2022/BZP 00335284/01 Modernizacja nawierzchni ul. Kokoszczyńskiej oraz Tarnowskiej w miejscowości Dalekie wraz z połączeniem z miejscowością Mrowino. Halina Wroniecka 2022-09-22 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
658100 2022/BZP 00328911/01 Przebudowa ulic Główna, Polna, Obornicka w Krzyszkowie Halina Wroniecka 2022-09-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
632934 2022/BZP 00229613/01 Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Modrzewiowej oraz Słonecznej w Rokietnicy w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa oświetlenia”(ZP.271.10.2022) Halina Wroniecka 2022-07-18 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
627162 Dz.Urz.UE 2022/S 113-318824 Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2022 roku (ZP.271.9.2022) Halina Wroniecka 2022-07-18 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
630534 2022/BZP 00220635/01 Adaptacja akustyczna hali sportowej Rokietnickiego Ośrodka Sportu przy ul. Szamotulskiej w Rokietnicy - etap II. Adaptacja akustyczna ścian.(ZP.271.1R.2022) Halina Wroniecka 2022-07-12 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
623287 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 12.200 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2022 roku (ZP.271.8.2022) Halina Wroniecka 2022-06-13 15:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
616905 2022/BZP 00172851/01 Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Napachaniu (ZP.271.7.2022) Halina Wroniecka 2022-06-07 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
609305 2022/BZP 00147981/01 Dostawa laptopów w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Halina Wroniecka 2022-05-19 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
605374 2022/BZP 00135285/01 Sportowe Centrum – zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Rokietnica (Zp.271.5.2022)1.” Halina Wroniecka 2022-05-18 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
478338 2021/BZP 00101113/01 Budowa oświetlenia (ZP.271.7.2021) Halina Wroniecka 2021-08-24 11:52:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
471510 00084386/01 Budowa skateparku (ZP.271.5.2021) Halina Wroniecka 2021-08-24 11:50:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
453063 2021/BZP 00044334/01 Modernizacja ulic na terenie Gminy Rokietnica polegająca na ułożeniu nakładek asfaltowych (ZP.271.4.2021) Halina Wroniecka 2021-08-24 11:49:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
451431 2021/BZP 00041553/01 Budowa chodnika w ciągu ul. Pawłowickiej w miejscowości Pawłowice w ramach przebudowy ul. Pawłowickiej.(ZP.271.3.2021 Halina Wroniecka 2021-08-24 11:47:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
447039 2021/S 074-187914 Udzielenie kredytu długoterminowego (nr wew. ZP.271.2.2021) Halina Wroniecka 2021-08-24 11:43:00 Przetarg nieograniczony Service Go to