Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
719897 2023/BZP00056703/01 Usługa cateringowa - zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do przedszkola w Mrowinie. Halina Wroniecka 2023-02-02 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
720030 2023/BZP 00057223/01 Usługa cateringowa - zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do przedszkola w Napachaniu Halina Wroniecka 2023-02-02 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
705474 2022/BZP 00495214/01 Wykonanie usługi konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rokietnica na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. Halina Wroniecka 2022-12-20 09:00:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to
698275 2022/BZP 00468179/01 Budowa ulic o dużej intensywności zabudowy w miejscowości Rokietnica - ul. Jaśminowa etap II, ul. Daglezjowa i ul. Jodłowa.(ZP.271.20.2020) Halina Wroniecka 2022-12-15 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
701791 2022/BZP 00476290/01 Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych oraz odpadów niesegregowanych powstałych na nieruchomosciach zamieszkałych. Halina Wroniecka 2022-12-13 10:00:00 UE - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to
686333 Dz.U./S 214-614613 Zagospodarowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rokietnica (ZP.271.17.2022) Halina Wroniecka 2022-12-08 08:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
695340 2022/BZP 00457038/01 Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Rokietnicy w 2023 roku.(ZP.271.19.2022) Halina Wroniecka 2022-12-02 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
687662 2022/BZP 00430833/01 Dostawa fabrycznie nowego, średniej wielkości autobusu na potrzeby Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR (ZP.271.18.2022) Halina Wroniecka 2022-11-18 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
681896 2022/BZP 00410744/01 Rozbudowa ulicy Witkowej w Rokietnicy (ZP.271.16.2022) Halina Wroniecka 2022-11-10 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
675202 2022/S 197-558492 Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Rokietnica w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023r.(ZP.271.15.2022) Halina Wroniecka 2022-11-10 08:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
668168 2022/BZP/00364161 Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2423 Mrowino- Rokietnica polegająca na budowie ciągiu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą techniczną Halina Wroniecka 2022-10-20 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
654964 2022/S 162-460714 Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Rokietnica w okresie od 01.01.2023r do 30.06.2024r. (ZP.271.11.2022) Halina Wroniecka 2022-09-27 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
478338 2021/BZP 00101113/01 Budowa oświetlenia (ZP.271.7.2021) Halina Wroniecka 2021-08-24 11:52:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
471510 00084386/01 Budowa skateparku (ZP.271.5.2021) Halina Wroniecka 2021-08-24 11:50:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
453063 2021/BZP 00044334/01 Modernizacja ulic na terenie Gminy Rokietnica polegająca na ułożeniu nakładek asfaltowych (ZP.271.4.2021) Halina Wroniecka 2021-08-24 11:49:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
451431 2021/BZP 00041553/01 Budowa chodnika w ciągu ul. Pawłowickiej w miejscowości Pawłowice w ramach przebudowy ul. Pawłowickiej.(ZP.271.3.2021 Halina Wroniecka 2021-08-24 11:47:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
447039 2021/S 074-187914 Udzielenie kredytu długoterminowego (nr wew. ZP.271.2.2021) Halina Wroniecka 2021-08-24 11:43:00 Przetarg nieograniczony Service Go to