Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
927613 RIDiGP.271.1.4.2024.ZP Modernizacja drogi gminnej nr 130513C Gałęzewko - Lubcz, w miejscowości Lubcz od km 1+071 do km 1+876. Wojciech Krygier 2024-06-03 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
926064 RIDiGP.271.2.12.2024.ZP Przedsięwzięcie w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Wojciech Krygier 2024-05-20 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
904052 RIDiGP.271.1.3.2024.ZP Budowa żłobka w Rogowie. Wojciech Krygier 2024-04-03 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
899376 RIDiGP.271.2.11.2024.ZP Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Rogowo. Wojciech Krygier 2024-03-19 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
895733 RIDiGP.271.1.2.2024.ZP Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Gościeszyn. Wojciech Krygier 2024-03-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
888143 RIDiGP.271.1.1.2024.ZP Budowa żłobka w Rogowie. Wojciech Krygier 2024-03-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
896190 Pełnienie nadzoru inwestorskiego - branża kosnstrukcyjno-budowlana na zadaniu pn.: "Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Gościeszyn". Wojciech Krygier 2024-03-12 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
888174 RIDiGP.271.2.9.2023.ZP Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – branża konstrukcyjno – budowlana, elektryczna i sanitarna na zadaniu pn.: „Budowa żłobka w Rogowie”. Wojciech Krygier 2024-02-27 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
887194 RIDiGP.271.2.8.2024.ZP Dostawa kruszywa na utwardzenie nawierzchni dróg publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Rogowo. Wojciech Krygier 2024-02-26 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
882428 RIDiGP.271.2.6.2024.ZP Dostawa kruszywa na utwardzenie nawierzchni dróg publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Rogowo. Wojciech Krygier 2024-02-12 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
882282 RIDiGP.271.2.5.2024.ZP Zakup i dostawa 34 krzeseł biurowych oraz 23 podnóżków stanowiących wyposażenie biur Urzędu Gminy Rogowo. Wojciech Krygier 2024-02-08 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
652448 K.261.1.2022 Sukcesywna dostawa opału dla szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Rogowo w 2022r. Roman Bereźnicki 2022-08-17 12:07:43 Przetarg nieograniczony Supply Go to
479276 RIDiGP. 271.1.4.2021.ZI PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I BUDOWA NOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI, BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI, BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ UL. KOLEJOWA, JEZIORNA, LEŚNA I OGRODOWA W ROGOWIE Janina Wachowska 2021-07-05 11:13:27 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
479273 RIDiGP. 271.1.4.2021.ZI PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I BUDOWA NOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI, BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI, BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ UL. KOLEJOWA, JEZIORNA, LEŚNA I OGRODOWA W ROGOWIE Janina Wachowska 2021-07-05 11:11:55 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
479270 RIDiGP. 271.1.4.2021.ZI PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I BUDOWA NOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI, BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI, BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ UL. KOLEJOWA, JEZIORNA, LEŚNA I OGRODOWA W ROGOWIE Janina Wachowska 2021-07-05 11:11:02 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
598120 RIDiGP.271.2.40.2022.ZP Zakup pieca wraz z montażem w budynku przy ul. Kl. Maciaszczyka 9 w Rogowie. Wojciech Krygier 2022-04-14 11:48:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to