Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
667917 RCKiK.DAE.SZ-3321/90/22 Dostawa pojemników poczwórnych góra-dół do pobierania i preparatyki krwi pełnej z filtrem in line do KKCz na potrzeby RCKiK w Lublinie Wioletta Macieńko 2022-10-25 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
663979 RCKiK.DAE.SZ-3321/88/22 Dostawa energii elektrycznej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie na okres 2 miesięcy. Monika Trzcińska 2022-09-23 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
660719 RCKiK.DAE.SZ-3321/77/22 Dostawa roztworu wzbogacającego PAS do przechowywania koncentratów krwinek płytkowych Monika Trzcińska 2022-09-16 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
660752 RCKiK.DAE.SZ-3321/80/22 Dostawa zestawów do półautomatycznej filtracji koncentratu krwinek płytkowych zlewanych z kożuszków leukocytarno-płytkowych Monika Trzcińska 2022-09-16 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
655852 RCKiK.DAE.SZ-3321/76/22 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU TERENOWEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W LUBLINIE ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. LWOWSKIEJ 82, 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI Monika Trzcińska 2022-09-12 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
658009 RCKiK.DAE.SZ-3321/79/22 Dostawa pojemników pustych do zamrażania koncentratów krwinek czerwonych Monika Trzcińska 2022-09-09 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
648484 RCKiK.DAE.SZ-3321/70/22 Dostawa pojemników pustych przeznaczonych do preparatyki wtórnej – 3 części Wioletta Macieńko 2022-08-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
639943 RCKiK.DAE.SZ-3321/69/22 „Dostawa samochodów na potrzeby RCKiK w Lublinie- 2 części” Monika Trzcińska 2022-08-11 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
635583 RCKiK.DAE.SZ-3321/64/22 Część 1: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej techniką mikrokolumnową żelową na posiadanym przez Zamawiającego analizatorze oraz dzierżawa automatycznego analizatora immunohematologicznego na potrzeby PITD (Backup) wraz z serwisowaniem urządzeń. Część 2: Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora do badań immunohematologicznych, podłączeniem do systemu „Bank Krwi” i doposażeniem, dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wykorzystywanych do badań immunohematologicznych techniką mikrokolumnową żelową kompatybilnych z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami wraz z serwisowaniem urządzeń. Wioletta Macieńko 2022-08-02 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
642615 RCKiK.DAE.SZ-3321/71/22 Dostawa odczynników do wykonywania rozszerzonego fenotypowania dawców krwi na analizatorze PK 7300 Monika Trzcińska 2022-07-29 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
642745 RCKiK.DAE.SZ-3321/72/22 Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z siedziby RCKiK w Lublinie Monika Trzcińska 2022-07-29 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings