Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
619528 RCKiK.DAE.SZ-3321/37/22 Część 1: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej techniką mikrokolumnową żelową na posiadanym przez Zamawiającego analizatorze oraz dzierżawa automatycznego analizatora immunohematologicznego na potrzeby PITD (Backup) wraz z serwisowaniem urządzeń. Część 2: Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora do badań immunohematologicznych, podłączeniem do systemu „Bank Krwi” i doposażeniem, dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wykorzystywanych do badań immunohematologicznych techniką mikrokolumnową żelową kompatybilnych z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami wraz z serwisowaniem urządzeń . Wioletta Macieńko 2022-06-23 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
606271 RCKiK.DAE.SZ-3321/39/22 Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z terenowych oddziałów oraz siedziby RCKiK w Lublinie” Monika Trzcińska 2022-05-13 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
597567 RCKiK.DAE.SZ-3321/34/22 Dostawa samochodów na potrzeby RCKiK w Lublinie- 2 części Monika Trzcińska 2022-05-04 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
600856 RCKIK. DAE. SZ-3321/38/22 Szacowanie wartości zamówienia na wybór odpowiednich nośników LED/LCD Wioletta Macieńko 2022-04-21 12:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
597586 RCKiK.DAE.SZ-3321/36/22 dostawa : odczynniki diagnostyczne, kontrole, kalibratory i materiały zużywalne do wykonywania badań HLA i HPA. Wioletta Macieńko 2022-04-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
594934 RCKiK.DAE.SZ-3321/35/22 DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W LUBLINIE NA OKRES 6 MIESIĘCY. Monika Trzcińska 2022-04-12 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
590903 RCKiK.DEA.SZ.3321/23/2022 DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W LUBLINIE. Monika Trzcińska 2022-04-01 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
587919 RCKiK.DAE.SZ-3321/26/22 dostawa : odczynniki diagnostyczne, kontrole, kalibratory i materiały zużywalne do wykonywania badań HLA i HPA. Monika Trzcińska 2022-03-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
573791 RCKiK.DAE.SZ-3321/9/22 Dostawa pojemników potrójnych góra-dół do pobierania i preparatyki krwi. Monika Trzcińska 2022-03-14 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
579963 RCKiK.DEA.SZ.3321/22/2022 Dostawa odczynników anty-HLA , kontroli, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych typu płytka odczytu na luminex, kompatybilnych ze sobą, do oznaczania przeciwciał anty-HLA klasy I i II w screeningu na analizatorze Luminex 200 ( własność RCKiK w Lublinie) wraz z oprogramowaniem do analizy uzyskanych wyników oznaczeń do wykonania badań dla ok 500 próbek pacjentów/dawców krwi ( badania wykonywane ok. 1 raz tygodniu) na okres 24 miesięcy. Monika Trzcińska 2022-03-09 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
574198 RCKiK.DAE.SZ-3321/15/22 dostawa : odczynniki diagnostyczne, kontrole, kalibratory i materiały zużywalne do wykonywania badań HLA i HPA. Wioletta Macieńko 2022-02-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings