Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
736543 BI.I.271.2.2023 „Modernizacja budynków szkół podstawowych z terenu Gminy Radomyśl Wielki” Joanna Kulpa 2023-03-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
727232 BI.I.271.1.2023 Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie gminy Radomyśl Wielki Joanna Kulpa 2023-02-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
713293 BI.I.271.17.2022 "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Radomyśl Wielki" Joanna Kulpa 2023-02-09 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings