Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
911281 BI.I.271.5.2024 „Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych w Gminie Radomyśl Wielki” Joanna Kulpa 2024-04-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
908818 BI.I.271.4.2024 Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radomyśl Wielki Joanna Kulpa 2024-04-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
907227 BI.I.271.3.2024 „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda” Joanna Kulpa 2024-04-11 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
887523 BI.I.271.2.2024 „Remont obiektu mostowego w ciągu drogi wewnętrznej w miejscowości Dulcza Wielka” Joanna Kulpa 2024-02-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
876549 BI.I.271.1.2024 „Przebudowa budynku byłej rzeźni w Radomyślu Wielkim na potrzeby Izby Pamięci i Tradycji” Joanna Kulpa 2024-02-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
869200 BI.I.271.17.2023 Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Radomyśl Wielki Joanna Kulpa 2024-01-30 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
844802 BI.I.271.15.2023 „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu” Joanna Kulpa 2023-12-11 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
841554 BI.I.271.14.2023 „Budowa dróg dla pieszych w miejscowościach Partynia i Pień przy drodze gminnej nr 103552R oraz przejście dla pieszych w miejscowości Pień na drodze gminnej nr 103552R” Joanna Kulpa 2023-11-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
831529 BI.I.271.12.2023 „Przebudowa drogi gminnej nr 103 552R od km 0+010 do km 0+600 w miejscowości Radomyśl Wielki (etap I)” Joanna Kulpa 2023-10-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
807310 BI.I.271.11.2023 „Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie gminy Radomyśl Wielki- II” Joanna Kulpa 2023-09-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings