Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
847052 RO.271.6232.23.7 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Racławice, na których zamieszkują mieszkańcy oraz utworzenie i prowadzenie PSZOK Alicja Pachoł 2023-11-21 13:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
838386 BGK.2710.2.2023 Remont dróg na terenie Gminy Racławice Janusz Kozioł 2023-11-10 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
831381 RO.271.23.6 Remont i docieplenie budynków szkoły w Racławicach Alicja Pachoł 2023-10-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
825713 RO.271.23.5 Dostawa używanego samochodu asenizacyjnego Alicja Pachoł 2023-10-10 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
819056 BGK.2710.1.2023 Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Racławice Janusz Kozioł 2023-10-02 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
688368 RO.271.6232.22.5 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Racławice, na których zamieszkują mieszkańcy oraz utworzenie i prowadzenie PSZOK Alicja Pachoł 2022-11-21 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
659138 RO.271.22.3 Budowa stałej zewnętrznej ekspozycji kopii Panoramy Racławickiej w Janowiczkach wraz z przyłączem elektroenergetycznym do istniejącego złącza kablowego oraz instalacją teletechniczną (monitoringu). Alicja Pachoł 2022-09-20 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
610334 RO.271.22.1 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 1,5 m3/d na terenie gminy Racławice Alicja Pachoł 2022-05-30 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
531837 RO.271.6232.21.1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Racławice, na których zamieszkują mieszkańcy oraz utworzenie i prowadzenie PSZOK Alicja Pachoł 2021-11-15 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
476498 BGK 7021.ZE.1.2021 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY RACŁAWICE Danuta Wrona 2021-07-26 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings