Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
851659 O.OZP.260.101.11.2023 Wyposażanie budynku głównego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Powsińskiej 61/63 w Warszawie w przeciwpożarowy wyłącznik prądu Katarzyna Janus 2023-12-07 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
856846 O.OZP.260.263.11.2023 „Dostawa odczynników” Kinga Czernik 2023-12-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
856890 O.OZP.260.264.11.2023 Dostawa odczynników i enzymów Katarzyna Janus 2023-12-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
856858 O.OZP.260.265.11.2023 Dostawa odczynników PIB Tomasz Saganowski 2023-12-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
853031 O.OZP.260.115.11.2023 przebudowa istniejących posadzek na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji w budynku głównym Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ul. Powsińskiej 61/63.” Tomasz Saganowski 2023-12-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
853058 O.OZP.260.141.10.2023 „Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku „AB” i „C” Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie” Katarzyna Janus 2023-12-01 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
849804 O.OZP.260.42.10.2023 dostawa i wymiana oraz dostawa i montaż układów klimatyzacji na potrzeby wybranych pomieszczeń zlokalizowanych w budynkach NIZP PZH - PIB przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie z podziałem na części Tomasz Saganowski 2023-11-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
848337 O.OZP.260.05.11.2023 „Usługa wydruku i dystrybucji publikacji” Kinga Czernik 2023-11-24 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
842316 O.OZP.260.138.10.2023 „Modernizacja (demontaż, dostawa i montaż) dźwigu osobowego w budynku głównym NIZP PZH – PIB przy ul. Powsińskiej 61/63 w Warszawie” Kinga Czernik 2023-11-17 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
842678 O.OZP.260.142.10.2023 Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie wyposażenia budynków „AB” i „C” Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24 w przeciwpożarowy wyłącznik prądu” Katarzyna Janus 2023-11-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
839107 O.OZP.260.110.10.2023 „Świadczenie kompleksowych usług z zakresu cyberbezpieczeństwa (SOC)” Kinga Czernik 2023-11-09 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
835207 O.OZP.260.29.10.2023 Zakup sprzętu komputerowego Tomasz Saganowski 2023-10-31 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
824014 O.OZP.260.87.9.2023 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO (URZĄDZENIA, MEBLE) NA POTRZEBY UTWORZENIA KLASOPRACOWNI W 5 LOKALIZACJACH W POLSCE w ramach projektu pod nazwą „Przeprowadzenie badań naukowych z zakresu żywienia dzieci i młodzieży oraz opracowanie i wdrożenie programu edukacji żywieniowej uczniów klas I -VI szkół podstawowych. Akronim: Junior - Edu-Żywienie (JEŻ)” polegającego na opracowaniu i wdrożeniu ogólnopolskiego programu edukacji żywieniowej uczniów klas I-VI szkół podstawowych oraz przeszkoleniu nauczycieli szkół w zakresie optymalnego żywienia dzieci finansowanego przez MEIN – Ministra Edukacji i Nauki” Kinga Czernik 2023-10-24 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
821246 O.OZP.260.30.9.2023 Dostawa urządzeń laboratoryjnych Tomasz Saganowski 2023-10-23 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
829762 O.OZP.260.30.10.2023 Usługa pod nazwą „Utrzymanie działania, optymalizacja, modyfikacja i stabilizacja technologiczna strony NCEŻ oraz świadczenie usług rozwojowych strony internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEŻ).” Tomasz Saganowski 2023-10-16 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
710213 O.OZP.260.85.3.2023 Utworzenie specjalistycznego Centrum Badawczo-Analitycznego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ul. Powsińskiej 61/63 Agata Smerd 2023-08-09 15:07:52 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
646345 O.OZP.260.136.6.2022 Dostawa odczynników Hubert Gurycz 2022-09-16 13:51:42 Zapytanie ofertowe Supply Go to
632652 O.OZP.260.122.6.2022 Wykonanie badań jakościowych służących zidentyfikowaniu potrzeb nauczycieli w zakresie edukacji żywieniowej dzieci oraz oczekiwanych form i zakresu wsparcia w procesach edukacji (klasy I-III), a także ocenę stanu wiedzy nauczycieli i odbiorców programu z zakresu edukacji żywieniowej w szkołach podstawowych. Hubert Gurycz 2022-07-08 20:58:57 Zapytanie ofertowe Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
696713 O.OZP.260.108.11.2022 Dostęp do usług chmurowych Microsoft Azure Hubert Gurycz 2022-12-05 16:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to