Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
676496 ZP.271.1.38.2022 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław - Wietlin - Łazy w km 2+490 - 3+712 wraz z budową mostu na rzece Szkło w km 2+787 Marcin Cetnarowicz 2022-11-17 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
682976 ZP.271.1.44.2022 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1791R droga przez wieś Ostrów- chodnik w m. Ostrów Marcin Cetnarowicz 2022-11-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
677587 ZP.271.1.43.2022 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1822R Łapajówka - Hruszowice - Gaje w m. Chotyniec Marcin Cetnarowicz 2022-11-03 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
666728 ZP.271.1.27.2022 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu Jarosławskiego w sezonie zimowym 2022/2023 z podziałem na zadania. Marcin Cetnarowicz 2022-10-28 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
676847 ZP.271.1.42.2022 Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1763R ul. Mączyńskiego w Jarosławiu w km 0+000 do km 0+235 wraz z budową chodnika Marcin Cetnarowicz 2022-10-25 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
672889 ZP.271.1.39.2022 Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław - droga powiatowa Nr 1729R ul. Zwierzyniecka Marcin Cetnarowicz 2022-10-21 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
671679 ZP.271.1.37.2022 Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1715R Miękisz Nowy - Duńkowice w m. Charytany Marcin Cetnarowicz 2022-10-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
670995 ZP.271.1.34.2022 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619R Zarzecze - Pełnatycze - Bystrowice w m. Cząstkowice – chodnik Marcin Cetnarowicz 2022-10-18 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
673484 ZP.271.1.41.2022 Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław - Opracowanie dokumentacji technicznej na odwodnienie ul. Batalionów Chłopskich w km 0+200 do 0+750 i od km 1+500 w stronę koryta rzeki San Marcin Cetnarowicz 2022-10-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
673386 ZP.271.1.40.2022 Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1710R ul. Stawki w Jarosławiu w km 3+200 do km 4+000 Marcin Cetnarowicz 2022-10-17 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
481886 ZP.271.1.23.2021 Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1715R Miękisz Nowy-Duńkowice w m. Charytany Marcin Cetnarowicz 2021-07-29 10:15:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
474621 ZP.271.1.19.2021 Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1715R Miękisz Nowy-Duńkowice w m. Charytany Marcin Cetnarowicz 2021-07-09 09:21:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
462738 ZP.271.1.11.2021 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1820R Radymno-Walawa-Przemyśl w m. Święte Marcin Cetnarowicz 2021-08-05 08:34:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
462723 ZP.271.1.10.2021 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1822R Łapajówka-Hruszowice-Gaje w m. Chotyniec Marcin Cetnarowicz 2021-08-05 08:21:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to