Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
930938 PZD.261.10.2024 Przebudowa drogi powiatowej nr 1323 R Frysztak – Gogołów - Klecie w m. Frysztak w km 0+000 – 0+900 wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych. Andrzej Wójcik 2024-06-07 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
923843 PZD.261.9.2024 „Poprawa warunków bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy Niebylec poprzez przebudowę dróg powiatowych: nr 1936 R Niebylec - Gwoźnica Górna - Barycz w miejscowości Gwoźnica Dolna, nr 1936 R Niebylec - Gwoźnica Górna - Barycz w miejscowości Gwoźnica Górna, nr 1935 R Konieczkowa -Lutcza w miejscowości Konieczkowa, nr 1932 R Żarnowa - Jawornik w miejscowości Jawornik, nr 1931 R Żarnowa - Niebylec w miejscowości Niebylec”. Andrzej Wójcik 2024-05-24 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
920361 PZD.261.8.2024 Przebudowa mostu na potoku Kopytko w km 13+461 w ciągu drogi powiatowej nr 1927 R Węglówka - Wysoka Strzyżowska - Dobrzechów wraz z dojazdami. Andrzej Wójcik 2024-05-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
917386 PZD.261.7.2024 Przebudowa drogi powiatowej nr 1928 R Wysoka Strzyżowska – Strzyżów – Żarnowa w m. Strzyżów w km 5+145 – 5+330 i 5+380 – 6+190. Andrzej Wójcik 2024-05-10 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
909920 PZD.261.6.2024 „Przebudowa mostu na potoku Kopytko w km 13+461 w ciągu drogi powiatowej nr 1927 R Węglówka - Wysoka Strzyżowska - Dobrzechów wraz z dojazdami". Andrzej Wójcik 2024-04-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
902274 PZD.261.5.2024 Zakup i dostawa ładowarki kołowej wysięgnikowej wraz z osprzętem Andrzej Wójcik 2024-03-25 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
899033 PZD.261.4.2024 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1929 R Pstrągowa – Strzyżów w km od ok. 0+100 do km ok. 2+700”. Andrzej Wójcik 2024-03-20 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
895135 PZD.261.3.2024 Przebudowa drogi powiatowej nr 1929 R Pstrągowa - Strzyżów. Andrzej Wójcik 2024-03-15 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
888409 PZD.261.1.2024 Remont obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych – etap II. Andrzej Wójcik 2024-03-01 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
888559 PZD.261.2.2024 Modernizacja sieci dróg powiatowych Powiatu Strzyżowskiego – etap IV- PGR. Andrzej Wójcik 2024-03-01 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings