Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
697965 PZD/WD-Db/4111/3/2022 Zakup 17 200,00 litrów paliwa zimowego „arktycznego” na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce. Dział Techniczny 2022-12-08 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
687561 PZD/WD-Ui/4112/7/2022 Rozbudowa i przebudowa dróg 1249B, 1405B i 1420B oraz obiektów inżynierskich w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Korycin, Nowy Dwór i Sidra. Część 3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór - Kudrawka - Siderka - Sidra wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego k/m Siderka na terenie Gminy Nowy Dwór i Sidra w Powiecie Sokólskim. Dział Techniczny 2022-11-24 14:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
684078 PZD/WD-Bi/4112/10/2022 Rozbudowa i przebudowa dróg 1249B, 1405B i 1420B oraz obiektów inżynierskich w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Korycin, Nowy Dwór i Sidra. Dział Techniczny 2022-11-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
681085 PZD/WD-Bi/4112/9/2022 Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynki – Górany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej. Dział Techniczny 2022-11-16 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
681012 PZD/WD-Bi/4112/8/2022 Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1443B Nietupa - Krynki na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej. Dział Techniczny 2022-11-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
665969 PZD/WD-Ub/4113/1/2022 Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Sokólskiego w sezonie zimowym 2022/2023. Dział Techniczny 2022-09-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
661852 PZD/WD-Bi/4111/1/2022 Utwardzenie poboczy na drodze powiatowej nr 1319B w m. Milewszczyzna etap II. Dział Techniczny 2022-09-20 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
655929 PZD/WD-Ui/4112/6/2022 Pełnienie nadzoru przyrodniczego nad zadaniem: ,,Scalenie gruntów obiekt Ostrówek - Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do pól w ramach II etapu – zagospodarowania poscaleniowego operacji typu ,,Scalenie gruntów’’ w ramach poddziałania ,,Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na obiekcie ,,Ostrówek’’ w Gminie Suchowola’’ Dział Techniczny 2022-09-06 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
655899 PZD/WD-Ui/4112/5/2022 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: ,,Scalenie gruntów obiekt Ostrówek - Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do pól w ramach II etapu – zagospodarowania poscaleniowego operacji typu ,,Scalenie gruntów’’ w ramach poddziałania ,,Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na obiekcie ,,Ostrówek’’ w Gminie Suchowola’’ Dział Techniczny 2022-09-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
652574 PZD/WD-Bi/4112/7/2022 Scalenie gruntów obiekt Ostrówek - Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do pól w ramach II etapu – zagospodarowania poscaleniowego operacji typu ,,Scalenie gruntów’’ w ramach poddziałania ,,Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na obiekcie ,,Ostrówek” w Gminie Suchowola. Dział Techniczny 2022-09-05 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings