Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
651533 K-ZP.251.96.2022 Realizacja i montaż 5 filmów dydaktycznych w związku z realizacją projektu pn. "Śladami legend Lubelszczyzny". Anna Łopacka-Łatka 2022-08-22 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
644357 K-ZP.251.91.2022 Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby Instytutu Nauk Nauk o Żywieniu Człowieka i Rolnictwie Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie Magdalena Nowicka 2022-08-04 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
642781 K-ZP.251.90.2022 Wdrożenie systemu wspierającego scentralizowane zarządzanie zasobami informatycznymi i danymi osobowymi Magdalena Nowicka 2022-07-29 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
643943 K-ZP.251.93.2022 Organizacja wycieczki dla pracownków Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie Magdalena Nowicka 2022-07-29 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
640023 K-ZP.251.87.2022 Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla PANS w Chełmie – II edycja Krzysztof Łopuszyński 2022-07-22 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
639872 K-ZP.251.85.2022 Usługa zarządzania ciągłą zdatnością do lotu statków powietrznych będących w CAMO PANS w Chełmie Krzysztof Łopuszyński 2022-07-22 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
635716 K-ZP.251.84.2022 Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla PANS w Chełmie Krzysztof Łopuszyński 2022-07-13 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
630847 K-ZP.251.82.2022 Dostawa dwóch laptopów wraz z akcesoriami dla PANS w Chełmie w związku z realizacją projektu „Śladami legend Lubelszczyzny” Krzysztof Łopuszyński 2022-07-01 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
630044 K-ZP.251.78.2022 Usługi szkoleniowe dla pracowników PANS w Chełmie w związku z realizacją projektu „Kompleksowy program rozwoju uczelni – II edycja” Krzysztof Łopuszyński 2022-06-30 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
619414 K-ZP.251.73.2022 Zakup multimedialnych materiałów edukacyjnych wraz z platformą elektroniczną niezbędnych do przeprowadzenia kursu do uzyskania licencji pilota liniowego samolotowego organizowanego przez Ośrodek Kształcenia Lotniczego PANS w Chełmie dla studentów specjalności Inżynieria Lotnicza kierunku Mechanika i budowa maszyn w roku akademickim 2022/2023- II edycja Anna Łopacka-Łatka 2022-06-08 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
616435 K-ZP.251.70.2022 Usługi w zakresie pełnienia funkcji opiekuna (tutora) absolwenta kierunku Pielęgniarstwo w podmiocie leczniczym, w którym absolwent podjął zatrudnienie w ramach realizacji projektu pt. „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Chełmie – II edycja” – VI edycja Magdalena Nowicka 2022-05-31 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
561297 K-ZP.251.17.2022 Usługa szkoleniowa obejmująca przeprowadzenie szkoleń z zakresu programowania sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-1200 w TIAPortal w ramach realizacji projektu pt. „Kompleksowy program rozwoju uczelni – II edycja” Krzysztof Łopuszyński 2022-01-21 11:36:53 Zapytanie ofertowe Service Go to
508301 K-ZP.251.66.2021 Dostawa fabrycznie nowego urządzenia treningowego klasy FNPT II MCC służącego do symulacji lotu samolotów w modułach SEP, MEP, MET na potrzeby Centrum Lotniczego PWSZ w Chełmie Magdalena Nowicka 2021-09-15 13:48:43 Przetarg nieograniczony Supply Go to
487743 K-ZP.251.B.61.2021 Dostawa książek bibliotecznych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Krzysztof Łopuszyński 2021-07-30 09:17:26 Zapytanie ofertowe Supply Go to
475756 K-ZP.251.44.2021 Dostawa samolotu szkoleniowego typu COMPLEX do Ośrodka Kształcenia Lotniczego PWSZ w Chełmie Magdalena Nowicka 2021-06-28 11:48:27 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
470351 K-ZP.251.B.49.2021 Dostawa olejów wykorzystywanych do statków powietrznych przy realizacji szkolenia lotniczego studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn PWSZ w Chełmie Krzysztof Łopuszyński 2021-06-17 08:30:13 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
587890 K-ZP.251.48.20222 Przeprowadzenie praktyk zawodowych z przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa dla studentów kierunku Pielęgniarstwo w roku akademickim 2021/2022 semestr letni Magdalena Nowicka 2022-05-05 09:31:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
586816 K-ZP.251.47.2022 Przeprowadzenie praktyk zawodowych z przedmiotu Zarządzanie w pielęgniarstwie dla studentów kierunku Pielęgniarstwo w roku akademickim 2021/2022 semestr letni Magdalena Nowicka 2022-05-05 09:32:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
582056 K-ZP.251.42.2022 Dostawa części zamiennych typu Cessna 152, 172S, AT3 R100 oraz Tecnam P2006T wykorzystywanych w procesie kształcenia lotniczego studentów PWSZ w Chełmie – II edycja. Krzysztof Łopuszyński 2022-04-05 13:23:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
576016 K-ZP.251.37.2022 Zajęcia dydaktyczne na kierunku Pedagogika w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 - II edycja Magdalena Nowicka 2022-03-09 12:05:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
575937 K-ZP.251.36.2022 Przeprowadzenie oraz nadzór nad szkoleniem w zakresie podstawowego szkolenia IR(A), ME, IR/ME loty wg wskazań przyrządów - na samolocie oraz symulatorze lotu dla studentów spec. Pilotaż PWSZ w Chełmie Krzysztof Łopuszyński 2022-03-14 10:27:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
575499 K-ZP.251.35.2022 Usługi w zakresie pełnienia funkcji opiekuna (tutora) absolwenta kierunku Pielęgniarstwo w podmiocie leczniczym, w którym absolwent podjął zatrudnienie w ramach realizacji projektu pt. „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Chełmie – II edycja” – IV edycja Magdalena Nowicka 2022-04-06 13:42:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
574696 K-ZP.251.33.2022 Dostawa części zamiennych typu Cessna 152, 172S, AT3 R100 oraz Tecnam P2006T wykorzystywanych w procesie kształcenia lotniczego studentów PWSZ w Chełmie Krzysztof Łopuszyński 2022-03-17 14:48:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
574085 K-ZP.251.34.2022 Zajęcia dydaktyczne na kierunku Pedagogika w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 Magdalena Nowicka 2022-02-21 12:03:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
571119 K-ZP.251.31.2022 Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku Dietetyka w semestrze letnik roku akademickiego 2021/2022 Magdalena Nowicka 2022-03-09 11:22:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
569842 K-ZP.251.29.2022 Zajęcia dydaktycznych dla studentów kierunku Pielęgniarstwo w roku akademickim 2021/2022 semestr letni Magdalena Nowicka 2022-03-04 10:17:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to