Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
738949 BZP.261.15.2023 Dostawa dwukierunkowej maszyny wytrzymałościowej z komorą termiczną dla Instytutu Budownictwa PW Filii w Płocku Filia PW w Płocku 2023-03-22 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
740529 WEiTI/3/11.5.1/ZP/2023/1034 Dostawa elektromagnesu wraz z osprzętem przeznaczonego do badań nad materiałami ferromagnetycznymi w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2023-03-22 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
730169 MELBDZ.261.5.2023 Sukcesywna dostawa środków czyszczących oraz przyborów do utrzymania czystości dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 2023-03-22 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
714505 DABG.261.45.2022 Dostawa i implementacja gotowej Platformy usług bibliotecznych dostępnej w chmurze obliczeniowej w modelu SaaS, świadczenie usługi dostępu do Systemu oraz zapewnienie ciągłości jego działania Biblioteka Główna 2023-03-22 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
738227 5/TP/2023 Wykonywanie przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w Gmachu Samochodów i Ciągników Politechniki Warszawskiej Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych 2023-03-23 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
737561 MELBDZ.261.16.2023 Usługa cateringowa na spotkanie Konsorcjum i Komitetu Sterującego Projektu SZAFIR dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 2023-03-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
716854 ZP.U.DS.2.2023 Wykonanie usługi ubezpieczeń mienia i odpowiedzialności cywilnej Politechniki Warszawskiej Dział Logistyki i Zakupów (do 01.03.23 Dział Zamówień Publicznych) 2023-03-23 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
741757 6/TP/2023 Świadczenie usług cateringowych dla WSiMR Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych 2023-03-24 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
740686 WIBHiIŚ 145/2023 Dostawa akcesoriów eksploatacyjnych Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 2023-03-24 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
738289 MELBDZ.261.18.2023 „Transport studentów uczestników projektu SPINAKER „Szkoły Letnie geomatyki i inżynierii lotnictwa na Politechnice Warszawskiej” w dniach pomiędzy 26.06.2023 a 30.06.2023 na trasie Warszawa- Przasnysz -Warszawa Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 2023-03-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
739522 CEZAMAT/68/DMGMiG/2023 Kalibracja i wzorcowanie urządzeń laboratoryjnych CEZAMAT 2023-03-21 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
737025 MELBDZ.260.11.2023 Zatrudnienie pracownika naukowo - technicznego w projekcie pt. "Opracowanie innowacyjnych systemów geotermalnych opartych o nowe sondy o podwyższonej efektywności wymiany ciepła do zastosowań w gruntowych pionowych wymiennikach ciepła". nr POIR.01.01.01-00-0188/20-00 - Pracownik naukowy 1 - drugi nabór. Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 2023-03-17 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
738365 ZP/WIBHiIŚ/06/2023 Konserwacja i przeglądy okresowe systemów przeciwpożarowych Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 2023-03-17 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
738329 4/TP/2023 OKRESOWA KONSERWACJA, KONTROLA STANU TECHNICZNEGO SPRAWNOŚCI PRZEWODÓW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ W GMACHU SAMOCHODÓW I CIĄGNIKÓW PW Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych 2023-03-17 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
736740 ZP.U.PM.15.2023 Usługa cateringowa na spotkanie Wielkanocne z udziałem Rektora i Zespołu Rektorskiego organizowane w dniu 7 kwietnia 2023 r. Dział Logistyki i Zakupów (do 01.03.23 Dział Zamówień Publicznych) 2023-03-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
736777 SJO/ZP/01/2023/TP Usługa cateringowa podczas międzynarodowej Konferencji kończącej projekt Erasmus+ "TEACHING ENGLISH AS A CONTENT SUBJECT AT THE TERTIARY LEVEL – A MODULAR APPROACH", Studium Języków Obcych PW Agnieszka Woźniak 2023-03-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
736967 CEZAMAT/60/DT/2023 Dostawa elementów instalacji elektrycznych i teletechnicznych CEZAMAT 2023-03-15 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
737260 WT/TP/02/2023 Dostawa odzieży i obuwia roboczego dla Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej Wydział Transportu 2023-03-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
737041 CEZAMAT/35/DOR/2023 Przygotowanie materiałów reklamowych prasowych oraz materiałów wideo wraz z publikacją w portalu specjalistycznym z obszaru wojskowości, bezpieczeństwa i przemysłu CEZAMAT 2023-03-15 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
736283 SJO/ZP/02/2023 Usługa przeprowadzenia i oceny egzaminów językowych Cambridge English Agnieszka Woźniak 2023-03-15 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
666311 WEiTI/45/ZP/2022/1033 “Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w wytypowanych pomieszczeniach Instytutu Systemów Elektronicznych w Gmachu Elektroniki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19”. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2023-01-13 12:35:12 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
697014 MCHTR.261.18.2022 Dostawa wysokowydajnej komputerowej stacji roboczej przeznaczonej do uczenia maszynowego i sieci neuronowych Wydział Mechatroniki 2022-12-14 17:24:23 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
523417 ZP.D.SE.19.2021 Zakup i sukcesywne dostawy posiłków profilaktycznych dla Straży Akademickiej PW w okresie zimowym Dział Logistyki i Zakupów (do 01.03.23 Dział Zamówień Publicznych) 2021-10-19 09:54:55 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
511856 DABG.261.31.2021 Usługa drukowania plakatów-plansz informacyjnych zgodnie z projektem wraz z dostawą dla Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej. Biblioteka Główna 2021-09-23 12:51:33 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
731127 ZP/WIBHiIŚ/01/2023 Konserwacja i przeglądy okresowe systemów pożarowych Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 2023-03-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
728143 DS.3.2023 Świadczenie sukcesywnej usługi serwisu central wentylacyjnych oraz technologii uzdatniania wody basenowej w Domu Studenckim „Akademik” oraz sukcesywnej dostawy środków do uzdatniania wody basenowej Domy Studenckie 2023-03-09 14:05:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
721012 ZP.RB.MP.1.2023 Rewitalizacja wraz z przebudową Gmachu Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 20 – dostosowanie obiektu do obecnych przepisów przeciwpożarowych – etap II, wykonanie instalacji hydrantowej p. poż. Dział Logistyki i Zakupów (do 01.03.23 Dział Zamówień Publicznych) 2023-02-27 09:05:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
722599 ZP.U.MP.7.2023 Świadczenie usługi cateringowej na dwudniowym szkoleniu dla pracowników uczelni organizowanym przez Dział ds. Szkoleń Politechniki Warszawskiej w dniach 28.02-1.03.2023 r. Dział Logistyki i Zakupów (do 01.03.23 Dział Zamówień Publicznych) 2023-03-02 09:19:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
718987 WIBHiIŚ/10/2023 Przeprowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 2023-02-20 14:53:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
715530 WIBHiIŚ 21/2023 Dostawa komputera przenośnego Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 2023-01-23 14:31:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
710056 WMiNI/PP-15/2022 Dostawa akcesoriów komputerowych i urządzeń drukująco– skanujących w podziale na części dla Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych 2023-02-03 13:34:00 UE - Zamówienie z wolnej ręki Supply Go to
699139 DZP.663.MG.2022 Zamówienie badań opinii publicznej postrzegania Politechniki Warszawskiej w zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym Dział Logistyki i Zakupów (do 01.03.23 Dział Zamówień Publicznych) 2023-01-31 08:10:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
698367 WMiNI/PP-13/2022 Dostawa sprzętu gospodarstwa domowego w podziale na części dla Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych 2022-12-22 13:41:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
682551 WMiNI/PP-11/2022 Dostawa mebli w podziale na części dla Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych 2023-03-07 21:18:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to