Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
824182 CI.ZP.262.59.2023 Dostarczenie rocznej subskrypcji na oprogramowanie NX Academic oraz Solid Edge Academic Centrum Informatyzacji 2023-10-03 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
816693 MELBDZ.260.1088.2023 Wykonanie remontu pomieszczeń Biura Dziekana wraz z nową aranżacją w Gmachu Lotniczym Wydziału Mechanicznego Energetyki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy Al. Niepodległości 222. Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 2023-10-03 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
823134 17/TP/2023 Świadczenie usługi cateringowej podczas Targów Pracy 2023 Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych 2023-10-04 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
804916 ZP.U.PM.40.2023 Usługi drukowania i dostarczenia kalendarzy akademickich na rok akademicki 2023/2024 dla studentów Politechniki Warszawskiej Dział Logistyki i Zakupów (do 01.03.23 Dział Zamówień Publicznych) 2023-10-04 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
824764 WCh_Z.262.4.14_9.2023.1 Sukcesywne dostawy gazów w butlach Wydział Chemiczny 2023-10-04 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
822780 Mchtr.261.19.2023 Dostawa obiektywu mikroskopowego, filtra dichroicznego, kamer USB 3.0 oraz obiektywów do kamery dla Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki PW, w podziale na pakiety Wydział Mechatroniki 2023-10-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
807153 WCh.261.18.2023 Wykonanie termomodernizacji Gmachu Chemii Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Noakowskiego 3 - docieplenie stropodachu nad 4 piętrem. Wydział Chemiczny 2023-10-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
825028 WEiTI/97/ZP/2023/1031 Wdrożenie, uruchomienie i przetestowanie w środowisku sprzętowym algorytmów wykrywania anomalii w przesyłanych danych procesowych i parametrach ruchu w sieciach OT w instalacjach przemysłowych wykorzystywanych w kopalniach. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2023-10-05 16:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
825056 WEiTI/98/ZP/2023/1031 Przeprowadzenie badań i opracowaniu wyników generacji cyberataków na instalację przemysłową w kopalni z wykorzystaniem technik antagonistycznego uczenia maszynowego. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2023-10-05 16:10:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
813348 WEITI/47/ZP/2023/1036 Zakup i dostawa serwerów obliczeniowych wraz z osprzętem dla Krajowego Laboratorium PL-5G Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2023-10-06 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
823440 363/U/1090/2023 Badania nieniszczące Wydział Inżynierii Materiałowej 2023-10-02 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
819055 WIM/ZP/22/2023 Odczynniki chemiczne (Podstawowe związki chemiczne do zastosowań laboratoryjnych). Wydział Inżynierii Materiałowej 2023-10-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
803864 ZP.D.MP.11.2023 Zakup z dostawą sprzętu AGD dla jednostek organizacyjnych Politechniki Warszawskiej z podziałem na części Dział Logistyki i Zakupów (do 01.03.23 Dział Zamówień Publicznych) 2023-10-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
808258 ZP.D.MG.12.2023 Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej, branżowej oraz sportowej dla pracowników PW przez okres 24 miesięcy. Dział Logistyki i Zakupów (do 01.03.23 Dział Zamówień Publicznych) 2023-10-02 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
821582 WIM/ZP/23/2023 Produkty lecznicze do badań biologicznych Wydział Inżynierii Materiałowej 2023-09-29 10:00:00 Zamówienie z dziedziny nauki Supply Go to
821332 MELBDZ.260.1014.2023 Zestaw kół reakcyjnych do satelity w ramach realizacji projektu SKN/SP/568475/2023 Badanie algorytmów systemu orientacji satelity w ramach integracji kół reakcyjnych na satelicie PW-Sat3 dla Wydziału Mechanicznego Energetyki Politechniki Warszawskiej Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 2023-09-29 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
798851 ZP.U.MR.32.2023 Przygotowanie i przeprowadzenie siedmiu szkoleń o tematyce formalno - prawnej dla pracowników Politechniki Warszawskiej Dział Logistyki i Zakupów (do 01.03.23 Dział Zamówień Publicznych) 2023-09-29 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
808619 DLiZ.441.AF.2023 Opracowanie dokumentacji projektowej (techniczno – kosztowej) remontu dachu oficyny Gmachu Architektury Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Koszykowej 55 Dział Logistyki i Zakupów (do 01.03.23 Dział Zamówień Publicznych) 2023-09-27 11:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
815105 BZP.261.47.2023 Wykonanie robót remontowych laboratorium komputerowego w Gmachu Mechaniki Filii PW w Płocku przy ul. Jachowicza 2 Filia PW w Płocku 2023-09-27 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
804489 DLiZ.439.SE.2023 Usługi wsparcia przy tworzeniu nowej strony www Politechniki Warszawskiej w celu uzyskania dostępności cyfrowej wg WCAG 2.1. poziom AA oraz audyty dostępności z wydaniem zaświadczenia / certyfikatu. Dział Logistyki i Zakupów (do 01.03.23 Dział Zamówień Publicznych) 2023-09-26 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
822444 WCh_Z.262.3.14_9.2023.1 Sukcesywne dostawy gazów w butlach Wydział Chemiczny 2023-09-27 14:10:39 Zapytanie ofertowe Supply Go to
770306 CEZAMAT/ZP8/2023 Zakup i dostawa zestawu do ultrawirowania CEZAMAT 2023-05-25 14:04:32 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
761805 WZ.ZP.03.2023 Świadczenie usługi sprzątania dla Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej Wydział Zarządzania 2023-04-28 19:31:12 Przetarg nieograniczony Service Go to
714505 DABG.261.45.2022 Dostawa i implementacja gotowej Platformy usług bibliotecznych dostępnej w chmurze obliczeniowej w modelu SaaS, świadczenie usługi dostępu do Systemu oraz zapewnienie ciągłości jego działania Biblioteka Główna 2023-06-17 12:15:22 Przetarg nieograniczony Service Go to
666311 WEiTI/45/ZP/2022/1033 “Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w wytypowanych pomieszczeniach Instytutu Systemów Elektronicznych w Gmachu Elektroniki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19”. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2023-01-13 12:35:12 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
697014 MCHTR.261.18.2022 Dostawa wysokowydajnej komputerowej stacji roboczej przeznaczonej do uczenia maszynowego i sieci neuronowych Wydział Mechatroniki 2022-12-14 17:24:23 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
660779 CEZAMAT/ZP19/2022 Zakup i dostawa ddPCR IVD i QX200 AutoDG IVD CEZAMAT 2023-05-25 14:02:50 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
523417 ZP.D.SE.19.2021 Zakup i sukcesywne dostawy posiłków profilaktycznych dla Straży Akademickiej PW w okresie zimowym Dział Logistyki i Zakupów (do 01.03.23 Dział Zamówień Publicznych) 2021-10-19 09:54:55 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
511856 DABG.261.31.2021 Usługa drukowania plakatów-plansz informacyjnych zgodnie z projektem wraz z dostawą dla Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej. Biblioteka Główna 2021-09-23 12:51:33 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
802912 ZP.RB.MP.20.2023 Wykonanie robót remontowych dachu części płaskiej budynku bis Gmachu Starego Technologicznego Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Narbutta 86 Dział Logistyki i Zakupów (do 01.03.23 Dział Zamówień Publicznych) 2023-09-26 13:39:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
793836 WEiTI/10/ZP/2023/1030 Świadczenie usług polegających na przeprowadzania okresowych przeglądów i czynności konserwacyjnych systemów i urządzeń przeciwpożarowych oraz sprzętu gaśniczego i urządzeń p.poż na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2023-08-23 12:02:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
784518 CPR-BU36/2023 Usługa serwisowo-konserwacyjna Stałego Urządzenia Gaśniczego Centrum Projektów Rozwojowych 2023-07-13 10:27:00 Zapytanie o informację Service Go to
757978 WMiNI/PP-03/2023 Dostawa mebli w podziale na części dla Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych 2023-08-01 10:56:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
758630 ZP.RB.LW.6.2023 Wykonanie robót remontowych dachu wraz z przebudową instalacji wentylacji mechanicznej budynku Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Waryńskiego 12 Dział Logistyki i Zakupów (do 01.03.23 Dział Zamówień Publicznych) 2023-08-11 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
762695 WMiNI/PP-04/2023 Wynajem pojazdu do przewozu osób wraz z kierowcą na trasie Warszawa – Wilga - Warszawa Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych 2023-05-29 14:52:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
763693 ZP/WIBHiIŚ/08/2023/N Dostawa i montaż symulatora LAF Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 2023-05-24 12:11:00 Zamówienie z dziedziny nauki Supply Go to
745143 WMiNI/PP-01/2023 Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych w podziale na części dla Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych 2023-09-15 09:16:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
743769 CZIiTT-ZP04/2023 CZIiTT-ZP04/2023 - Obsługa Politechniki Warszawskiej w zakresie ochrony własności przemysłowej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej Centrum Projektów Rozwojowych 2023-06-05 17:11:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
750598 WMiNI/PP-02/2023 Świadczenie usługi cateringowej dla Centrum Studiów Zaawansowanych i Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych w podziale na części Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych 2023-05-17 16:15:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to