Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
648697 BZP.261.31.2022 Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego (Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn.: „Przebudowa Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa oraz budowa miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Płocku przy ul. Jachowicza 2 – parking – etap I) Filia PW w Płocku 2022-08-16 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
647679 MELBDZ.261.38.2022 Dostawa kalendarzy dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 2022-08-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
641551 ZP/GiK/50/2022 Dostawa urządzeń i akcesoriów komputerowych Wydział Geodezji i Kartografii 2022-08-16 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
646450 WEiTI/34/ZP/2022/1034 Dostawę wektorowego 4-portowego analizatora `obwodów dla Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2022-08-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
641677 ZP/GiK/58/2022/IDUB Dostawa dwuantenowego zintegrowanego odbiornika GNSS/INS Wydział Geodezji i Kartografii 2022-08-16 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
645902 MELBDZ.261.34.2022 Dostawa elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w prototypie (komponentów układu CO2) na potrzeby realizacji projektu „Opracowanie technologii zwiększenia efektywności poprzez zastosowanie systemów odzysku i wykorzystania ciepła odpadowego z silników tłokowych” Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 2022-08-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
650593 CI.ZP.262.12.2022 Przedłużenie gwarancji oraz usługi wsparcia producenta dla posiadanych przez Zamawiającego 2 szt. F5-BIG IP 2000s wraz z oprogramowaniem. Centrum Informatyzacji 2022-08-17 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
640881 ZP.D.ML.13.2022 Dostawa pułapki jonowej z osprzętem / Supply of an ion trap with equipment Dział Zamówień Publicznych 2022-08-17 12:00:00 Negocjacje z ogłoszeniem - wnioski Supply Go to
649652 DABG.261.40.2022 Dzierżawa jednego urządzenia drukujacego wraz z obsługą zlecania druku i płatności za usługę. Biblioteka Główna 2022-08-17 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
649859 MELBDZ.261.39.2022 Transport studentów podczas Zerówki MEiLxWZ w dniach 19.09.2022-25.09.2022 na trasie Warszawa- Piecki -Warszawa.” Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 2022-08-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
639162 CEZAMAT/ZP15/2022 Sukcesywne świadczenie usług cateringowych w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT CEZAMAT 2022-08-12 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
648141 BZP.261.29.2022 Wynajem autokaru wraz z kierowcą do przewozu osób na trasie Warszawa-Płock-Warszawa w dniu 03.10.2022 r. Filia PW w Płocku 2022-08-12 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
648112 BZP.261.28.2022 Świadczenie usług dezynsekcji i dezynfekcji w Domu Studenckim Politechniki Warszawskiej „Wcześniak” w Płocku Filia PW w Płocku 2022-08-12 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
642404 WCh.260.11.2022 Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego Wydział Chemiczny 2022-08-12 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
634742 WCh.260.17.2022 Sukcesywne dostawy środków czystości wraz z akcesoriami do sprzątania Wydział Chemiczny 2022-08-11 12:15:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
646754 ZP.U.MP.38.2022 Usługa profesjonalnego nagłośnienia uroczystości wręczenia promocji doktorskich i habilitacyjnych, która odbędzie się w dniu 04.10.2022 r. w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej Dział Zamówień Publicznych 2022-08-11 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
647067 CEZAMAT/240/DDM/2022 Dostawa stanowiska do obrazowania z mikroskopem cyfrowym z analizatorem pierwiastkowym LIBS CEZAMAT 2022-08-10 15:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
637780 MELBDZ.261.31.2022 Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 2022-08-10 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
634076 WMiNI/PP-09/2022 Dostawa serwerów dla Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych 2022-08-10 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
646005 MELBDZ.261.37.2022 Przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia z zakresu oprogramowania Ebsilon Professional dla nauczycieli akademickich Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w ramach projektu „NERW2 PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”. Usługa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 2022-08-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
523417 ZP.D.SE.19.2021 Zakup i sukcesywne dostawy posiłków profilaktycznych dla Straży Akademickiej PW w okresie zimowym Dział Zamówień Publicznych 2021-10-19 09:54:55 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
511856 DABG.261.31.2021 Usługa drukowania plakatów-plansz informacyjnych zgodnie z projektem wraz z dostawą dla Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej. Biblioteka Główna 2021-09-23 12:51:33 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
648105 ZP/WIBHiIŚ/7/2022 Dostawa komputerów stacjonarnych Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 2022-08-12 14:02:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
635240 WEiTI/33/ZP/2022/1030 Zakup 2 szt. projektorów komputerowych wraz z usługą montażu na potrzeby Akademii CISCO Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2022-07-20 12:58:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
607972 ZP.D.LW.8.2022 Dostawa zasilaczy napięcia stałego 2kV do wyposażenia nowego laboratorium Dział Zamówień Publicznych 2022-07-27 00:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
607839 ZP.U.ML.15.2022 Usługa ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków osób wyjeżdżających służbowo/kierowanych z PW za granicę Dział Zamówień Publicznych 2022-07-29 10:38:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
593376 WMiNI/PP-04/2022 Sukcesywne dostawy papieru i wyrobów papierniczych dla Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych 2022-07-29 15:53:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
588171 WMiNI/PP-05/2022 Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych 2022-07-01 15:54:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
600509 ZP.U.MP.16.2022 Świadczenie usługi cateringowej dla 45 osób podczas dwudniowego spotkania Rektorów konsorcjum ENHANCE Dział Zamówień Publicznych 2022-05-18 12:42:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
575579 WMiNI/PP-01/2022 Dostawa macierzy dyskowej z wyposażeniem dla Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych 2022-04-26 15:50:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
550066 ZP.RB.LW.9.2021 Adaptacja pomieszczeń budynku byłej kotłowni przy Gmachu Nowym Technologicznym Politechniki Warszawskiej na potrzeby Laboratorium Badań dla Przemysłu Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Narbutta 85 Dział Zamówień Publicznych 2022-07-28 00:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
573915 WMiNI/PP-02/2022 Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na części dla Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych 2022-05-23 15:51:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to